مدیر پروژه: بهمن منافی
محدوده پروژه: طراحی،پیاده سازی گزارش بودجه نقدی در محیط SAP BW
تاریخ: 96/06/01 تا 96/11/01
شرح مختصر: گزارش بودجه نقدی یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه حسابداری مدیریتی می باشد و می تواند چشم انداز حیات مالی یک سازمان را در دوره های آتی روشن نماید. در این پروزه یکی از پیچیده ترین گزارشات مالی یکی از شرکت های ایرانی طراحی و توسعه پیدا کرده است.
 

تعریف گزارش بودجه نقدی

گزارش بودجه نقدي گزارشي است که منابع ايجاد درآمد و هزينه ها را براي يک دوره مشخص در آينده نمايش مي دهد. اين گزارش نشان مي دهد که آيا فعاليت ها و عمليات يک شرکت نقدينگي کافي براي نيازمندي هاي آن سازمان را فراهم مي کند يا نه. اگر اين منابع به اندازه کافي نباشد، مدير آن شرکت بايد منابع جديدي را براي اين موضوع ايجاد نمايد.

ورودي گزارش بودجه نقدي از گزارش هاي مختلفي مي آيد. در طرف مقابل خروجي هاي اين گزارش جهت نمايش ريز سرمايه گذاري ها، بدهي ها، سود سپرده هاي بانکي و سود هاي پرداختي بودجه مالي مورد نياز مي باشد.

اهميت گزارش بودجه نقدي

گزارش بودجه نقدي از جهات بسياري براي کسب و کارها مورد نياز مي باشد. از يک سمت، اين گزارش ديد بسيار خوبي در زمينه وضعيت نقدينگي به مدير يک شرکت ارائه مي کند. در سمت ديگر اين گزارش به مديران سازمان اجازه مي دهند تا نيازمنديهاي سرمايه اي خود را ارزيابي و برنامه ريزي نمايند.

 

 

ابعاد گزارش بودجه نقدي

زمان

اولين عاملي که در هنگام طراحي گزارش بودجه نقدي مورد نياز مي باشد، تصميم گيري در مورد بازه زماني گزارش مي باشد. اين عامل نشان دهنده بازه طراحي گزارش بوده و معمولا معادل با سه، شش يا 12 ماه آتي مي شود.

جايگاه نقدينگي

مقدار نقدي که يک شرکت بايد براي خودش نگه می دارد، به نوع کسب و کار، درجه قابل پيش بيني بودن حسابهاي دريافتني و اتفاقات پيش بيني نشده بستگي دارد.

فروش و هزينه هاي تخميني

مفهوم پايه اي گزارش بودجه نقدي به تمام دريافتي ها و هزينه هاي آتي در دوره زماني مشخص مربوط مي شود. مهمترين المان مورد نياز در اين حوزه به پيش بيني درآمد مربوط مي شود و بقيه منابع درآمدي و هزينه اي مي تواند در کنار اين موضوع استخراج شود. اين منابع عبارتند از:

 • مانده نقدي
  • دريافتي هاي نقدي مورد انتظار
  • فروش نقدي
  • مجموعه حسابهاي دريافتني
  • ساير درآمدها
 • هزينه هاي نقدي مورد انتظار
  • مواد خام (موجودي)
  • حقوق و دستمزد
 • ساير هزينه هاي مستقيم
  • تبليغات
  • هزينه هاي فروش
  • هزينه هاي مديريتي
  • هزينه هاي کارگاه و تجهيزات
  • ساير پرداختني ها

در اينجا يک نمونه از گزارش بودجه نقدي براي يک کسب و کار کوچک آمده است:

 


 

گزارش بودجه نقدي طراحي شده توسط تيم ما

يکي از پروژه هايي که توسط اعضاي تيم مديرسان در يکي از شرکت هاي ايراني انجام شده است، پروژه مطالعه و پياده سازي گزارش بودجه نقدي است. اين شرکت يکي از شرکتهاي پيشرو در ايران مي باشد که اقدام به راه اندازي و توسعه و استفاده از سيستم هاي برنامه ريزي يکپارچه منابع سازماني بر بستر SAP نموده است. اين شرکت توانسته است با بهره گيري از بهترين مشاورين داخلي و خارجي بسترهاي لازم براي استقرار اين سيستم را ايجاد نمايد.

سيستم SAP داراي ماهيت ذخيره سازي و نگهداري اطلاعات سازمان در يک ديتابيس مشترک مي باشد. از اين رو تمام اطلاعاتي که مي تواند براي ايجاد گزارشات مالي و مديريتي مورد نياز باشد، توسط اين سيستم فراهم شده است. اين موضوع يک قدم اساسي در طراحي و استقرار گزارشات و داشبوردهاي مديريتي اين شرکت بوده است.

يکي از پروژه هايي که در اين شرکت انجام شده است، پروژه طراحي و پياده سازي گزارش بودجه نقدي مي باشد و مي توان گفت که اين گزارش در نوع خود و در ميان شرکت هاي ايراني بي بديل بوده است. اين گزارش با بهره گيري از ساختار استاندارد گزارشات بودجه نقدي طراحي شده و داراي حدود 140 رديف از جنس مانده اول دوره، درآمدها و هزينه ها مي باشد. (ما در اينجا به دليل حفظ اسرار شرکت، از آوردن اشکال و توضيحات بيشتر در مورد اين گزارش معذوريم)

اين گزارش در محيط SAP BW طراحي شده است. SAP BW ابزار بسيار قدرتمند شرکت SAP جهت طراحي گزارشات و داشبوردهاي مورد نياز براي کسب و کار و سطوح مديريتي سازمان است. 

SAP BW به صورت استاندارد داراي منابع اطلاعاتي مختلفي مي باشد، لذا اين منابع مي توانند به صورت کاربردي و موثر در جهت طراحي نيازمندي هاي کسب و کار با همديگر ادغام شده و گزارشات تحليلي پيشرفته اي را در اختيار کسب و کار قرار دهند.
جهت طراحي گزارش بودجه نقدي در محيط SAP BW از منابع اطلاعاتي زير بهره برده شده است:

 • اطلاعات مربوط به مانده آخر دوره حسابهاي معين (جهت تخمين درآمدها، حسابهاي پرداختني و ...)
 • اطلاعات مربوط به جزئيات اسناد مالي (جهت تخمين هزينه ها، موجودي ها و ...)
 • اطلاعات مربوط به پرداختي ها با تامين کننده ها به امکان شناسايي پرداخت و تسويه (Clearing)
 • اطلاعات مربوط به تخمين درآمدها و هزينه هاي آتي

 

 

طبق طراحي هاي انجام شده، اطلاعات در دسترس از بين اين چهار حوزه با همديگر ترکيب شده و به صورت يکپارچه در طراحي گزارش بودجه نقدي مورد استفاده قرار گرفته است. این اطلاعات بر اساس ساختار سیستم های BW هر شبانه روز یکبار از سیستم ERP به سیستم BW فراخوانده شده و کاربران و مدیران سازمان می توانند با استفاده از نرم افزار SAP Analytics و یا محیط وب به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند.