مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

تعارض یعنی مخالفت، تضاد، کشمکش و دودلی. مدیریت او هم یعنی این که چه کنیم تا به بتوانیم به بهترین نحو تعارضات را حل کنیم.

برخی تعارضات سازنده هستند و ممکن است منجر به خلاقیت شوند ولی بعضی دیگر مخربند و ایجاد استرس و ناهماهنگی در سیستم می‌کنند.

سطوح تعارض

_ درون فردی (یعنی فرد با خودش مشکل داشته باشد)

_ بین فردی (اختلاف بین دو نفر که با هم در ارزش ها یا سبک رفتاری یا دیدگاه اختلاف دارند)

_ میان گروهی (یعنی هنگام کارهای گروهی افراد گروه بر سر اهداف پروژه یا نحوه انجام کار با هم در تعارض باشند)

_ درون سازمانی (پرسنل مختلف سازمان با هم به مشکل برخورند)

_ بین‌المللی (تعارضات سیاسی)

مدیریت تعارض

روش های مقابله با تعارض

Forcing .1 یاCompetting  (برد_ باخت) یا تحمیل

در این حالت سعی می‌کنیم که نظر خود را چه درست و چه غلط به کرسی بنشانیم.

مدیریت تعارض

 

Problem solvingCollaborating /  confronting .2 (برد – برد) یا برد مضاعف

در این حالت سعی بر حل مساله مورد اختلاف است نه پذیرش یک طرفه و یا حتی پذیرش و توافق مصلحت طلبانه.

مدیریت تعارض

 

Sharing / Compromising .3 (برد – برد) یا مصالحه

در این حالت سعی بر تقسیم منابع است یعنی صرفا مساله حل نمی‌شود بلکه دو طرف منافع را تقسیم می‌کنند.

مدیریت تعارض

Withdraw / Avoiding .4 (باخت – باخت) یا باخت مضاعف

این حالت همان صورت مساله را پاک کردن است یعنی کلا مذاکره برای رفع اختلاف را ترک می‌کنیم و هیچ اقدامی برای حل آن انجام نمی دهیم.

مدیریت تعارض

Smoothing / Accommodating .5 (باخت – برد) یا پذیرش

در این حالت نظر یا موضع طرف مقابل را می‌پذیریم حال یا بخاطر ترس و یا سایر ملاحظات.

 

نمودار زیر این مراحل را از نظر شدت قاطعیت و میزان مشارکت دو طرف نشان می‌دهد

مدیریت تعارض

سبک مدیریت تعارض شما چگونه است؟

از نظر شما کدامیک از این روش ها مفیدتر، موفق تر و مناسب تر است؟

بهترین روش مقابله با تعارض، بُرد مضاعفه یعنی  Problem Solving یا همان حل مسأله. یعنی بهتر است به جای در نظر گرفتن ملاحظات مختلف سعی کنیم مسأله را حل کنیم.

 

برای این منظور اصول زیر را در تعارضات رعایت کنید:

_ احترام متقابل.

_ جستجوی زمینه های مشترک.

_ بیان اهداف، نیازها و نگرانی ها.

_ طرح دوباره مسئله یا مورد اختلاف در صورت نیاز.

_ تمرکز و توجه به نتایج قابل قبول دو طرف.

_ انعطاف پذیری و بررسی راه حل های مختلف.

_ مثبت باشید، نه منفی.

_ حل و فصل مسائل در کنار یکدیگر.

_ زدودن کلمه ” امّا “ از فرهنگ لغات خود به جای آن ” موافقم...“ یا ” نقطه نظرات شما را می فهمم ....“

_ تغییر در شیوه برخورد در صورتی که این شیوه برخورد با مسئله اثربخش نیست.

_ چند نفس عمیق بکشید، به همین سادگی.

_ موارد اختلاف را تک تک مورد رسیدگی قرار دهید.

_ موضوع مورد بحث را به صراحت بیان کنید.

 

تعارضات سازمانی

مدیریت تعارض

دلایل بوجود آمدن آن:

1. افق های زمانی ناسازگار (عدم هماهنگی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت / عدم هماهنگی بین اهداف سازمان و پرسنل)

2. تداخل اختیارات

3. سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ

4. منابع ناکافی

5. مغایرت های منزلتی

6. فقدان مهارت های ارتباطی

7. باورهای غیرمنطقی و شناختی

پس این موارد را بشناسید و سعی در رفع آنها در سازمان داشته باشید. در کنار این ها جهت کمتر کردن اصطکاک ارکان سازمان و بهبود شرایط، لازم است که از برخوردهایی نظیر موارد زیر هم دوری کنید:

_ ارزیابی کردن

_ دلخوشی دادن

_ برچسب زدن و نقش یک روانکاو را بازی کردن

_ گوشه و کنایه زدن

_ افراط در پرسش و طرح سوالات نامناسب

_ فرمان دادن

_ تهدید کردن

_ تحمیل اندرزهای حکیمانه

_ در لفافه سخن گفتن

_ خودداری از ابراز اطلاعات

_ انحراف از اصل موضوع

توسط

هوش هیجانی

توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یاس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمت و امید داشتن هوش هیجانی می ...

توسط

مدیریت استرس

شناسایی و استفاده ی مناسب و به جا از نيروهاي بازدارنده قوي در فرد که موجب كاهش اثرات استرس يا عمق زماني نفوذ استرس بر فرد مي‌گردد را مديريت استرس مي‌گوييم. در این ...

نظرات کاربران

توسط

درود...
مطالب بسیار مفید بود
با تشکر

نظر خودتان را بنویسید