مدیریت تغییر

توسط

مدیریت استرس

شناسایی و استفاده ی مناسب و به جا از نيروهاي بازدارنده قوي در فرد که موجب كاهش اثرات استرس يا عمق زماني نفوذ استرس بر فرد مي‌گردد را مديريت استرس مي‌گوييم. در این ...

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید