سیستمهای خاص تولیدی

سیستم تولید ناب (Lean)

تولید ناب

تولید ناب چیست؟

 

  • توليد کردن چيزي که مورد نياز است و هنگامي که مورد نياز است  با كمينه كردن مصرف منابع
  • فلسفه(بنا نهادن تصمیمات مدیریتی بر فلسفه و نگرش) بلند مدت
  • يک نظام مديريت يکپارچه
  • الزام ناب

از ميان برداشتن اتلاف ها

رابطه هزینه، قیمت فروش و سود در دو رویکرد سنتی و ناب:

سیستم تولید چابک (Agile Manufacturing System)

در محيطي كه امروز در آن مشغول به كار هستيم يكي از مهم ترين فاكتورهاي بقا و پيشرفت يك شركت، چابُكي آن است. شركت ها در اين محيط، چگونه بايد عمل كنند تا بتوانند در عين اين كه خود را حفظ مي كنند از تغييرات، حداكثر منفعت را برده و هر چه بيشتر در راه پيشرفت گام بردارند. سيستم توليدي چابك (AMS) روشي جديد براي مقابله با اين چالش است. 
صنعت توليد همواره در معرض تغيير پارادايم بوده است. اين تغييرات از صنعت دستي به توليد انبوه، سپس به توليد ناب و در عصر حاضر به توليد چابك (AMS) در حال گذار بوده است. 
در طول تاريخ چهار تغيير پارادايم در توليد وجود داشته است، اين تغييرات به شرح زير است: 
دوره اول: در اين برهه از زمان، توليد دستي بوده است. از ويژگي هاي اين دوره سطح توليد بسيار پايين، نظام استاد و شاگردي، كيفيت پايين محصولات، وجود كارگران ماهر، وجود ماشين هاي چند منظوره، تولد سيستم كارگاهي، وجود سازماندهي غير متمركز و قيمت بالاي محصول است. 
دوره دوم: دوره توليد انبوه «هنري فورد» بود كه مي توان راه اندازي خط مونتاژ متحرك، قابليت تعويض كامل و اتصال قطعات مختلف به يكديگر، كاهش زمان چرخه كاري، تعويض پذيري كارگران، خلق افراد جديدي مانند تعميركاران و مهندسان صنايع و كاهش زمان راه اندازي ماشين آلات را به عنوان ويژگي هاي اساسي اين دوره نام برد. 
البته نبايد از نام استون كسي كه مكمل كارهاي فورد بوده به سادگي گذشت. هر چند هنري فورد با موفقيت، توليد انبوه را در كارخانه به ثمر رساند اما هرگز نتوانست دستگاه سازماندهي و مديريتي به وجود آورد كه بتواند سيستم كلي كارخانه ها، عمليات مهندسي و سياست هاي بازاريابي، يعني همه دستاوردهاي توليد انبوه را اداره كند. استون توانست سيستمي را كه فورد پيشگام آن بود تكميل كند و به شكل امروزي آن در آورد. 
دوره سوم: اين دوره، دوره فلسفه توليد ناب (سيستم توليدي تويوتا) بود كه بنيان گذار و مغز متفكر آن «تايي چي اوهنو» بود. فلسفه توليد ناب، بر مبناي حذف هر نوع فعاليت بدون ارزش افزوده استوار است. توليد ناب اصولي دارد كه اين اصول عبارتند از: حذف ضايعات، عيوب صفر، تيم هاي چند منظوره. كاهش لايه هاي سازماني. رهبري تيمي، سيستم هاي اطلاعاتي عمودي، بهبود مستمر و سيستم كششي. 
دوره چهارم: در اين دوره توليد چابك (AMS) با هدف هايي از جمله: اغناي مشتري، اهرمي كردن اثر اطلاعات و افراد، تسلط بر تغييرات و عدم اطمينان و افزايش رقابت پذيري از طريق همكاري به روي كار مي آيد. 
تاريخچه چابكي به دوره ركود صنايع ايالات متحده بر مي گردد. با توجه به ركود صنايع توليدي ايالات متحده و از دست دادن رقابت پذيري در طول دهه1980 كه به خوبي مستند شده بود، در سال1990 كنگره آمريكا تصميم گرفت تا اقداماتي ضروري در اين مورد انجام دهد. در نتيجه كنگره به وزارت دفاع دستور داد كه آژانسي را ايجاد كند تا صنعت توليد ايالات متحده را با هدف رقابتي تر كردن آنها، مورد بررسي قرار دهد. 
در واقع با مشاهده اينكه نرخ تغيير در محيط كسب و كار بيشتر از نرخ سازگاري با محيط است، گروهي از متخصصان و دانشگاهيان در دانشگاه لي هاي در ايالت پنسيلوانيا، از طرف وزارت دفاع با اين هدف كه چه سيستم و استراتژي هايي در صنعت موفق تر خواهند بود، گرد هم آمده و صنعت توليد ايالات متحده را مورد بررسي قرار دادند. نتيجه تلاش هاي اين گروه گزارش دوجلدي با عنوان «استراتژي بنگاه هاي توليدي قرن21» بود كه در پاييز1991، به وسيله «ياكوكا» در دانشگاه «لي هاي» منتشر شد و در همان زمان نام چابُك بر روي آن قرار گرفت.

تعاريفي از توليد چابك (AMS)

بعد از انتشار گزارش يا كوكا در سال1991 ، كتاب ها و مقاله هاي زيادي در اين زمينه به چاپ رسيده و تعاريف متفاوتي از توليد چابك مطرح شده است. از جمله اين مطالب مي توان به مقاله هاي محصولاتي با كيفيت بالا و بر اساس خواسته مشتري، تاكيد بر شايستگي هاي اساسي و ايجاد تحرك پذيري، پاسخگويي به نيازهاي مشتري، تركيبي از تكنولوژي هاي گوناگون، پاسخ به تغيير و عدم اطمينان، تكامل تدريجي تكنولوژي هاي توليدي، يك استراتژي توليد جهت كسب مزيت هاي رقابتي، همكاري در داخل و بين بنگاه ها، بهره گيري از تغييرات به عنوان يك فرصت، توانايي شكل دهي مجدد و توانمندي بقا و پيشرفت، اشاره كرد.
البته در زمينه سيستم توليدي چابك (AMS) تعاريف بسيار زيادي مطرح شده است. اما يكي از تعاريفي كه مفيد و جامع به نظر مي رسد، تعريف موسسه يا كوكا است، كه به شكل زير تعريف شده است: 
"سيستم توليدي با توانمندي هاي فوق العاده (توانمندي هاي داخلي، تكنولوژي هاي سخت و نرم، منابع انساني، مديريت تحصيل كرده و اطلاعات) جهت برآورده كردن نيازهاي در حال تغيير بازار (سرعت، انعطاف پذيري مشتريان، رقبا، تامين كنندگان، زير ساختار، پاسخگويي)، سيستمي كه به سرعت تغيير مي كند و اين تغيير از طريق مدل هاي محصول يا تغيير بين خطوط محصول (انعطاف پذيري صورت مي گيرد) و در حالت ايده ال پاسخي آني به تقاضاي مشتري است". بر اساس تعريف بالا، سيستم توليدي چابك در يك شركت در چهار بعد زير تعريف مي شود: 
1- استراتژي هاي قيمت گذاري بر اساس اغناي مشتريان 
2- همكاري كه رقابت پذيري را افزايش مي دهد 
3- سرمايه گذاري هايي كه اثر اطلاعات و افراد را اهرمي مي كند 
4- تسلط سازماني بر تغييرات و عدم اطمينان. 

توانا سازنده هاي (ENABLERS) توليد چابك (AMS)

توليد كننده هاي چابك با توجه به عدم اطمينان محيطي بايد پاسخگوي مواردي مثل تغييرات سريع بازارها، فشارهاي رقابت جهاني، كاهش زمان رسيدن به بازار، افزايش همكاري بين و داخل بنگاه ها، روابط تعاملي زنجيره ارزش، افزايش ارزش اطلاعات و توزيع، بازاريابي و منبع گزيني جهاني باشند. 
توليد چابك (AMS) را مي توان به عنوان ساختاري در نظر گرفت كه در داخل هر شركتي، توانايي توسعه محصولات و استراتژي هاي كسب و كار را داراست. اين ساختار به وسيله سه منبع اوليه پشتيباني مي شود كه عبارتند از: 
ساختار مديريتي و سازمانيِ نوآورانه، افراد توانمند با دانش و مهارت بالا، تكنولوژي هاي هوشمند و انعطاف پذير. 
به عبارت ديگر چابك (AMS) را مي توان به عنوان يكپارچگي سازمان، افراد با دانش و مهارت بالا و تكنولوژي هاي پيشرفته براي رسيدن به نوآوري و همكاري در پاسخ به نيازهاي مشتري در نظر گرفت. 
محققين سيستم توليد AMS ،در10 نوع ابزار، متد و روش توانا سازنده مورد نياز براي استقرار سيستم توليد چابك (AMS) معرفي كرده اند كه در اينجا فقط به عناوين آن اشاره مي كنيم: 
بنگاه مجازي، تجارت الكترونيكي، ساخت سريع نمونه اوليه، توانمند سازي، بهبود مستمر، افراد چند مهارته، كارهاي تيمي، مهندسي همزمان، مديريت تغيير و ريسك، سيستم اطلاعاتي يكپارچه كسب و كار، توليد، محصول.

توليد چابک به عنوان يک مفهوم جديد از ديدگاههای متفاوتی تعريف شده است اين تعاريف را می توان به اين صورت خلاصه کرد:
· کيفيت برتر و محصولات بسيار متنوع
· تحرک پذيری و قابليت انتقال توانايی های ممتاز
· پاسخگو بودن در مقابل موضوعات محيطی و اجتماعی 
· ترکيب تکنولوژی های گوناگون
· پاسخ به تغييرات و عدم اطمينان ها
· يکپارچگی درون سازمانی و برون سازمانی

مشکل اين تعاريف فقدان يک راه کار روشن براي رسيدن به چابکی است.به عنوان مثال برای همين تعاريف اخير از همان ابتدا می توان اين پرسش را مطرح کرد که تحرک پذيری يعنی چه يا عبارت پاسخگو بودن چه معنی ای مي دهد.ابهام هايی از اين قبيل موجب نا کارآمدی اين تعاريف مي شود.

يک چارچوب جامع برای رسيدن به توليد چابک را می توان به دو صورت زير گسترش داد:
1. بررسی و تجزيه و تحليل شرکت هايی که به شيوه چابک عمل مي کنند.
2. بررسی سيستماتيک ادبيات توليد چابک به منظور شناسايی تکنيکهای کليدی توليد چابک و سپس ترکيب و ادغام آنها براي توسعه يک سيستم توليد چابک.

با توجه به اينکه توليد چابک در مرحله رشد و توسعه می باشد و هنوز هيچ شرکتی به طور کامل چابک نيست معمولا شيوه دوم مورد توجه است.يکی از مدل های بسيار جامع در توليد چابک که بر اساس ادبيات طراحی ارائه گرديده است و شامل سه قسمت اصلی مي باشد به صورت زير است:
1. قسمت اول محرک چابکی است که در واقع همان تغييراتی هستند که در محيط کسب و کار موسسه رخ مي دهد و ميتواند شرکت را در جهت موقعيت های جديد و به دست آوردن مزيت های رقابتی هدايت کند.
2. قسمت دوم توانايی های چابکی است که قدرت مورد نياز برای پاسخ دادن به تغييرات را فراهم می کند.
3. قسمت سوم فراهم کننده های چابکی هستند که در واقع ابزاری هستند که از طريق آنها می توان به توانايی های مورد نياز دست يافت.
طبقه بندی محرک های چابکی 
به طور کلی ميتوان گفت تغيير به طور خاص،افزايش سرعت وشدت تغيير عامل اصلی حرکت در جهت چابکی می باشد. تعيين ويژگی ها و و نوع تغيير، کار دشواری است چرا که شرکت های گوناگون با مشخصات و شرايط متفاوت ، تغييرات متفاوتی را تجربه می کنند که برخی از آنها منحصر به فرد می باشد. همچنين تغييری که برای يک شرکت نامطلوب است برای شرکت های ديگر می تواند فرصت باشد. به هر حال در تغييراتی که رخ می دهد ويژگی های مشترکی وجود دارد که موجب پيامد های متفاوتی برای شرکت ها می شوند اين موضوع می تواند مبنايی برای پيشنهاد برخی از طبقه بندی ها باشد که منجر به تعمیم مفهوم تغيير می شود.بر اين اساس دو شيوه طبقه بندی بوجود آمده است:
1. طبقه بندی بر اساس ماهيت
2. طبقه بندی بر اساس حيطه ای از فعاليت های سازمان که از تغيير تاثير می پذيرند.
شيوه اول عبارت است از:

1. تغيير در بازار که اجزاء آن عبارت است از :
· رشد گروههای مختلف و متنوع مشتريان
· تغييرات سياسی بين المللی 
· نرخ فزاينده تغيير در مدل های محصول
· کوتاه شدن چرخه عمر محصولات

2. تغيير در معيارهای رقابتی :
· بازار به شدت متغير 
· افزايش فشار بر کاهش هزينه ها
· افزايش فشار رقابت بازار جهانی
· کاهش زمان ارائه محصولات جديد به بازار
· پاسخگو بودن رقباء به تغييرات
· نرخ فزاينده ابتکار و خلاقيت

3. تغيير در نيازمندی های مصرف کنندگان شامل :
· نياز به محصولات و خدمات انفرادی
· زمان تحويل کوتاهتر و بهنگام بودن نسبت به بازار
· افزايش انتظارات نسبت به کيفيت
· تغيير ناگهاني در مقدار و مشخصات سفارشات

4. تغيير در تکنولوژی شامل :
· معرفی تجهيزات توليدی بسيار کارا و سريع
· معرفی تکنولوژی جديد نرم افزار 
· ورود تکنولوژی اطلاعات در تکنولوژی جديد

5. تغيير در عوامل اجتماعي :
· فشارهای محيط 
· فشارهای سياسی
· مسائل فرهنگی
· انتظارات نيروی کار
· تغييرات تعهدات اجتماعی

شيوه دوم مورد استفاده براي طبقه بندي تغييرات بر اين اساس است که چه سطحي از فعاليتهای موسسه از تغييرات تاثير می پذيرند که عبارتند از :

1. تاثير بر برنامه ها و طرح های جاری شرکت : اين تغييرات اغلب توسط سطوح پايين سازمان دريافت می شوند و به صورت تغيير در مقدار يا تحويل زمان سفارش ، تغيير در خصوصيات، مدل يا شکل محصول و... می باشند که اين تغييرات بر عوامل زير تاثير مي گذارند:
· ابعاد اقتصادی کسب و کار شرکت
· برنامه های جاری توليد و زمان بندی خطوط محصول
· سياستها و دستورالعمل ها و فرايندهای توليدی
· دستور العمل ها و فرايندهای سازمانی
· فرايند توسعه محصولات
· پشتيبانی و ارائه خدمات به محصولات

2. تاثير بر برنامه ها و اهداف استراتژيک شرکت
اين تغييرات بر کسب و کار شرکت بوسيله به خطر انداختن جايگاه بازار شرکت در قسمت هاي از بازار و يا در مورد محصولاتي خاص مي گذارند و اغلب به صورت تغيير در روشها و قواعد رقابت ، شيوه هاي جديد نفوذ در بازار ، تغيير سياسي و اجتماعي و...مي باشد.برخي از عوامل که از اين تغييرات تاثير مي پذيرند عبارتند از :
· سهم بازرا شرکت برای يک يا چند محصول خاص 
· سهم بازار شرکت در برخی از قسمتهای خاص از بازار 
· جايگاه کلی شرکت در بازار 
· اعتبار شرکت و اطمينان مشتريان ، عرضه کنندگان و شرکاء به شرکت و تقويت روابط بين آنها

3. تاثير بر استراتژی کسب و کار موسسه :اين تغييرات بر کسب و کار موسسه از طريق ايجاد افق ها و فرصتهای جديد تاثير می گذارند و اغلب به صورت معرفيی بازار های جديد ، سقوط رقبای اصلی و... ميباشد برخي از عوامل تاثير پذير از اين تغييرات عبارتند از :
· برنامه های آينده شرکت برای رشد و توسعه و سرمايه گذاری
· سياست های معرفی محصول جديد در قسمتهای مختلف بازار 
· برنامه های همکاری و ادغام افقی

بر اساس اين طبقه بندی ها براي پاسخگويی به هر يک از اين تغييرات بسته به سطح و نوع آن،توانايی های مختلفی مورد نياز است.

توانايی های چابکی

يک سازمان برای اينکه بتواند به تغييراتی که در محيط کسب و کارش رخ می دهد پاسخ مناسب بدهد نيازمند توانايی هايی می باشد که به طور کلی به چهار دسته زير تقسيم می شوند :

1. پاسخگو بودن : منظور از پاسخگو بودن توانايی شناسايی تغييرات و پاسخ سريع به آنها به صورت پشی کنشی و يا واکنشی و بهبود يافتن از آنها می باشد که اجزاء آن عبارتند از :
· احساس و ادراک و پيش بينی تغييرات
· واکنش سريع به تغييرات بوسيله پياده سازی آنها در سيستم
· بهبود يافتن از تغييرات

2. شايستگی : منظور از شايستگی مجموعه وسيعی از توانايی ها است که بهره وری ،کارايی و اثر بخشی فعاليتها را در جهت اهداف شرکت فراهم می کند و اجزاء آن عبارتند از :
· ديدگاه استراتژيک
· تکنولوژی مناسب
· کيفيت محصولات و خدمات
· اثر بخشی هزينه ها
· معرفی محصولات جديد با يک نرخ فزاينده
· مدیريت تغيير
· افراد توانا و شايسته
· عمليات کارا و مناسب
· همکاری
· يکپارچگی

3. انعطاف پذيری: منظور از انعطاف پذيری توانايی فراوری و ساخت محصولات متنوع و رسيدن به اهداف متفاوت با تجهيزات يکسان می باشد و شامل اجزاء زير می باشد:
· انعطاف پذيری در حجم توليد محصول
· انعطاف پذيری در شکل و مدل محصول
· انعطاف پذيری در سازمان و موضوعات سازمانی
· انعطاف پذيری در منابع انسانی

4. سريع بودن : منظور از سريع بودن توانايی انجام کارها و عمليات در کوتاه ترين زمان می باشد که شامل اجزاء زير می باشد:
· تحويل سريع و به موقع محصولات و خدمات
· معرفی و ارائه سريع محصولات جديد به بازار
· انجام سريع عمليات در زمان بسيار کوتاه

فراهم کننده های چابکی

فراهم کننده های چابکی به چهار دسته مختلف تقسيم می شود که عبارتند از :استراتژی ها ، تکنولوژی ها، سيستمها و منابع انسانی. برای پاسخ گويی به نيازمندی های متغير، چابکی بايد در تمام مناطق سازمان وجود داشته باشد.

استراتژيها :

رويکرد استراتژيک به تمايلات بلند مدت شرکت در تعيين کسب و کار مناسب و سياستهای عملياتی توجه مي کند.توليد چابک خود يک استراتژی است و برای رسيدن به آن به چندين استراتژی فرعی نياز است که عبارتند از : موسسه مجازی، شکل گيری سريع شرکتها،نمونه سازی سريع و همبستگی موقتی با ساير شرکتها بر مبنای قابليتهای ممتاز هر يک از آنها.
بدون استراتژی مناسب،تکنولوژی و سيستمها به تنهايی برای رسيدن به چابکی کافی نيستند.توليد چابک نيازمند مشارکت زنجيره عرضه ، توليد انعطاف پذير، سيستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپيوتر و... می باشد.
موسسه مجازی : يک سازمان مجازی حاصل به هم پيوستن قابليت های ممتاز چند سازمان واقعی می باشد. اين سازمان واقعی به طور دقيقی انتخاب شده است و همگی به همراه يک زنجيره عرضه بر پاسخ سريع به بازار ، افزايش کيفيت و کاهش هزينه ها تمرکز دارد.معمولا يک سازمان به تنهايی قادر به پاسخ گويی سريع به نيازمندی های بازار نيست، همبستگی های موقتی يا مشارکت بر مبنای قابليتهای ممتاز شرکت ها منجر به افزايش انعطاف پذيری و قابليت پاسخ گويی سازمان ها خواهد شد، به هر حال هماهنگی و يکپارچگی در چنين محيطی بسيار پيچيده است.
روش ها و استراتژی های مناسبی مانند برقراری ارتباطات ، آموزشهای تئوری و عملی ، همبستگيهای استراتژيک و... را ميتوان به منظور ايجاد يکپارچگی موثر در بين شرکتهای حاضر در سازمان های مجازی با سطوح مختلف همکاری، مورد استفاده قرار داد .
توليد مجازی يک محيط توليدی هماهنگ و يکپارچه است که برای پشتيبانی همه سطوح تصميم گيری و کنترل در يک موسسه توليدی فراهم شده است. موسسه چابک نيازمند توليد مجازی برای پاسخ گويی سريع به نيازمندی های بازارميباشد . 

توليد مجازی مزيتها ی بيشماری دارد که برخی از آنها عبارتند از :
· بهبود قابليت پاسخ گويی 
· بهبود در طراحی فرايند توليد
· کاهش ريسک توليد
· بهبود طراحي و عمليات توليد
· پشتيبانی از تغييرات سيستم توليدی
· تقويت خدمات و تعمير محصول
· افزايش فهم و درک توليدی
· فراهم کردن ابزار برای آموزش

سازمانهای مجازی بايد بتوانند به سادگی مونتاژ يا د مونتاژ شوند.هر يک ازاین سازمانها در طول دوره عضويت خود در سازمان مجازی نمی توانند و نبايد از سازمان مجازی کنار بروند.

تکنولوژی ها 

در سيستمهای توليدی گسترده، تکنولوژی اطلاعات يک نقش غالب در يکپارچه سازی شرکتهای توليدی که از نظر فيزيکی پراکنده هستند ايفا می کند .

سيستم ها 

سيستمها برای توليد چابک اغلب شامل سيستمها ی تصميم گيری و کنترل عمليات گوناگون شامل : برنامه ريزی مواد مورد نياز ، برنامه ريزی منابع توليد ، زمان بندی و کنترل توليد ميباشد .
سيستم های برنامه ريزی و کنترل توليد : برای شرکتهای مجازی ، تئوريها و متدهای سنتی مديريت و کنترل سيستمهای توليدی نمی تواند نيازها ی آنها را برآورده کند. ابعاد زير بايد در برنامه ريزی و کنترل توليد در نظر گرفته شود:
· مدل سازی تکاملی . همچنين توسعه و توليد همزمان محصول تحت نفوذ مسترمشتری
· نظارت و کنترل به محض وقوع بر روند توليد در يک شرکت مجازی
· شرکتی با ساختا ر کنترلی پويا و منعطف به منظور انطباق با عدم اطمينان ها ی موجود در بازار 
· الگوريتم ها و ساختار تغيير پذير زمان بندی توليد به منظور انطباق با عدم اطمينان های موجود در موقعيت توليدی شرکتهای مجازی
· مدل سازی موقعيت های توليدی و سيستم کنترل در شرکت های مجازی


منابع انسانی

مباحث انتخاب کارگر ، توسعه مهارتها ، طراحی مشاغل ، تجهيزات نگهداری ، بهبود فرايند، حذف اشتباه و شکل دهی مجدد فرايندها برای محصولات جديد از مسائل کليدی در مورد فاکتورهای انسانی برای توسعه AMS است.

نتيجه گيری

با تغييرات سريعی که در بازار رخ مي دهد اين واضح است که موسساتی که بر مبنای توليد چابک کار مي کنند به سرعت رهبران بازار می شوند.

منابع:

http://i-management.blogfa.com/
http://industry.mihanblog.com
http://sanaye-en.blogfa.com

سیستم تولید ناب(Lean)

 

 

 

 

 

سیستمهای خاص تولیدی

تولید ناب چیست؟

 

  • توليد کردن چيزي که مورد نياز است و هنگامي که مورد نياز است  با كمينه كردن مصرف منابع
  • فلسفه(بنا نهادن تصمیمات مدیریتی بر فلسفه و نگرش) بلند مدت
  • يک نظام مديريت يکپارچه
  • الزام ناب

از ميان برداشتن اتلاف ها

 

رابطه هزینه، قیمت فروش و سود در دو رویکرد سنتی و ناب:

سیستمهای خاص تولیدی

 

سیستم تولید چابک(Agile Manufacturing System)


در محيطي كه امروز در آن مشغول به كار هستيم يكي از مهم ترين فاكتورهاي بقا و پيشرفت يك شركت، چابُكي آن است. شركت ها در اين محيط، چگونه بايد عمل كنند تا بتوانند در عين اين كه خود را حفظ مي كنند از تغييرات، حداكثر منفعت را برده و هر چه بيشتر در راه پيشرفت گام بردارند. سيستم توليدي چابك (AMS) روشي جديد براي مقابله با اين چالش است. 
صنعت توليد همواره در معرض تغيير پارادايم بوده است. اين تغييرات از صنعت دستي به توليد انبوه، سپس به توليد ناب و در عصر حاضر به توليد چابك (AMS) در حال گذار بوده است. 
در طول تاريخ چهار تغيير پارادايم در توليد وجود داشته است، اين تغييرات به شرح زير است: 
دوره اول: در اين برهه از زمان، توليد دستي بوده است. از ويژگي هاي اين دوره سطح توليد بسيار پايين، نظام استاد و شاگردي، كيفيت پايين محصولات، وجود كارگران ماهر، وجود ماشين هاي چند منظوره، تولد سيستم كارگاهي، وجود سازماندهي غير متمركز و قيمت بالاي محصول است. 
دوره دوم: دوره توليد انبوه «هنري فورد» بود كه مي توان راه اندازي خط مونتاژ متحرك، قابليت تعويض كامل و اتصال قطعات مختلف به يكديگر، كاهش زمان چرخه كاري، تعويض پذيري كارگران، خلق افراد جديدي مانند تعميركاران و مهندسان صنايع و كاهش زمان راه اندازي ماشين آلات را به عنوان ويژگي هاي اساسي اين دوره نام برد. 
البته نبايد از نام استون كسي كه مكمل كارهاي فورد بوده به سادگي گذشت. هر چند هنري فورد با موفقيت، توليد انبوه را در كارخانه به ثمر رساند اما هرگز نتوانست دستگاه سازماندهي و مديريتي به وجود آورد كه بتواند سيستم كلي كارخانه ها، عمليات مهندسي و سياست هاي بازاريابي، يعني همه دستاوردهاي توليد انبوه را اداره كند. استون توانست سيستمي را كه فورد پيشگام آن بود تكميل كند و به شكل امروزي آن در آورد. 
دوره سوم: اين دوره، دوره فلسفه توليد ناب (سيستم توليدي تويوتا) بود كه بنيان گذار و مغز متفكر آن «تايي چي اوهنو» بود. فلسفه توليد ناب، بر مبناي حذف هر نوع فعاليت بدون ارزش افزوده استوار است. توليد ناب اصولي دارد كه اين اصول عبارتند از: حذف ضايعات، عيوب صفر، تيم هاي چند منظوره. كاهش لايه هاي سازماني. رهبري تيمي، سيستم هاي اطلاعاتي عمودي، بهبود مستمر و سيستم كششي. 
دوره چهارم: در اين دوره توليد چابك (AMS) با هدف هايي از جمله: اغناي مشتري، اهرمي كردن اثر اطلاعات و افراد، تسلط بر تغييرات و عدم اطمينان و افزايش رقابت پذيري از طريق همكاري به روي كار مي آيد. 
تاريخچه چابكي به دوره ركود صنايع ايالات متحده بر مي گردد. با توجه به ركود صنايع توليدي ايالات متحده و از دست دادن رقابت پذيري در طول دهه1980 كه به خوبي مستند شده بود، در سال1990 كنگره آمريكا تصميم گرفت تا اقداماتي ضروري در اين مورد انجام دهد. در نتيجه كنگره به وزارت دفاع دستور داد كه آژانسي را ايجاد كند تا صنعت توليد ايالات متحده را با هدف رقابتي تر كردن آنها، مورد بررسي قرار دهد. 
در واقع با مشاهده اينكه نرخ تغيير در محيط كسب و كار بيشتر از نرخ سازگاري با محيط است، گروهي از متخصصان و دانشگاهيان در دانشگاه لي هاي در ايالت پنسيلوانيا، از طرف وزارت دفاع با اين هدف كه چه سيستم و استراتژي هايي در صنعت موفق تر خواهند بود، گرد هم آمده و صنعت توليد ايالات متحده را مورد بررسي قرار دادند. نتيجه تلاش هاي اين گروه گزارش دوجلدي با عنوان «استراتژي بنگاه هاي توليدي قرن21» بود كه در پاييز1991، به وسيله «ياكوكا» در دانشگاه «لي هاي» منتشر شد و در همان زمان نام چابُك بر روي آن قرار گرفت.

 

تعاريفي از توليد چابك (AMS) 
بعد از انتشار گزارش يا كوكا در سال1991 ، كتاب ها و مقاله هاي زيادي در اين زمينه به چاپ رسيده و تعاريف متفاوتي از توليد چابك مطرح شده است. از جمله اين مطالب مي توان به مقاله هاي محصولاتي با كيفيت بالا و بر اساس خواسته مشتري، تاكيد بر شايستگي هاي اساسي و ايجاد تحرك پذيري، پاسخگويي به نيازهاي مشتري، تركيبي از تكنولوژي هاي گوناگون، پاسخ به تغيير و عدم اطمينان، تكامل تدريجي تكنولوژي هاي توليدي، يك استراتژي توليد جهت كسب مزيت هاي رقابتي، همكاري در داخل و بين بنگاه ها، بهره گيري از تغييرات به عنوان يك فرصت، توانايي شكل دهي مجدد و توانمندي بقا و پيشرفت، اشاره كرد.
البته در زمينه سيستم توليدي چابك (AMS) تعاريف بسيار زيادي مطرح شده است. اما يكي از تعاريفي كه مفيد و جامع به نظر مي رسد، تعريف موسسه يا كوكا است، كه به شكل زير تعريف شده است: 
"سيستم توليدي با توانمندي هاي فوق العاده (توانمندي هاي داخلي، تكنولوژي هاي سخت و نرم، منابع انساني، مديريت تحصيل كرده و اطلاعات) جهت برآورده كردن نيازهاي در حال تغيير بازار (سرعت، انعطاف پذيري مشتريان، رقبا، تامين كنندگان، زير ساختار، پاسخگويي)، سيستمي كه به سرعت تغيير مي كند و اين تغيير از طريق مدل هاي محصول يا تغيير بين خطوط محصول (انعطاف پذيري صورت مي گيرد) و در حالت ايده ال پاسخي آني به تقاضاي مشتري است". بر اساس تعريف بالا، سيستم توليدي چابك در يك شركت در چهار بعد زير تعريف مي شود: 
1- استراتژي هاي قيمت گذاري بر اساس اغناي مشتريان 
2- همكاري كه رقابت پذيري را افزايش مي دهد 
3- سرمايه گذاري هايي كه اثر اطلاعات و افراد را اهرمي مي كند 
4- تسلط سازماني بر تغييرات و عدم اطمينان. 

توانا سازنده هاي (ENABLERS) توليد چابك (AMS) 
توليد كننده هاي چابك با توجه به عدم اطمينان محيطي بايد پاسخگوي مواردي مثل تغييرات سريع بازارها، فشارهاي رقابت جهاني، كاهش زمان رسيدن به بازار، افزايش همكاري بين و داخل بنگاه ها، روابط تعاملي زنجيره ارزش، افزايش ارزش اطلاعات و توزيع، بازاريابي و منبع گزيني جهاني باشند. 
توليد چابك (AMS) را مي توان به عنوان ساختاري در نظر گرفت كه در داخل هر شركتي، توانايي توسعه محصولات و استراتژي هاي كسب و كار را داراست. اين ساختار به وسيله سه منبع اوليه پشتيباني مي شود كه عبارتند از: 
ساختار مديريتي و سازمانيِ نوآورانه، افراد توانمند با دانش و مهارت بالا، تكنولوژي هاي هوشمند و انعطاف پذير. 
به عبارت ديگر چابك (AMS) را مي توان به عنوان يكپارچگي سازمان، افراد با دانش و مهارت بالا و تكنولوژي هاي پيشرفته براي رسيدن به نوآوري و همكاري در پاسخ به نيازهاي مشتري در نظر گرفت. 
محققين سيستم توليد AMS ،در10 نوع ابزار، متد و روش توانا سازنده مورد نياز براي استقرار سيستم توليد چابك (AMS) معرفي كرده اند كه در اينجا فقط به عناوين آن اشاره مي كنيم: 
بنگاه مجازي، تجارت الكترونيكي، ساخت سريع نمونه اوليه، توانمند سازي، بهبود مستمر، افراد چند مهارته، كارهاي تيمي، مهندسي همزمان، مديريت تغيير و ريسك، سيستم اطلاعاتي يكپارچه كسب و كار، توليد، محصول.

توليد چابک به عنوان يک مفهوم جديد از ديدگاههای متفاوتی تعريف شده است اين تعاريف را می توان به اين صورت خلاصه کرد:
· کيفيت برتر و محصولات بسيار متنوع
· تحرک پذيری و قابليت انتقال توانايی های ممتاز
· پاسخگو بودن در مقابل موضوعات محيطی و اجتماعی 
· ترکيب تکنولوژی های گوناگون
· پاسخ به تغييرات و عدم اطمينان ها
· يکپارچگی درون سازمانی و برون سازمانی

مشکل اين تعاريف فقدان يک راه کار روشن براي رسيدن به چابکی است.به عنوان مثال برای همين تعاريف اخير از همان ابتدا می توان اين پرسش را مطرح کرد که تحرک پذيری يعنی چه يا عبارت پاسخگو بودن چه معنی ای مي دهد.ابهام هايی از اين قبيل موجب نا کارآمدی اين تعاريف مي شود.

يک چارچوب جامع برای رسيدن به توليد چابک را می توان به دو صورت زير گسترش داد:
1. بررسی و تجزيه و تحليل شرکت هايی که به شيوه چابک عمل مي کنند.
2. بررسی سيستماتيک ادبيات توليد چابک به منظور شناسايی تکنيکهای کليدی توليد چابک و سپس ترکيب و ادغام آنها براي توسعه يک سيستم توليد چابک.

با توجه به اينکه توليد چابک در مرحله رشد و توسعه می باشد و هنوز هيچ شرکتی به طور کامل چابک نيست معمولا شيوه دوم مورد توجه است.يکی از مدل های بسيار جامع در توليد چابک که بر اساس ادبيات طراحی ارائه گرديده است و شامل سه قسمت اصلی مي باشد به صورت زير است:
1. قسمت اول محرک چابکی است که در واقع همان تغييراتی هستند که در محيط کسب و کار موسسه رخ مي دهد و ميتواند شرکت را در جهت موقعيت های جديد و به دست آوردن مزيت های رقابتی هدايت کند.
2. قسمت دوم توانايی های چابکی است که قدرت مورد نياز برای پاسخ دادن به تغييرات را فراهم می کند.
3. قسمت سوم فراهم کننده های چابکی هستند که در واقع ابزاری هستند که از طريق آنها می توان به توانايی های مورد نياز دست يافت.
طبقه بندی محرک های چابکی 
به طور کلی ميتوان گفت تغيير به طور خاص،افزايش سرعت وشدت تغيير عامل اصلی حرکت در جهت چابکی می باشد. تعيين ويژگی ها و و نوع تغيير، کار دشواری است چرا که شرکت های گوناگون با مشخصات و شرايط متفاوت ، تغييرات متفاوتی را تجربه می کنند که برخی از آنها منحصر به فرد می باشد. همچنين تغييری که برای يک شرکت نامطلوب است برای شرکت های ديگر می تواند فرصت باشد. به هر حال در تغييراتی که رخ می دهد ويژگی های مشترکی وجود دارد که موجب پيامد های متفاوتی برای شرکت ها می شوند اين موضوع می تواند مبنايی برای پيشنهاد برخی از طبقه بندی ها باشد که منجر به تعمیم مفهوم تغيير می شود.بر اين اساس دو شيوه طبقه بندی بوجود آمده است:
1. طبقه بندی بر اساس ماهيت
2. طبقه بندی بر اساس حيطه ای از فعاليت های سازمان که از تغيير تاثير می پذيرند.
شيوه اول عبارت است از:

1. تغيير در بازار که اجزاء آن عبارت است از :
· رشد گروههای مختلف و متنوع مشتريان
· تغييرات سياسی بين المللی 
· نرخ فزاينده تغيير در مدل های محصول
· کوتاه شدن چرخه عمر محصولات

2. تغيير در معيارهای رقابتی :
· بازار به شدت متغير 
· افزايش فشار بر کاهش هزينه ها
· افزايش فشار رقابت بازار جهانی
· کاهش زمان ارائه محصولات جديد به بازار
· پاسخگو بودن رقباء به تغييرات
· نرخ فزاينده ابتکار و خلاقيت

3. تغيير در نيازمندی های مصرف کنندگان شامل :
· نياز به محصولات و خدمات انفرادی
· زمان تحويل کوتاهتر و بهنگام بودن نسبت به بازار
· افزايش انتظارات نسبت به کيفيت
· تغيير ناگهاني در مقدار و مشخصات سفارشات

4. تغيير در تکنولوژی شامل :
· معرفی تجهيزات توليدی بسيار کارا و سريع
· معرفی تکنولوژی جديد نرم افزار 
· ورود تکنولوژی اطلاعات در تکنولوژی جديد

5. تغيير در عوامل اجتماعي :
· فشارهای محيط 
· فشارهای سياسی
· مسائل فرهنگی
· انتظارات نيروی کار
· تغييرات تعهدات اجتماعی

شيوه دوم مورد استفاده براي طبقه بندي تغييرات بر اين اساس است که چه سطحي از فعاليتهای موسسه از تغييرات تاثير می پذيرند که عبارتند از :

1. تاثير بر برنامه ها و طرح های جاری شرکت : اين تغييرات اغلب توسط سطوح پايين سازمان دريافت می شوند و به صورت تغيير در مقدار يا تحويل زمان سفارش ، تغيير در خصوصيات، مدل يا شکل محصول و... می باشند که اين تغييرات بر عوامل زير تاثير مي گذارند:
· ابعاد اقتصادی کسب و کار شرکت
· برنامه های جاری توليد و زمان بندی خطوط محصول
· سياستها و دستورالعمل ها و فرايندهای توليدی
· دستور العمل ها و فرايندهای سازمانی
· فرايند توسعه محصولات
· پشتيبانی و ارائه خدمات به محصولات

2. تاثير بر برنامه ها و اهداف استراتژيک شرکت
اين تغييرات بر کسب و کار شرکت بوسيله به خطر انداختن جايگاه بازار شرکت در قسمت هاي از بازار و يا در مورد محصولاتي خاص مي گذارند و اغلب به صورت تغيير در روشها و قواعد رقابت ، شيوه هاي جديد نفوذ در بازار ، تغيير سياسي و اجتماعي و...مي باشد.برخي از عوامل که از اين تغييرات تاثير مي پذيرند عبارتند از :
· سهم بازرا شرکت برای يک يا چند محصول خاص 
· سهم بازار شرکت در برخی از قسمتهای خاص از بازار 
· جايگاه کلی شرکت در بازار 
· اعتبار شرکت و اطمينان مشتريان ، عرضه کنندگان و شرکاء به شرکت و تقويت روابط بين آنها

3. تاثير بر استراتژی کسب و کار موسسه :اين تغييرات بر کسب و کار موسسه از طريق ايجاد افق ها و فرصتهای جديد تاثير می گذارند و اغلب به صورت معرفيی بازار های جديد ، سقوط رقبای اصلی و... ميباشد برخي از عوامل تاثير پذير از اين تغييرات عبارتند از :
· برنامه های آينده شرکت برای رشد و توسعه و سرمايه گذاری
· سياست های معرفی محصول جديد در قسمتهای مختلف بازار 
· برنامه های همکاری و ادغام افقی

بر اساس اين طبقه بندی ها براي پاسخگويی به هر يک از اين تغييرات بسته به سطح و نوع آن،توانايی های مختلفی مورد نياز است.
توانايی های چابکی
يک سازمان برای اينکه بتواند به تغييراتی که در محيط کسب و کارش رخ می دهد پاسخ مناسب بدهد نيازمند توانايی هايی می باشد که به طور کلی به چهار دسته زير تقسيم می شوند :

1. پاسخگو بودن : منظور از پاسخگو بودن توانايی شناسايی تغييرات و پاسخ سريع به آنها به صورت پشی کنشی و يا واکنشی و بهبود يافتن از آنها می باشد که اجزاء آن عبارتند از :
· احساس و ادراک و پيش بينی تغييرات
· واکنش سريع به تغييرات بوسيله پياده سازی آنها در سيستم
· بهبود يافتن از تغييرات

2. شايستگی : منظور از شايستگی مجموعه وسيعی از توانايی ها است که بهره وری ،کارايی و اثر بخشی فعاليتها را در جهت اهداف شرکت فراهم می کند و اجزاء آن عبارتند از :
· ديدگاه استراتژيک
· تکنولوژی مناسب
· کيفيت محصولات و خدمات
· اثر بخشی هزينه ها
· معرفی محصولات جديد با يک نرخ فزاينده
· مدیريت تغيير
· افراد توانا و شايسته
· عمليات کارا و مناسب
· همکاری
· يکپارچگی

3. انعطاف پذيری: منظور از انعطاف پذيری توانايی فراوری و ساخت محصولات متنوع و رسيدن به اهداف متفاوت با تجهيزات يکسان می باشد و شامل اجزاء زير می باشد:
· انعطاف پذيری در حجم توليد محصول
· انعطاف پذيری در شکل و مدل محصول
· انعطاف پذيری در سازمان و موضوعات سازمانی
· انعطاف پذيری در منابع انسانی

4. سريع بودن : منظور از سريع بودن توانايی انجام کارها و عمليات در کوتاه ترين زمان می باشد که شامل اجزاء زير می باشد:
· تحويل سريع و به موقع محصولات و خدمات
· معرفی و ارائه سريع محصولات جديد به بازار
· انجام سريع عمليات در زمان بسيار کوتاه

فراهم کننده های چابکی
فراهم کننده های چابکی به چهار دسته مختلف تقسيم می شود که عبارتند از :استراتژی ها ، تکنولوژی ها، سيستمها و منابع انسانی. برای پاسخ گويی به نيازمندی های متغير، چابکی بايد در تمام مناطق سازمان وجود داشته باشد.

استراتژيها :
رويکرد استراتژيک به تمايلات بلند مدت شرکت در تعيين کسب و کار مناسب و سياستهای عملياتی توجه مي کند.توليد چابک خود يک استراتژی است و برای رسيدن به آن به چندين استراتژی فرعی نياز است که عبارتند از : موسسه مجازی، شکل گيری سريع شرکتها،نمونه سازی سريع و همبستگی موقتی با ساير شرکتها بر مبنای قابليتهای ممتاز هر يک از آنها.
بدون استراتژی مناسب،تکنولوژی و سيستمها به تنهايی برای رسيدن به چابکی کافی نيستند.توليد چابک نيازمند مشارکت زنجيره عرضه ، توليد انعطاف پذير، سيستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپيوتر و... می باشد.
موسسه مجازی : يک سازمان مجازی حاصل به هم پيوستن قابليت های ممتاز چند سازمان واقعی می باشد. اين سازمان واقعی به طور دقيقی انتخاب شده است و همگی به همراه يک زنجيره عرضه بر پاسخ سريع به بازار ، افزايش کيفيت و کاهش هزينه ها تمرکز دارد.معمولا يک سازمان به تنهايی قادر به پاسخ گويی سريع به نيازمندی های بازار نيست، همبستگی های موقتی يا مشارکت بر مبنای قابليتهای ممتاز شرکت ها منجر به افزايش انعطاف پذيری و قابليت پاسخ گويی سازمان ها خواهد شد، به هر حال هماهنگی و يکپارچگی در چنين محيطی بسيار پيچيده است.
روش ها و استراتژی های مناسبی مانند برقراری ارتباطات ، آموزشهای تئوری و عملی ، همبستگيهای استراتژيک و... را ميتوان به منظور ايجاد يکپارچگی موثر در بين شرکتهای حاضر در سازمان های مجازی با سطوح مختلف همکاری، مورد استفاده قرار داد .
توليد مجازی يک محيط توليدی هماهنگ و يکپارچه است که برای پشتيبانی همه سطوح تصميم گيری و کنترل در يک موسسه توليدی فراهم شده است. موسسه چابک نيازمند توليد مجازی برای پاسخ گويی سريع به نيازمندی های بازارميباشد . 

توليد مجازی مزيتها ی بيشماری دارد که برخی از آنها عبارتند از :
· بهبود قابليت پاسخ گويی 
· بهبود در طراحی فرايند توليد
· کاهش ريسک توليد
· بهبود طراحي و عمليات توليد
· پشتيبانی از تغييرات سيستم توليدی
· تقويت خدمات و تعمير محصول
· افزايش فهم و درک توليدی
· فراهم کردن ابزار برای آموزش

سازمانهای مجازی بايد بتوانند به سادگی مونتاژ يا د مونتاژ شوند.هر يک ازاین سازمانها در طول دوره عضويت خود در سازمان مجازی نمی توانند و نبايد از سازمان مجازی کنار بروند.

تکنولوژی ها 
در سيستمهای توليدی گسترده، تکنولوژی اطلاعات يک نقش غالب در يکپارچه سازی شرکتهای توليدی که از نظر فيزيکی پراکنده هستند ايفا می کند .

سيستم ها 
سيستمها برای توليد چابک اغلب شامل سيستمها ی تصميم گيری و کنترل عمليات گوناگون شامل : برنامه ريزی مواد مورد نياز ، برنامه ريزی منابع توليد ، زمان بندی و کنترل توليد ميباشد .
سيستم های برنامه ريزی و کنترل توليد : برای شرکتهای مجازی ، تئوريها و متدهای سنتی مديريت و کنترل سيستمهای توليدی نمی تواند نيازها ی آنها را برآورده کند. ابعاد زير بايد در برنامه ريزی و کنترل توليد در نظر گرفته شود:
· مدل سازی تکاملی . همچنين توسعه و توليد همزمان محصول تحت نفوذ مسترمشتری
· نظارت و کنترل به محض وقوع بر روند توليد در يک شرکت مجازی
· شرکتی با ساختا ر کنترلی پويا و منعطف به منظور انطباق با عدم اطمينان ها ی موجود در بازار 
· الگوريتم ها و ساختار تغيير پذير زمان بندی توليد به منظور انطباق با عدم اطمينان های موجود در موقعيت توليدی شرکتهای مجازی
· مدل سازی موقعيت های توليدی و سيستم کنترل در شرکت های مجازی

منابع انسانی
مباحث انتخاب کارگر ، توسعه مهارتها ، طراحی مشاغل ، تجهيزات نگهداری ، بهبود فرايند، حذف اشتباه و شکل دهی مجدد فرايندها برای محصولات جديد از مسائل کليدی در مورد فاکتورهای انسانی برای توسعه AMS است.

نتيجه گيری
با تغييرات سريعی که در بازار رخ مي دهد اين واضح است که موسساتی که بر مبنای توليد چابک کار مي کنند به سرعت رهبران بازار می شوند.

منابع:

 

http://i-management.blogfa.com/


http://industry.mihanblog.com
http://sanaye-en.blogfa.com

توسط

کنترل موجودی

علم مدیریت اقدام به تدوین سیستم هایی تحت عنوان مدیریت کنترل موجودی مانند دسته‌بندی کالاها بر اساس ABC، میزان سفارش اقتصادی، سیستم کنترل موجودی فاصله ثابت بین دو س ...

نظرات کاربران

توسط wemeSwa

which is safer viagra or cialis [url=https://ckacialis.com/ ]buy 36 hour cialis[/url] viagra vs cialis

توسط Prozyloh

purchase cialis https://rcialisgl.com/ - which is cheaper viagra or cialis cialis stores

توسط soymnHtf

can cialis cause ed https://cialishav.com/ - cialis define cialis coupon cvs

توسط ProzyVed

what to do if viagra and cialis dont work https://krocialis.com/ - does cialis increase testosterone prices for cialis 20mg

توسط AciniAsd

cialis withouth prescriptiong https://cialisjla.com/ - cialis on li acheter cialis

توسط Prozyloh

cialis stopped working https://rcialisgl.com/ - u.s. pharmacy prices for cialis cialis without a perscription

توسط wemeSwa

how to get doctor to prescribe cialis https://ckacialis.com/ - cialis soft tabs online cialis buy info/

توسط Jebgsoymn

24 hour pharmacy near me http://pharmacylo.com/ Caverta

توسط Fmrfsoymn

cialis suppliers uk cheap http://cialisee.com/ - .99 for cialisis cialis dosage frequency

توسط Lebnsoymn

online pharmacy pain medicine http://xlnpharmacy.com/ canadian cialis

توسط Jebgsoymn

Imitrex http://pharmacylo.com/ us pharmacy

توسط Bbshweme

buy viagra online cheap https://loxviagra.com/ - viagra drug class womens viagra pill

توسط Jebgsoymn

online prescription drugs https://pharmacylo.com/ safe online pharmacies in canada

توسط Bbshweme

viagra street value https://loxviagra.com/ viagra ingredients

توسط Jebgsoymn

Imodium http://pharmacylo.com/ best online pharmacy for viagra

توسط Fmrfsoymn

cialis superactive http://cialisee.com/ aussie cialis

توسط Anoosoymn

avapro viagra http://llviagra.com/ viagra tu nhien tu trai cay

توسط LbsoProzy

cialis wears off http://ucialisdas.com/ - whats better viagra or cialis cheapest cialis canada

توسط GtnbAcini

what is viagra http://jokviagra.com/ viagra canadian pharmacy

توسط RebfProzy

cialis 20mg overnight https://rcialisgl.com/ cialis 20mg

توسط Bbshweme

cheap viagra online https://loxviagra.com/ otc viagra alternative

توسط LbsoProzy

cialis tablets australia https://ucialisdas.com/ - cialis cheap buy cheap name brand cialis

توسط Jebgsoymn

drugstore makeup https://pharmacylo.com/ Grifulvin V

توسط Fmrfsoymn

cialis in egypt http://cialisee.com/ cialis from usa

توسط Anoosoymn

is it safe to break viagra in half https://llviagra.com/ viagra 30 pills 100 mg each

توسط GtnbAcini

viagra or cialis https://jokviagra.com/ viagra from canada

توسط RebfProzy

paypal cialis https://rcialisgl.com/ gum cialis

توسط Bbshweme

does the government fund viagra https://loxviagra.com/ taking viagra for fun

توسط Fbsfsoymn

buy prescription drugs online http://uspharmus.com/ Rulide

توسط Abdgsoymn

Protonix http://canadianeve21.com/ pharmacies near me

توسط Lrbssoymn

cialis vs levitra https://uslevitraanna.com/ levitra goodrx

توسط LhdvProzy

black cialis https://asciled.com/ buy cialis

توسط Bbdfweme

generic viagra online http://gensitecil.com/ who sells viagra over the counter

توسط Lrbssoymn

generic viagra cialis levitra https://uslevitraanna.com/ expired levitra

توسط Fbsfsoymn

canadian pharcharmy https://uspharmus.com/ - pharmacy without dr prescriptions Hyzaar

توسط Fbsfsoymn

Tenormin https://uspharmus.com/ Theo-24 Cr

توسط LhdvProzy

cialis canadian purchase https://asciled.com/ - cialis 20 mg tablets and prices is super active cialis a scam

توسط Fbsfsoymn

Viagra Oral Jelly https://uspharmus.com/ Trental

توسط GvdbAcini

iron dragon liquid tadalafil http://boxtadafil.com/ tadalafil solubility tissue culture

توسط Bbdfweme

viagra spider http://gensitecil.com/ - define viagra viagra dosing

توسط Bbdfweme

new viagra commercial actress name http://gensitecil.com/ recreational viagra

توسط Brfgweme

https://ljcialishe.com/ - is cialis over the counter https://cialisvja.com/ - what are the side effects of cialis https://viagraonlinejc.com/ - viagra https://viagratx.com/ - how can i get viagra https://buycialisxz.com/ - how to get cialis

نظر خودتان را بنویسید