تحقیقات بازاریابی چیست و چه تفاوتی با تحقیقات بازار دارد؟

تحقیقات بازاریابی می تواند به عنوان توسعه، تفسیر و تعامل اطلاعات بر اساس تصمیم تعریف شود که می تواند در تمام مراحل فرآیند بازاریابی استفاده شود. مدیران نیاز به اطلاعات برای معرفی محصولات و خدماتی دارند که برای مشتری ارزش ایجاد می کند. اما درک این ارزش، یک رویکرد منطقی است و اولویت مشتریان در سال جاری، کاملا متفاوت با اولویت آن ها در سال آینده است.
عناصری که اولویت ایجاد می کنند، نمی توانند با تکیه به دانش عمومی کشف شوند. این داده ها باید جمع آوری و بررسی شوند. هدف از تحقیقات بازاریابی، اطمینان از واقعیت ها و مسیرهایی است که مدیران باید در تصمیمات مهم بازاریابی خود آن ها را در نظر بگیرند. با این حال، برای افزایش سود در تحقیقات بازاریابی، بازاریابان باید روند تحقیق و محدودیت های آن را بدانند.

تحقیقات بازار جهانی

بازاریابی جهانی فرآیند تطبیق استراتژی های بازاریابی سازمانی را با موقعیت های دیگر کشورها انطباق می دهد. فرض کنید ما یک ویجت داریم که می خواهیم در اروپا به فروش برسانیم و یک برنامه بازاریابی برای آن توسعه می دهیم. از طرفی نیاز به تصمیم گیری های استراتژیک مانند تقسیم بندی بازار، بومی سازی، برنامه ریزی استراتژیک و غیره داریم.
تحقیقات بازار جهانی به وضوح در موارد زیر به کار می رود:

  • تصمیم گیری برای رفتن به خارج از کشور
  • بدست آوردن ایده ای در مورد قدرت رقابتی بازار جهانی
  • تصمیم گیری در مورد اینکه به کدام بازار با اطلاعات بهتر وارد شویم
  • ارائه دانش در مورد چگونگی ورود به بازار جهانی
  • کمک در شکل گیری برنامه بازاریابی، تصمیم گیری محصول، ترویج، قیمت گذاری محصول و انتخاب کانال توزیع
  • کمک به شرکت های بازاریابی

به طور خلاصه، ما می توانیم نتیجه بگیریم زمانی که فردی می خواهد کسب و کار خود را در سطح جهانی، همانند سایر کشورها گسترش دهد، تحقیقات بازار جهانی ضروری است.

تفاوت تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار

تحقیقات بازار با جمع آوری اطلاعات در مورد اندازه و روند بازار مربوط است، در حالیکه تحقیقات بازاریابی طیف وسیعی از فعالیت ها را پوشش می دهد و ممکن است شامل تحقیقات بازار باشد.

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی فرآیند هماهنگی عمومی است که می تواند برای انواع مختلف مشکلات بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بازاریابی به خودی خود با تصمیمات بازاریابی مرتبط نیست و همچنین تضمین نمی کند که این شرکت در بازاریابی محصولات خود موفق خواهد بود. با این حال، زمانی که یک روش هماهنگ، سیستماتیک، تحلیلی انجام می شود، تحقیقات بازاریابی می تواند عدم قطعیت در فرآیند تصمیم گیری را به حداقل برساند و میزان موفقیت را افزایش دهد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید