مدیریت پروژه چابک چیست؟

معرفی

مدیریت پروژه چابک در مدیریت پروژه انقلابی به پا کرده است و یکی از آخرین استراتژی های مدیریت پروژه است که عمدتا برای در توسعه نرم افزار مدیریت پروژه کاربرد دارد.
از ابتدای توسعه نرم افزار تعدادی از فرآیندها مانند مدل آبشار وجود داشته است اما با پیشرفت توسعه نرم افزار، تکنیک ها و مدل های سنتی دیگر به اندازه کافی قوی نیستند تا خواسته های آنها را تامین کند. بنابراين، مدل هاي توسعه یافته نرم افزاري انعطاف پذيري بهتری دارد و مدل های توسعه یافته نرم افزاری موجب به نتیجه بهتری شده اند.
از آنجا که مدل توسعه چابک با مدل های متعارف متفاوت است، مدیریت پروژه های چابک یک بخش تخصصی در مدیریت پروژه است.

فرآیند چابک

برای اینکه درک درستی از فرآیند توسعه چابک داشته باشیم باید درک درستی از مدیریت پروژه چابک داشته باشیم.

مدیریت پروژه چابک

در مقایسه با مدل های سنتی تفاوت های زیادی در مدل توسعه چابک وجود دارد:

 • مدل چابک بر این واقعیت تأکید دارد که کل تیم باید یک واحد یکپارچه باشد. که شامل توسعه دهندگان، تضمین کیفیت، مدیریت پروژه و مشتری می شود.
 • افزایش ارتباطات یکی از عوامل کلیدی است که این یکپارچگی را ممکن می سازد. بنابراین، جلسات روزانه برای تعیین کار روزانه و تعیین وابستگی ها برگزار می شود.
 • معمولا یک چرخه تحویل یک تا چهار هفته که چرخه ای کوتاه مدت است را شامل می شود. این معمولا به عنوان sprints شناخته شده است.
 • تیم پروژه چابک دنبال تکنیک های ارتباطی و ابزارهایی است که اعضای تیم (از جمله مشتری) را قادر می سازد تا نظرات خود را به روشنی و سریع بیان کنند. سپس این نظرات در هنگام شکل گیری الزامات و اجرای نرم افزار مورد توجه قرار می گیرند.

محدوده مدیریت پروژه چابک

در یک پروژه چابک، کل تیم مسئول مدیریت تیم است و مسئولیت فقط بر عهده مدیر نیست. در فرآیندها و روش ها ، یک حس مشترک در سیاست های نوشته شده وجود دارد.
این اطمینان حاصل می کند که تاخیر در تصمیم گیری مدیریت وجود ندارد و بنابراین همه چیز می تواند سریع تر پیشرفت کند.
علاوه بر مدیر بودن، مدیریت پروژه چابک نیاز به رهبری و برانگیختن مهارت های انگیزشی دیگران را دارد. این به حفظ روحیه در میان اعضای تیم کمک می کند و تیم را به پیروی از نظم و انضباط ترغیب می کند.
مدیر پروژه چابک، رئیس تیم توسعه نرم افزاری نیست. در عوض، باعث تسهیل عملکرد و هماهنگی فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای تسریع توسعه نرم افزار با کیفیت می شود.

مسئولیت های مدیر پروژه چابک

مسئولیت های مدیریت پروژه چابک در ادامه آمده است. از یک پروژه به پروژه دیگر، این مسئولیت ها می تواند کمی تغییر کند و به طور متفاوتی تفسیر شود.

 • مسئول حفظ ارزش ها و شیوه های چابک در تیم پروژه است.
 • مدیر پروژه چابک در از بین بردن موانع نقش اصلی را بازی می کند.
 • به اعضای تیم پروژه کمک می کند تا نیازهای عقب مانده را به کارایی نرم افزار تبدیل کند.
 • تسهیل و تشویق ارتباطات موثر و باز در داخل تیم است.
 • مسئول برگزاری جلسه های چابک که در مورد برنامه های کوتاه مدت و برنامه های غلبه بر موانع است.
 • ابزار و شیوه های مورد استفاده در فرایند توسعه را افزایش می دهد.
 • مدیر پروژه چابک، انگیزه اصلی تیم است و نقش مربی را برای اعضای تیم نیز بازی می کند.

موارد زیر جزء مسئولیت های مدیریت پروژه چابک نیست

 • مدیریت تیم توسعه نرم افزار
 • لغو تصمیمات گرفته شده توسط اعضای تیم
 • هدایت اعضای تیم برای انجام کارها
 • هدایت تیم را برای رسیدن به مایلستون ها یا تحویل ها
 • مشخص کردن وظیفه اعضای تیم
 • تصمیم گیری از طرف تیم
 • مشارکت در تصمیم گیری فنی یا ایجاد استراتژی محصول

نتیجه

در پروژه های چابک، همه افراد همچون توسعه دهندگان، مهندسین تضمین کیفیت، طراحان، و غیره مسئول مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف پرژه هستند.
علاوه بر این، مدیر پروژه چابک نقش مهمی در تیم چابک دارد تا بتواند منابع را فراهم، انگیزه تیم را حفظ و موانع را در اسرع وقت حل کند. به این معنا، یک مدیر پروژه چابک، مربی و محافظ یک تیم چابک است، نه یک مدیر.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید