ارزیابی عملکرد کارمندان

در حال حاضر مدیریت عملکرد کارمندان یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی است. بسیاری از مخصوصا شرکت های خدماتی، نیاز به در نظر گرفتن مدیریت عملکرد کارمندان دارند.

مدیریت عملکرد کارمندان

مدیریت و ارزیابی عملکرد اثربخش

در ادامه سعی می کنیم اثربخشی مدیریت و ارزیابی عملکرد را بررسی کنیم:

رابطه دو طرفه

باید به یاد داشته باشیم عملکرد کارمندان، یک فرایند دو طرفه است که مدیر و کارمند را با مدیر منابع انسانی مرتبط می کند. به عنوان مثال، هر صحبتی در مورد عملکرد کارمندان باید در حضور مدیر و کارمند مدیریت شود. بنابراین، ضروری است که هر دو طرف، مسئولیت های خود را درک کنند و با هم کار کنند.

نقش مدیر

مدير موظف است تا اطمينان حاصل نمايد که مديريت او نسبت به کارمندان آزاد و بی طرفانه است. در سراسر شرکت هایی که در آن کارمندان احساس تبعیض می کنند، منجر به تضعیف روحیه کارمندان می شود. به این ترتیب، مدیر باید سخنرانی کند. در طول دوره همکاری به عنوان یک تیم، مکالمه بین مدیر و تیم بر عملکرد کارمندان تاثیرگذار است.

نقش کارمند

درست همانطور که مدیر مسئولیت مدیریت تیم را دارد، کارمندان مسئولیت متفاوتی دارند. کار خسته کننده، نگرش منفی و نگرش بی تفاوت نسبت به کار، مواردی است که کارمند باید از آن اجتناب کند. این بدان معنا نیست که کارمند باید هرچیزی را قبول کند وسکوت کند. نکته اینجا این است که کارمندان باید انتقاد خود را از طریق کانال های موجود انتقال دهند و اگر ناراحتی در مورد مدیر داشته باشند بتوانند به راحتی بیان کنند.

تمرکز سازمان

گرچه به نظر می رسد نقش مدیر منابع انسانی و سازمان نسبتا کوچک است، ولی واقعیت این است که اهداف و فرهنگ سازمان ها نقش مهمی را در تضمین عملکرد کارمندان بازی می کنند. تمرکز بر مدیریت عملکرد کارمندان باعث پیشرفت سازمان می شود.
اگر سازمان ها می خواهند سستی را به حداقل برسانند و روحیه کارمندان را تقویت کنند، اولین کاری که می توانند انجام دهند این است که مطمئن شوند سیستم مدیریت عملکرد کارمندان ساده سازی شده است.

فرایند ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد، زمانی از سال است که عملکرد شش ماهه یا یکساله کارمندان بررسی می شود.

ارزیابی عملکرد کارمندان

فرایند ارزیابی عملکرد بین کارمند و مدیر خود برای دور اول و سپس بین مدیر و مدیریت بالا دستی ، قبل از رفتن به دور سوم انجام می شود. دور سوم شامل افراد ما فوق و همچنین مدیر منابع انسانی می باشد، اما شامل کارمندان نمی شود.
مدیریت عملکرد کارمندان در یک چارچوب بزرگتر از اهداف سازمانی برای سازمان هایی که مردم را به عنوان دارایی های کلیدی خود شمرده اند بسیار مهم است اما هنوز هم می توان آن را به طور موثر مورد بررسی قرارداد، همانطور که در بالا ذکر شد.

نظرات کاربران

توسط رویا نظری

باسلام واحترام
شما در طرح ها و پروژه ها همکاری میکنین؟ لطفا شماره تماسی ارسال بفرمایید

نظر خودتان را بنویسید