مدیریت استعداد در مدیریت منابع انسانی

مدیریت استعداد، مهارت جذب کارمندان بسیار ماهر، یکپارچه سازی کارمندان جدید و بهبود و حفظ کارمندان فعلی برای دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.

مدیریت استعداد

شرکت هایی که استراتژی های مدیریت استعداد را به کار می گیرند، وظایف کارمندان را از بخش منابع انسانی به بخش مدیران انتقال می دهند که مدیریت سرمایه انسانی Human Capital Management (HCM) نامیده می شود. مدیریت استعداد در حقیقت هماهنگی، همکاری و مدیریت افراد با استعدادهای مختلف است. این کار با مطالعه و بررسی هر فرد بر اساس مهارت، استعداد و شخصیت فردی در ارتباط با پر کردن یک خلاء خاص در شرکت انجام می شود. افراد در سازمان ها دارای مهارت های مختلفی هستند، روش های موثر منابع انسانی قادر خواهند بود این افراد را شناسایی کنند و آنها را در بخش مناسبی در شرکت به کار گیرند.

فعالیت های مرتبط با مدیریت استعداد

پس از جمع آوری همه افراد ماهر مورد نیاز برای یک شغل، باید آنها را مدیریت کنیم. این کار بدون تعیین عملکرد آن ها امکان پذیر نیست. فعالیت های مختلفی که سازمانها باید با کمک بخش مدیریت منابع انسانی و سایر بخش ها انجام دهند، در زیر آمده است:

 • تحلیل نیازمندی های مستعد
 • اختصاص منابع یا منابع مستعد
 • تاثیر استعدادها در سازمان
 • استخدام استعدادهای خانگی یا برون سپاری
 • مدیریت حقوق و دستمزد یا هزینه های حرفه ای
 • آموزش و پیشرفت در زمینه استعداد
 • بررسی عملکرد استعداد
 • برنامه ریزی شغلی و رفاه
 • مدیریت استقراض

مدیریت استعداد یا مدیریت سرمایه انسانی مجموعه ای از شیوه های کسب و کار است که برنامه ریزی، اکتساب، توسعه، حفظ و رشد استعداد را مدیریت می کند تا سازمان بتواند با بهینه سازی عملکرد به اهداف کسب و کار دست پیدا کند.

مزایای مدیریت استعداد موثر

اگر مدیریت استعداد به درستی انجام شود، آینده سازمان درخشان خواهد بود، زیرا تمام کارکنان شرکت می توانند در بخش خود کارشناس ارشد باشند و بهترین کار را برای رسیدن به اهداف شرکت انجام دهند. به این ترتیب، شکاف بین شایستگی های لازم در صنعت و قابلیت های موجود به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
مزایای اصلی مدیریت استعداد موثر:

 • پیوسته به کارایی سازمانی را توجه می کند.
 • در دستیابی به اهداف کسب و کار کمک می کند.
 • فرهنگ کلی و محیط کار سازمان را بهبود می بخشد.
 • برای افراد رضایت شغلی در بالاترین سطح را فراهم می کند.
 • تقویت استعداد و کاهش گردش مالی افراد را بهبود می بخشد.
 • رشد کلی افراد مرتبط با سازمان را مدیریت می کند.

مدیریت استعداد در مدیریت منابع انسانی

استخدام افراد مناسب و با استعداد به منظور استفاده از مهارت ها و همچنین استفاده از آنها برای توسعه شرکت ضروری است. این امر تنها با کمک مدیریت استعداد امکان پذیر است.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید