مدیریت پروژه و راه اندازی کسب و کار

مدیریت پروژه، کاربرد دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک هایی است که فعالیت های پروژه را به اهداف و نیازهای اصلی پروژه برساند. هدف اصلی در مدیریت پروژه کمک به انجام پروژه در زمان، هزینه و مشخصات از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده است. مدیرسان در این زمینه خدمات زیر را ارائه می کند:

کلیه فعالیت‌های بشر یا پروژه‌ای است یا عملیاتی. پس صحبت از مدیریت پروژه، یعنی صحبت از نیمی از همه کسب و کارها. در این حوزه سعی شده مطالب مربوط به مدیریت پروژه به صورت خلاصه و کلی جهت درک بهتر طبقه‌بندی‌ها و جایگاه‌های موضوعات مختلف مدیریت پروژه، توضیح داده شود.

در ادامه تاریخچه و استانداردهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه به تفصیل بیان خواهد شد.

زمان بندی کامل و دقیق کلیه کارها بهمراه تعیین و تدوین بودجه مناسب و کنترل آن ضامن موفقیت یک کسب و کار نو یا استارت آپ خواهد بود. مدیرسان با همیاری تیمی مجرب و حرفه ای آماده برنامه ریزی راه اندازی و کنترل استارت آپ های شما است.

اطلاعات بیشتر

استقرار سیستم مدیریت پروژه از جمله مهمترین تخصص ها و تجارب حرفه ای گروه مدیرسان است. با استقرار یک سیستم بهینه مدیریت پروژه می توانید با بالابردن سطح توانمندی کلیه پرسنل سازمان احتمال اتمام بهینه پروژه ها را در زمان و هزینه از پیش تعیین شده افزایش دهید.

اطلاعات بیشتر

انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه بصورت برون سپاری با رعایت بالاترین استانداردها در این زمینه و حفظ منافع مشتری بخش مهم دیگری از خدمات مدیرسان است که در این زمینه دارای تجربه کار در بیش از ۳۰ شرکت مختلف کارفرمایی و پیمانکاری و مشاوره ای است.

اطلاعات بیشتر

تدوین بودجه متناسب با اهداف و منافع پروژه بهمراه کنترل دقیق آن و ارایه گزارشات دایمی مدیریت هزینه ای و اراه راهکارهای کاهش هزینه جهت اتمام پروژه بر اساس بودجه مجاز تدوین شده جزو مهمترین تجارب و خدمات گروه مدیرسان است.

اطلاعات بیشتر

کلیات مدیریت پروژه

در بخش زیر تاریخچه، مفاهیم، بزرگان و مطالب کلی مدیریت پروژه بهمراه معرفی مشاورین، شرکت‌ها و رشته‌های دانشگاهی مرتبط ارائه شده است.

استانداردها و مدارک مدیریت پروژه

یکی از چالش های حوزه مدیریت پروژه، وجود استانداردهای مختلف است که در کمتر منبعی همه این استانداردها بصورت طبقه‌بندی شده وجود دارند. از دیدگاه سردبیر این حوزه، دانستن خواستگاه هرکدام از این استانداردها و همینطور موسسات ارائه دهنده آنها بهمراه معرفی کلیه راهنماها و استانداردهای موضوعی ارائه شده توسط موسسات مختلف، می‌تواند بسیار مفید باشد:

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

در بخش زیر فرایند کاربردی کنترل پروژه، مفاهیم اصلی کنترل پروژه، چگونگی استقرار سیستم مدیریت هزینه در پروژه‌ها، مفاهیم قراردادی و مدیریت ادعا و به طور کلی موضوعاتی که در مبحث کنترل پروژه مطرح است آموزش، بحث و تبادل نظر می‌شود: