موفقیت و برندینگ شخصی

مدل جامع مدیریت برند شخصی

مدل جامع مدیریت برند شخصی

تدوین مدل:   محمد بزازی-مهام طباطبایی-فرید طاهری

توسط

توسعه برند شخصی

برند شخصی شما در ذهن مردم شکل می‌گیرد. مردم از کوچکترین تعاملات و خاطره‌ای با شما، تصویری از برند شخصی‌تان در ذهن خود می‌سازند. برند شخصی شما زمانی واقعا قوی شده ...

رازهای موفقیت