استانداردهای IPMA در مدیریت پروژه

معرفی موسسه:

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association) IPMA یکی از معتبرترین موسسات مدیریت پروژه است که مرکز آن در کشور سوییس واقع شده که مبانی متعددی را جهت ارتقای شایستگی مدیران پروژه ها تحت مدل ها و استانداردهای مختلف ارائه می دهد. این موسسه در سال 1965 و متشکل  از 43 سازمان (اکثرا اروپایی) تشکیل شد. هر سازمان وظیفه دارد استانداردهای ملی و برنامه های اعطای گواهینامه خود را مطابق با محتوایICB  تدوین کند.

معرفی استاندارد ICB

 این موسسه در راستای خدمات مدیریت پروژه خود استانداردی را تحت عنوانICB (IPMA Competency Baseline)  منتشر کرد که مبنایی برای تمامی سازمان های عضو در موسسه جهت توسعه استاندارد های ملی و برنامه های اعطای گواهینامه آنها قرار بگیرد. اولین ویرایش ICB  در سال 1995 و دومین و سومین ویرای آن به ترتیب در سال‌های 1999 و 2006 منتشر شدند. ویرایش 2006 کاملاً با ویرایش 1999 متفاوت است و می‌تواند توسط همه کاربران با گرایش‌های فرهنگی گوناگون به کار گرفته شود. به طور کلی استاندارد ICB  روش دسترسی به دانش، تجربه و نگرش‌های شخصی را در مدیریت پروژه تحت 46 عنصر شایستگی ارائه می‌کند. یعنی تمرکز اصلی آن بر روی مدیر پروژه است و مثل استاندارد Prince2 یک متدولوژی پیاده‌سازی مفاهیم مدیریت پروژه نیست و یا مثل استاندارد PMBOK یک چهارچوب دانشی مربوط به تکینیک‌ها و ابزارهای مدیریت پروژه نیست.

در این استاندارد سه حوزه اصلی شایستگی تخصصی (Technical) مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری  (Behavioral) مدیریت پروژه و شایستگی مفهومی (Contextual) پروژه ارائه شده. این استاندارد سه حوزه مذکور را تحت عنوان چشم رقابتی مدیر پروژه  معرفی می کند.

مطابق با پیشنهاد مولفین آن، استاندارد ICB   بیشترین کاربرد را برای افرادی که در مقام ارزیابی کننده مدیریت پروژه ظهور می کنند دارد اگرچه این استاندارد می‌تواند به عنوان یک راهنما نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

گواهینامه ای که بر مبنای استاندارد ICB اعطا می گردد شامل چهار سطح به شرح زیر است:

سطح  A : راهبر پروژه ­ها- بدین معنی که فرد قادر است تا با توجه به منابع، متدولوژی­ ها و ابزارهایی که در اختیار دارد به راهبری یک طرح یا سبدی از پروژه­ ها بپردازد. حداقل 35 سال سن می‌خواد و … باقی آن عمدتت به کشور بستگی دارد.

سطح B : مدیر ارشد پروژه- بدین معنی که فرد قادر است یک پروژه پیچیده را مدیریت نماید. حداقل 30 سال سن باید داشته باشد و بقیه موارد هم عمدتا به کشور بستگی دارد.

سطح  C : مدیر پروژه- بدین معنی که فرد قادر است، یک پروژه با پیچیدگی کم را مدیریت کند. یعنی علاوه بر به کارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه مناسب با این سطح نیز برخوردار می ­باشد. حداقل 3 سال سابقه می‌خواهد، حداقل 25 سال سن، باید تمدید شود و در بعضی کشورها مصاحبه هم دارد.

سطح  D : دستیار مدیر پروژه- بدین معنی که فرد از دانش مدیریت پروژه برخوردار است و توانایی به کارگیری آن را دارد. حداقل یک سال سابقه کار می‌خوهد، آزمون دارد، حداقل 20 سال سن باید داشت و تمدید کردن هم نیاز ندارد.

شکل زیر ساختار 4 سطح استاندارد را نشان می‌دهد:

استاندارد IPMA

گردآورنده مطالب و مولف:   محمد بزازی              مشاور علمی: -                   ویراستاران:  ویدا محمدی، مرتضی محمدی

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید