بازاریابی بین المللی - ریسک سیاسی

 

خطرات یا ریسک های سیاسی شامل خسارات مالی یا پرسنلی است که به دلیل تصمیمات اشتباه سیاسی ایجاد می شود. جدای از دلایل بازار، تجارت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی اتخاذ شده توسط دولتها در کشورهای مختلف می باشد. به عنوان مثال، تصمیمات سیاسی یک دولت حاکم در مورد ارز مالیاتی، تعرفه تجارت، سرمایه گذاری، قوانین کار،  مقررات زیست محیطی و اولویت های توسعه تأثیر عمده ای بر شرایط تجاری و سودآوری دارد که از این طریق می تواند بر اقتصاد ملی تأثیر بگذارد.

به همین ترتیب، عوامل غیر اقتصادی نیز می توانند وضعیت یک تجارت را تغییر دهند. به عنوان مثال، درگیری های سیاسی در بعضی مواقع باعث ایجاد تروریسم، جنگ های داخلی، جنگ های بین المللی و حتی انتخابات سیاسی می شود که ممکن است یک حزب سیاسی حاکم را جایگزین حزب سیاسی دیگری کند، همچنین می تواند بر بازار بین المللی تأثیر بگذارد.

 

  

 

برای برقراری تعادل در فضای سیاسی، باید نکاتی را که در زیرآمده است مورد توجه قراردهیم:

 

 

ایدئولوژی:

 با تغییر ایدئولوژی دولت، کشور دستخوش تغییر می شود. سالهای گذشته شاهد تغییراتی بودیم که در یک ملت به دلیل تغییر در ایدئولوژی قدرت حاکم ایجاد شده است.که میتواند تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت با کشورهای مختلف داشته باشد.

 

ناسیونالیسم : 

 ناسیونالیسم در درجه اول یک ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه است. به عنوان مثال، کشور یوگسلاوی با همه ویژگی های ناسیونالیسم مخالف نیست، چون این کشور از داشتن دارایی های خارجی محروم می باشد.

 

ثبات :

ممکن است محیط یک کشور به دلیل خشونت و تقسیمات فرهنگی مبتنی بر زبان یا سایر عوامل ایجاد کننده موقعیت های ناپایدار تغییر کند. به عنوان مثال، خشونت در سومالی و کشورهایی نظیر آن باعث کاهش اعتماد به نفس در انجام کار در این کشورها می شود.

 

روابط بین الملل :

 

 روابط بین کشورها طی بیست سال گذشته بهبود یافته است. این عمدتا به دلیل توسعه فرهنگی می باشد زیرا گسترش فرهنگ و تمدن باعث رشد عقلی و تکامل فکری افراد در زمینه های مختلف به خصوص روابط فردی و اجتماعی می باشد.

 بیستر بدانید:

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید