بررسی و ارزیابی عملکرد یک کسب و کار جهانی

 

ارزیابی عملکرد بخش مهمی ازفعالیت های هر سازمان تجاری است که عملکرد کارمند و شرکت را به طور کلی مورد ارزیابی قرارمی دهد. در این مقاله ، ما تمرکز خود را بر اندازه گیری

عملکرد سازمانی محدود کرده و به بررسی این مهم می پردازیم.

 

فرایند استاندارد اندازه گیری عملکرد یک تجارت جهانی  در نمودار زیر نشان داده شده است:

فرایند استاندارد اندازه گیری عملکرد یک کسب و کار جهانی به صورت زیر است:

 •  ایجادعملکرد استاندارد
 •  اندازه گیری عملکرد واقعی
 •  تجزیه و تحلیل عملکرد و مقایسه آن با استانداردها
 •  ساخت و اجرای طرح عملیاتی
 •  بررسی و اصلاح استانداردها

 

 ویژگی های برجسته هر مرحله به شرح زیر می باشد:

 

- ایجاد عملکرد استاندارد

 

عملکرد استانداربرای موضوعاتی چون هزینه، کیفیت و خدمات مشتری کاربرد فراوان دارد . برای این امر شاید بیش از یک استاندارد ممکن است ضروری باشد چرا که آنها منعکس کننده سطح

مورد انتظار واحدهای مختلف عملکرد تولیدمی باشد که  شامل عملکرد فرآیند، کیفیت محصول، سطوح سربار اضافی و غیره می شود.

 

 - اندازه گیری عملکرد واقعی

برای سنجش عملکرد واقعی، استفاده از سیستم های جمع آوری داده خودکار برای جمع آوری اطلاعات پیشنهاد شده است.

 

- تجزیه و تحلیل عملکرد و مقایسه آن با استانداردها

باید مقادیری برای مقایسه عملکرد واقعی وجود داشته باشد. استانداردها باید واقع بینانه و قابل دستیابی باشند. نتایج مقایسه می تواند برای اعمال قوانین، اهداف و گزارش استفاده شود.

 

- ساخت و اجرای طرح عملیاتی

ساخت و اجرای یک برنامه عملیاتی کلید موفقیت است. تجزیه و تحلیل واریانس می تواند برای تشخیص مناطق بالقوه مشکل ، استفاده شود. پیدا کردن منبع مشکل و بهبود وضعیت ممکن است مفید

باشد واثربخشی آن بستگی به سازگاری مدیریت با اطلاعات به دست آمده دارد.

 

- بررسی و اصلاح استانداردها

بررسی و تجدید نظر گام مهمی است ، زیرا سازمانهای مدرن در حال تغییر و تحول هستند. اگر واریانس قابل توجه باشد ، می توان استانداردهای عملکرد را تنظیم کرد. اندازه گیری عملکرد مؤثر

باید با استراتژی کلی یکپارچه شود. این مرحله به شاخص های مختلف مالی و غیر مالی نیاز دارد.

 

سیستم اندازه گیری عملکرد کارآمد

 

 برای به دست آوردن یک سیستم اندازه گیری کارآمد ، اهداف اندازه گیری باید متعلق به سازمان باشد. این فرایند باید از بالا به پایین برای حداکثر مزایا استفاده شود. اقدامات اعمال شده باید عادلانه

و قابل دستیابی باشد. سیستم اندازه گیری و ساختار گزارشگری باید ساده ، واضح و قابل تشخیص باشد. شرکتها برای پرداختن به تنها شاخص های کلیدی عملکرد ، نیاز به اولویت بندی و تمرکز

دارند.

 

سیستم ارزیابی عملکرد

 

یک سیستم ارزیابی عملکرد باید شامل مرور دوره ای از عملیات باشد تا اهداف شرکت انجام شود. مهم است اطلاعات حسابداری را برای ارزیابی هزینه ها و سودآوری عملیات داخلی و خارجی

داشته باشیم.

کار ساده ای نیست که بتوان عملکرد یک فرد، یک بخش، یا حتی یک شرکت را به طور کلی اندازه گیری کرد. این یک فرآیند طولانی و وقت گیراست. اهداف ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 • عملکرد اقتصادی شرکت
 • تجزیه و تحلیل عملکرد مدیریت واحد
 • نظارت بر پیشرفت اهداف، از جمله اهداف استراتژیک
 • کمک در تخصیص منابع مناسب

 

اقدامات مالی و غیر مالی برای ارزیابی

 

 ROI( بازده سرمایه گذاری ):

 ROI رایج ترین روش برای ارزیابی عملکرد یک شرکت بین المللی است که رابطه بین سود سرمایه گذاری و تقریباً همه عوامل مهم مربوط به عملکرد را نشان می دهد.

 

بودجه به عنوان شاخص موفقیت:

 بودجه ابزار قابل قبولی برای اندازه گیری و کنترل عملیات است. همچنین برای پیش بینی عملیات آینده استفاده می شود.

بودجه یک مجموعه ای از اهداف به وضوح  بیان  شده است که مدیران را                                                                                         

برای تنظیم استانداردهای عملکرد فردی خود هدایت می کند.           

بودجه محلی یا منطقه ای به شرکت کمک می کند تا فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود را به طور مساوی تسهیل کند.                                  

مقررات غیر مالی:

 مهمترین اقدامات غیر مالی که می توانند برای ارزیابی عملکرد استفاده شوند عبارتند از: سهم بازار، تغییرات بورس، کنترل کیفیت، بهبود بهره وری و درصد   

 فروش.

 

انواع سیستم های ارزیابی عملکرد

 

انواع سیستم های ارزیابی عملکردبه شرح زیر است:

 

 • برنامه ریزی بودجه - برنامه ریزی بودجه برای برنامه ریزی عملیاتی و کنترل مالی استفاده می شود. که یک سیستم آسان برای محاسبه ارزیابی واریانس است ،همچنین  برای اندازه

        گیری عملکرد فعلی در مقایسه با  برخی از متریال های  عملکرد گذشته استفاده می شود.

 • حسابرسی مدیریت - فرم گسترده ای از سیستم حسابرسی مالی است که ناظر بر کیفیت تصمیمات مدیریت در عملیات مالی است. این برای ارزیابی و انجام حسابرسی برای مدیریت

        استفاده می شود.

 •  تکنیک ارزیابی برنامه - براساس  یک پروژه یا برنامه مشخص در شبکه فعالیت ها تعریف می شود. هدف این است که بهینه سازی زمان مصرف شده، توسط مدیران، در یک فرایند

         عملکرد با زمان برنامه ریزی شده و هزینه اختصاص یافته با زمان واقعی و هزینه اندازه گیری مقایسه شود.

 • سیستم اطلاعات مدیریت   MIS - سیستم مداوم طراحی شده برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل، ارزیابی و هدایت مدیریت به اهداف از پیش تعیین شده است. این یک عمل جهانی قابل

        قبول است که شامل سیستم های مالی، بودجه بندی، حسابرسی و کنترل PERT می شود.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید