بلوک های تجاری منطقه ای

 

  بلوک های منطقه ای چیست؟

   یک بلوک تجاری منطقه ای، یک اتحادیه مشترک یا گروهی از کشورها در یک مرز جغرافیایی خاص است.  RTB از کشورهای عضو وارد شده دراین بلوک درمنطقه محافظت می کند. بلوک 

   های تجاری نوع خاصی از ادغام اقتصادی هستند. چهار نوع بلوک تجاری وجود دارد.

 

   منطقه تجارت ترجیحی - مناطق تجارت ترجیحی (PTAs)نامیده می شوند، اولین گام در جهت ایجاد یک RTB کامل، زمانی است که در یک  منطقه جغرافیایی خاص در کاهش یا

     حذف   تعرفه ها بر کالاها و خدمات منتخب وارداتی نسبت به سایر کشورها نظارت می کنند.

 

    منطقه آزاد تجاری - مناطق تجارت آزاد (FTAs) مانند PTAs هستند، اما در FTA، کشورهای مشارکتی ، موافقت می کنند که موانع را برای تجارت بر روی تمام کالاها که از طرف

    شرکت کنندگان شرکت می کنند حذف یا کاهش دهند.
 

   اتحادیه گمرکی - دراتحادیه گمرکی هیچ موانع اختیاری بین اعضا وجود ندارد، به علاوه آنها با یک توافق مشترک (یکپارچه) خارجی علیه غیر عضو موافقت می کنند. به طور موثر،

   اعضای مجاز به مذاکره به عنوان یک بلوک واحد با اشخاص ثالث،به عنوان بلوک های تجاری دیگرمذاکره می کنند.

   بازار مشترک - یک بازار مشترک یک ادغام اقتصادی منحصر به فرد است. کشورهای عضو ،آزادانه تجارت می کنند.انواع منابع اقتصادی  نه فقط کالاهای ملموس را آزاد می کنند. تمام

    موانع تجارت کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار در بازارهای مشترک برداشته می شود. علاوه بر تعرفه ها، موانع غیر تعرفه نیز در بازارهای مشترک کاهش یا حذف می شوند.

 

 

  مزایای بلوک های تجاری منطقه ای  


   مزایای داشتن یک بلوک تجاری منطقه ای به شرح زیر است:

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی - سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در TRBs افزایش می یابد و از اقتصاد کشورهای شرکت کننده سود می برد.

  مقیاس اقتصاد - بازارهای بزرگتر به دلیل تولید انبوه محصولات به صورت محلی، باعث کاهش هزینه ها می شوند. این بازارها مقیاس اقتصاد را تشکیل می دهند.


  مسابقه - بلوک های تجاری ،تولید کنندگان مختلفی را از اقتصادهای مختلف به وجود می آورند، که در نتیجه باعث رقابت بیشتر می شود. رقابت، بازدهی درون شرکت ها را افزایش می دهد.

  تأثیرات تجاری - همانطور که تعرفه ها حذف می شوند، هزینه واردات کاهش می یابد. تغییرات تقاضا و مصرف کنندگان به بالاترین سطح ممکن تبدیل می شود.

  کارایی بازار - مصرف افزایش یافته، تغییرات تقاضا و مقدار بیشتر محصولات منجر به یک بازار کارآمد می شود.

 

 

 معایب بلوک های تجاری منطقه ای  


  معایب داشتن یک بلوک تجاری منطقه ای به شرح زیر است:

  منطقه گرایی   – بلوک های تجاری به حمایت از کشورهای عضو خود می پردازد. این اقتصادها،  تعرفه ها و مقرراتی را ایجاد می کنند که در تجارت داخل منطقه ای از نیروهای خارجی

  محافظت می کند. کشورهای عضو منطقه تجاری به جای سازمان تجارت جهانی، در مناطق خاصی شرکت می کنند.

  از دست دادن حاکمیت - یک بلوک تجاری، به ویژه زمانی که تبدیل به یک اتحاد سیاسی می شود، منجر به از دست دادن جزئی حاکمیت کشورهای عضو می شود.

  تسهیلات - کشورهای RTB می خواهند اجازه دهند که شرکت های غیر عضو پس از پرداخت مالیات به بازار داخلی دسترسی یابند. کشورهایی که به یک بلوک تجاری می پیوندند نیاز به

  داشتن  برخی از امتیازات دارند.

  وابستگی متقابل - کشورهای بلوک وابسته به یکدیگر هستند. یک فاجعه طبیعی، درگیری یا انقلاب در یک کشور ممکن است بر اقتصاد همه شرکت کنندگان تأثیر بگذارد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید