بلوک های تجاری منطقه ای

 

  بلوک های منطقه ای چیست؟

   یک بلوک تجاری منطقه ای، یک اتحادیه مشترک یا گروهی از کشورها در یک مرز جغرافیایی خاص است. RTB از کشورهای عضو وارد شده دراین بلوک درمنطقه محافظت می کند. بلوک 

   های تجاری نوع خاصی از ادغام اقتصادی هستند. 

                        

  چهار نوع بلوک تجاری وجود دارد:

 •  منطقه تجارت ترجیحی - مناطق تجارت ترجیحی  (PTAs)نامیده می شوند. اولین گام در جهت ایجاد یک RTB کامل، زمانیست که کشورهای یک منطقه جغرافیایی خاص،

         موافقت خود را برای کاهش یا حذف تعرفه کالاها و خدمات منتخب وارد شده ازسوی دیگر اعضای منطقه اعلام کنند.

 •  منطقه آزاد تجاری - مناطق تجارت آزاد (FTAs) مانند PTAs هستند، اما در FTA، کشورهای مشارکتی ، موافقت می کنند که موانع را برای تجارت بر روی تمام

         کالاهایی که از طرف  شرکت کنندگان است، حذف کنند یا کاهش دهند.

 •  اتحادیه گمرکی - دراتحادیه گمرکی هیچ موانع اختیاری بین اعضا وجود ندارد، به علاوه آنها با یک توافق مشترک (یکپارچه) خارجی علیه کشورهای غیرعضو موافقت می کنند.

       به طور موثر، اعضای مجاز به مذاکره به عنوان یک بلوک واحد، با اشخاص ثالث به عنوان بلوک های تجاری دیگرمذاکره می کنند.

 •  بازار مشترک - یک بازار مشترک یک ادغام اقتصادی منحصر به فرد است که در آن کشورهای عضو میتوانند آزادانه تجارت کنند. آنها علاوه براینکه انواع منابع اقتصادی و

       نه فقط کالاهای ملموس را آزاد می کنند بلکه باعث میشوند تمام موانع تجارت کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار در بازارهای مشترک برداشته شود. علاوه بر تعرفه ها، موانعی که

       دارای تعرفه نیستند نیز در بازارهای مشترک کاهش می یابند یا حذف میشوند.

 

  مزایای بلوک های تجاری منطقه ای  


   مزایای داشتن یک بلوک تجاری منطقه ای به شرح زیر است:

 •  سرمایه گذاری مستقیم خارجی : یک بلوک تجاری منطقه ای میتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) درRTBs   را افزایش دهد و از اقتصاد کشورهای شرکت کننده

         سود ببرد.

 •  مقیاس اقتصاد : بازارهای بزرگتر به دلیل تولید انبوه محصولات به صورت محلی، باعث کاهش هزینه ها می شونداین بازارها مقیاس اقتصاد را تشکیل می دهند.
 •  مسابقه : بلوک های تجاری، تولید کنندگان مختلفی را از اقتصادهای مختلف به وجود می آورند، که در نتیجه باعث رقابت بیشتر می شود. رقابت، بازدهی درون شرکت ها

         را افزایش می دهد.

 •  تأثیرات تجاری : همانطور که تعرفه ها حذف می شوند، هزینه واردات کاهش می یابد و تغییرات تقاضا کنندگان و مصرف کنندگان به بالاترین سطح ممکن می رسد.
 •  کارایی بازار : مصرف افزایش یافته، تغییرات تقاضا و مقدار بیشتر محصولات منجر به یک بازار کارآمد می شود.

 

 

 معایب بلوک های تجاری منطقه ای  


  معایب داشتن یک بلوک تجاری منطقه ای به شرح زیر است:

 •   منطقه گرایی  :  بلوک های تجاری به حمایت از کشورهای عضو خود می پردازند.  این اقتصادها،  تعرفه ها و مقرراتی را ایجاد می کنند که در تجارت داخل منطقه ای از

          نیروهای خارجی محافظت می کند. کشورهای عضو تجارت منطقه ای به جای پیروی از سازمان تجارت جهانی ، در منطقه گرایی شرکت می کنند.

 •   از دست دادن حاکمیت :  یک بلوک تجاری، به ویژه زمانی که تبدیل به یک اتحاد سیاسی می شود، منجر به از دست دادن جزئیِ حاکمیت کشورهای عضو می شود.
 •   تسهیلات: کشورهای RTB می خواهند اجازه دهند که شرکت های غیر عضو پس از پرداخت مالیات به بازار داخلی دسترسی یابندکشورهایی که به یک بلوک تجاری

          می پیوندند نیازمند به داشتن  برخی از امتیازات هستند.

 •   وابستگی متقابل : کشورهای بلوک وابسته به یکدیگر هستند.  یک فاجعه طبیعی، درگیری یا انقلاب در یک کشور ممکن است بر اقتصاد همه شرکت کنندگان تأثیر بگذارد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید