رقابت پذیری جهانی

 

موسسه بین المللی توسعه مدیریت، تعریف رقابت را " زمینه ای از دانش اقتصادی می داند که شامل سیاست های یک ملت است برای ایجاد و حفظ محیطی که باعث خلق ارزش بیشتر برای شرکت

های خود و رفاه بیشتربرای  مردم آن می شود". مجمع جهانی اقتصاد، رقابت جهانی را " توانایی یک کشور برای دستیابی به رشد پایدار و رشد در سرانه تولید ناخالص داخلی " می داند.

 

                                                                        

 

 

عوامل موثر بر رقابت پذیری جهان

 

شرکت های تجاری تابع مقرراتی هستند که توسط دولت مقرر شده است. دولت نقش مهمی در افزایش رقابت دارد که باید سیستم های رقابت پذیری را ارتقاء دهد.

 

زیرساخت های فیزیکی

نقش مهمی در بهبود رقابت جهانی یک کشور ایفا می کند. این به جنبش نرم افزاری مردم، محصولات و خدمات منجر خواهد شد و به تسریع تحویل محصولات و خدمات می انجامد.

 

محیط کسب و کار

باید به گونه ای باشد که هماهنگی میان سازمان ها را بهبود بخشد. بهترین روش ها شامل حمایت و ارائه انگیزه برای فعالیت های تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش، تشویق نوآوری و خلاقیت،

تسهیل بهبود بلوک های صنعتی و افزایش بهره وری است.

 

بهره وری کل عوامل بالا (TFP) یک مزیت برای رشد اقتصادی استاین نشان می دهد که همکاری و بهره وری هر دو جز سرمایه، منابع انسانی و ترویج رقابت ملی است.
 

کمپین های بهره وری مهم هستند زیرا آنها آگاهی عمومی را افزایش می دهند و مکانیزم هایی را برای استفاده از ابزار و تکنیک های بهره وری ارائه می دهند.

فعالیت های تحقیق و توسعه وسیع که به خلاقیت، نوآوری و توسعه تکنولوژیکی بومی کمک می کند نیز یک عامل مهم است که به طور فزاینده باعث بهبود ظرفیت تولید کنندگان و صادر کنندگان

می شود.

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید