رقابت پذیری جهانی

 

موسسه بین المللی توسعه مدیریت ، تعریف رقابت را "زمینه ای از دانش اقتصادی می داند که شامل سیاست های یک ملت، برای ایجاد و حفظ محیطی که باعث ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت های

خود و رفاه بیشتربرای  مردم آن می شود، تحلیل می کند".

مجمع جهانی اقتصاد رقابت جهانی را "توانایی یک کشور برای دستیابی به رشد پایدارو رشد در سرانه تولید ناخالص داخلی " می داند.

 

عوامل موثر بر رقابت پذیری جهان

 

شرکت های تجاری تابع مقرراتی هستند که توسط دولت مقرر شده است. دولت نقش مهمی در افزایش رقابت دارد. دولت ها باید سیستم های رقابت پذیری را ارتقاء دهند.

 

زیرساخت های فیزیکی

نقش مهمی در بهبود رقابت جهانی یک کشور ایفا می کند. این به جنبش نرم افزاری مردم، محصولات و خدمات منجر خواهد شد، و به تسریع تحویل سریع محصولات و خدمات می انجامد.

 

محیط کسب و کار

باید به گونه ای باشد که هماهنگی میان سازمان ها را بهبود بخشد. بهترین روش ها شامل حمایت و ارائه انگیزه برای فعالیت های تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش ، تشویق نوآوری و خلاقیت،

تسهیل بهبود بلوک های صنعتی و افزایش بهره وری است.

 

بهره وری  کل عوامل بالا (TFP) یک مزیت برای رشد اقتصادی است. این نشان می دهد که همکاری و بهره وری هر دو جز سرمایه و منابع انسانی و ترویج رقابت ملی است.
 

کمپین های بهره وری  مهم هستند زیرا آنها آگاهی عمومی را افزایش می دهند و مکانیزم هایی را برای استفاده از ابزار و تکنیک های بهره وری ارائه می دهند.

 فعالیت های تحقیق و توسعه وسیع که به خلاقیت، نوآوری و توسعه تکنولوژیکی بومی کمک می کند نیز یک عامل مهم است که به طور فزاینده باعث بهبود ظرفیت تولیدکنندگان و صادر کنندگان

می شود.

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید