چالش های عمده تجارت جهانی

 

تجارت جهانی، سرمایه گذاری و کسب و کار یا به طور گسترده، جهانی سازی، یک شرایط بازاری مشترک برای همه کشورهای جهان دارد. با این حال، از چالش ها آزاد نیست. به طور

خاص، هفت چالش عمده برای تجارت جهانی و سرمایه گذاری که جهان در حال حاضر با آن مواجه است، وجود دارد.این هفت چالش عبارتند از :

 

1. جنگ اقتصادی

جهانی سازی یک چالش بسیار جدی علیه قطب شدن می باشد. جهان از یک سو در حال تجربه درگیری های شدید و قدرت های بزرگ اقتصادی در حال نفوذ هستند، از سویی دیگر از تحریم های

مالی به عنوان یک سلاح استفاده می شوند. بنابراین، جریان بین المللی پول، اطلاعات، محصولات و خدمات ممکن است کاهش یابد.

 

2. جغرافیای سیاسی

جهانی سازی نوعی آمریکایی سازی است. ایالات متحده هنوز یک اقتصاد غالب و مشخص از سیستم مالی بین المللی است. اکنون باید توجه بیشتری به افکارعمومی داشته باشیم. تحولات کشورهای

در حال توسعه آنها را در زمینه اقتصاد بیشتر یا کمتر رشد می دهد.

 

3. سرمایه داری دولتی

در ایالات متحده سرمایه داری دولتی در یک شکل مدرن، باعث جذب بسیاری از ملت ها شده است و همچنین باعث ایجاد بخش های جدید در بازارها و از بین بردن یکنواختی میشود که این مورد،

انتظار ما را از جهانی شدن بر آورده می کند.

 

4. عدم رهبری

جهانی شدن به سرعت در حال پیشرفت می باشد. اما نظم جهانی آمریکا رو به کاهش است. ایالات متحده یک کشور ناسازگار و جنگنده است که رهبران آن  دارای اراده و توانایی رهبری جهانی

نیستند، علاوه بر این غرب مشكلات خاص خودش را دارد و متحدان فقط علاقه مند به طفره رفتن از زیر بار مسئولیت این مشکلات هستند. بنابراین، هیچ راه واضح و مشخصی برای جهانی شدن و

پیشرفت وجود ندارد.

 

5. توزیع قدرت

چین، روسیه، ترکیه، هند و برخی دیگراز کشورهای در حال حاضر به اندازه کافی برای تضعیف تئوری جهانی شدن امریکا قدرتمند نیستند. آنها هماهنگ سازی و نفوذ ندارند وارزش ها و منافع

آنها سازگار نیست. بنابراین، آنها به عنوان مناطق در حال ظهور هستند.

 

6. ضعیف تر کردن کشورهای ناتوان

قدرت های اقتصادی منطقه ای در حال حاضر بیشتر به کار خود در جهان امروز می پردازند. روسیه در حیاط خلوت خود نفوذ کرده است، آلمان کنترل قاطع منطقه یورو را در دست دارد و قدرت

چین به سرعت در آسیا و اقیانوس آرام افزایش می یابد. این کشورهای بزرگ در حال تلاش برای تحکیم قدرت خود بدون مراقبت از کشورهای کوچکتر در نزدیکی آنها هستند.

 

7. نوسانات قیمت منابع طبیعی

انحصار نفت رو به وخامت است واین باعث بسیاری از درگیری ها و حوادث تروریستی و ازهم پاشیدن جهان می شود. در چنین آشفتگی، جوهر جهانی شدن به نحوی رو به نزول است. این چالش

ها حساس به زمان است که همه شرکت های بین المللی و بزرگ جهانی با آن مواجه هستند. و به نظر نمی رسد که به زودی به پایان برسد، شرکت های جهانی اکنون انتخاب خود را برای استفاده از

قدرت خود در مقیاس جهانی دارند. آنها ممکن است با روند جدید سازگار نباشند، اما برتری و قدرت آنها قطعا به دلیل بحران های جغرافیای سیاسی عمدتا افزایش یافته است.

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید