سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بین المللی است که با قوانین مرتبط با تجارت بین المللی در ارتباط است. توافقنامه های سازمان تجارت جهانی درپارلمان کشورهای عضو قرارداد

تصویب شده است که با نظرقاطع اکثریت ملت های تجاری مذاکره و امضا می شود.

 

دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی

 

در 1 ژانویه 1995 سازمان تجارت جهانی جایگزین GATT شد. دلیلی که WTO جایگزین GATT شد به شرح زیر است:

GATT  تنها یک قرارداد موقت بود که ویژگی های یک میثاق بین المللی را نداشت و نمی توانست مکانیسم های اجرای آن را تضمین کند. قوانین برای اجرا توسط GATT وجود داشت اما هیچ

مکانیزم اصولی برای کاربرد آن وجود نداشت با توجه به جهانی شدن خدمات و فن آوری، بخش عمده ای از سرمایه گذاری و تجارت بین المللی شد.

محدودیت های سیستم های حل اختلافات GATT همچنین باعث شده بود که نسبت به چالش ها آسیب پذیرشود. GATT به عنوان یک توافق کاملا مثبت در شورایGATT، برای حل اختلاف به

هیئت داوران نیاز داشت. بسیاری از کشورها اغلب درموارد حل اختلاف در مورد تبعیضی که بین آنها بود اظهار نگرانی می کردند.

علاوه بر این، قوانین GATT به اندازه کافی سخت نبودند ولی اجرای آنها بسیار سخت بود. بسیاری از احزاب شرکت کننده در تلاش بودند قوانین GATT را در زمینه منافع خود به کار ببرند.

 

 

 

نقش سازمان تجارت جهانی در ترویج تجارت بین المللی

 

WTOنقش اصلی   ترویج آزاد سازی تجارت و جهانی سازی اقتصاد است. WTO  باعث کاهش قابل توجهی در سطوح تعرفه ای شده است.

اعضای سازمان جهانی تجارت تقریبا 40 درصد کاهش نرخ تعرفه را تجربه کردند که مهمترین دستاورد سازمان تجارت جهانی به شمار می آید که خود شامل: توسعه صنعت تجارت و صنایع

نساجی، ارتقاء امنیت ، سرمایه گذاری بدون اختلاف، تجارت خدمات، مالکیت معنوی و... می باشد.

 

 

آمار سازمان تجارت جهانی

 

در سال 1999 نرخ تعرفه در کشورهای توسعه یافته از 6.3 درصد به 3.9 درصد کاهش یافت. کالاهای تولید شده بدون مالیات وارداتی از 20 درصد به 43 درصد افزایش یافته و تعرفه کالاهای

تولیدی وارداتی به طور متوسط به 5 درصد کاهش یافته بود.

سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در ترویج صلح در میان کشورهای عضو دارد. این سازمان اجازه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را می دهد. کشورها نیز به دلیل حضور سازمان تجارت

جهانی، که یک نهاد سازنده و منصف برای رسیدگی به اختلافات در مورد مسائل مربوط به تجارت و کسب و کار می باشد بدون نگرانی، تجارت خود را تحت نظر این سازمان انجام میدهند.

سازمان تجارت جهانی نیز نقش مهمی در کاهش هزینه های زندگی ایفا می کند. WTO از طریق مذاکره و از طریق سیاستِ عدم تبعیض خود، موانع تجاری را کاهش می دهد.

 

 

نقش کشورهای در حال توسعه

 

کشورهای در حال توسعه معمولا موضوعاتی برای مذاکره در بازارهای بین المللی ندارند و نیاز به پیروی از شرایط کشورهای توسعه یافته دارند. سازمان ملل متحد (MFN)از موثرترین سازمان

هایی می باشد که به کشورهای در حال توسعه، برای موفقیت در زمینه تجارت و کسب و کار آزاد در بازار کمک می کند. علاوه بر این، این سازمان از چارچوب چند جانبه برای قوانین

و توافق نامه ها پشتیبانی می کند.

کشورهای در حال توسعه از قوانین مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی بهره مند می شوند. این قوانین معاهدات تجاری و حقوق مالکیت معنوی را در یک چارچوب مناسب فراهم می کند که به

ترویج و انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه کمک می کند. WTO انعطاف پذیری را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند ونیز به طور کلی باعث بهبود تجارت کشورهای در

حال توسعه می شود.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید