آزاد سازی Liberalization

 

لیبرالیزاسیون(گشودن قید و بندهای محافظه‌ کارانه نسبت به ساختار دولت) در مقابل رفع محدودیت

 

آزاد سازی یک فرایند رهایی از کنترل دولت است. این یک اصطلاح اقتصادی بسیار مهم است. به طور فنی، این به معنی کاهش محدودیت های اعمال شده دولت در تجارت بین المللی و سرمایه

است. لیبرالیزاسیون نیز در کنار یک اصطلاح دیگر به عنوان مقررات زدایی استفاده می شود.

رفع محدودیت، ناپدید شدن محدودیت های دولت در تجارت داخلی و بین المللی است. با این حال در اصل، این دو اصطلاح متمایز هستند زیرا بازارهای آزاد تجاری اغلب به دلایل مختلف نظیر

حمایت از مصرف کنندگان به مقررات دولتی اهمیت می دهند. اما در عمل، هر دو اصطلاح به طور کلی به حذف مداخله دولت در بازار اشاره دارند.

 

 

 

استدلال، مبارزه با تروریسم و بحث ها

  

 

مزایای آزادی سازی و رفع محدودیت ها از بسیاری جهات مورد سوال قرار گرفته است. هرکدام از این پدیده ها با "توافق واشنگتن" مرتبط است. اجماع عمومی مجموعه ای از سیاست های مربوط

به بازار است که توسط نئولیبرال ها برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه استفاده می شود. منتقدان با این حال، استدلال می کنند که این سیاست ها برای بهره برداری از کارگران

فقیر با استفاده از شرکت های کشورهای ثروتمند اعمال می شود.

فعالان و محققان به طور یکسان به توافق رسیدند که کار بازارها در واقع، نه آزادانه است و نه منصفانه. به عنوان مثال، یارانه های دولت توسط تولید کنندگان پنبه در ایالات متحده و اتحادیه

اروپا پرداخت می شود. این، در واقع، به طور مصنوعی قیمت ها را کاهش می دهد ولی کشاورزان، پنبه آفریقایی را در شرایط سختی قرار می دهند.

منتقدان خاطرنشان می کنند که مسئله به تنهایی آزاد سازی بازارها نیست، بلکه این است که شرکت های کشورهای ثروتمند این اصطلاح را به عنوان یک مزیت برای خود در دست  بگیرند.

 

لیبرالیزاسیون، خصوصی سازی و جهانی سازی

 

با توجه به شباهت نزدیک و ویژگی های مشابه، در اصطلاح LPG (لیبرالیزاسیون، خصوصی سازی و جهانی سازی) به طور کلی در حال حاضر برای توصیف پدیده آزاد سازی بازارها استفاده

می شود.

اگر چه این سه اصطلاح متمایز و دارای ویژگی های خاص خود هستند، ولی برای توصیف شرایط بازار معاصر و جدید در قرن 21 از طریق واژه LPG استفاده  می شوند. در حقیقت، آزادسازی

دروازه ای برای جهانی سازی است و از این رو، وقتی ما در مورد مزایای جهانی شدن صحبت می کنیم، همیشه در مورد  یک فرآیند آزاد سازی صحبت کرده ایم.

جنبه های کسب و کار بدون در نظر گرفتن دیدگاه جهانی در بسیاری از سناریو ها غیرممکن است و از این رو، LPG راهی برای مقابله با آخرین روند بازاریابی و عملیاتی بازاریابی بین المللی

است.

روند اقتصادی انقلابی

 

آزاد سازی و رفع محدودیت باعث تحریک حوزه کسب و کار می شود -

بین سال های 1948 تا 1997، میزان تجارت بین المللی سالانه به طور متوسط 6 درصد افزایش یافت

نیز تحت تأثیر قرار گرفت که سهام و جریانهای موجود را از افزایش تجارت جهانی فراتر بردFDI

بازار ارزهای خارجی به طور متوسط روزانه به تریلیون دلار رسیدن

لیبرالیزاسیون و مقررات زدایی به شدت به جهانی شدن اقتصاد جهانی کمک کرد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید