طرح کسب و کار

طرح کسب و کار بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت یک موسسه مالی است. این طرح باید اهداف موسسه را دنبال کند و بسازد. طرح کسب و کار یک نتیجه گیری مستند از چگونگی استفاده از منابع

برای دستیابی به اهداف و نحوه ارزیابی و پیشرفت موسسه را ایجاد خواهد کرد.
طرح کسب و کار یک برنامه جامع است که نتیجه برنامه ریزی جامع توسط مدیران موسسه می باشد . باید عملا تقاضای بازار، پایه مشتری، رقابت، شرایط زیست محیطی و اقتصادی را پیش بینی

کند. این طرح باید استانداردهای صحیح را مشخص کند و ارزیابی عملی ریسک را با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی در بازار ارائه دهد.
موسسه مالی با یک هدف خاص یا تمرکز بر روی کارت نقدی، کارت اعتباری، مدیریت پول نقد، و یا بانکداران باید یک مشخصه خاص و یا منحصر به فرد را در بخش های مناسب برنامه خود

قرار دهد.


منابع محصول
 

شعار مبادله یک محصول ممکن است برای یک کارآفرین جدید ، هیجان انگیز باشد اما واقعا ساده و آسان است. به سادگی میتوان به جستجوی محصولات با قیمت متوسط پرداخت که به راحتی و به

قیمت خرده فروشی فروخته شود.
در حالی که برای ایجاد یک شرکت جدید مانند برخی از سایت های تجارت الکترونیک و یا یک کسب و کار خرده فروشی فیزیکی، کارآفرین نیاز به یک منبع باثبات، قابل انعطاف و قابل اعتماد از

موجودی دارد. 


مطالعه پیش بینی امکان سنجی
 

مطالعه مقررات امکان سنجی به عنوان یک فیلتر،برای تمیز کردن و غربال کردن ایده ها با عدم توانایی برای ایجاد یک کارآفرینی موفق می باشد. وظیفه کارآفرین ایجاد منابع لازم برای ساختن یک

طرح تجاری است. از سوی دیگر، برنامه ریزی کسب و کار یک "ابزار برای برنامه ریزی یا ماشین آلات مورد استفاده برای تبدیل ایده به واقعیت است.
این طرح بر پایه ی مبنای مطالعه امکان سنجی قرار می گیرد، اما تضمین جامع تری از کسب و کار را برای ما فراهم می کند. همچنین این طرح وقتی کارآفرینان را هدف قرار می دهند، سودآوری

وسرمایه گذاری در زمینه کسب و کاربسیار پر اهمیت می شود. این طرح تنظیم می کند که آیا طرح کسب و کارپیشنهادی  قابل اعتماد است یا خیر، به طوری که می تواند پول، زمان، تلاش و منابع

مشتری را درآن قرار داد.

 

معیار انتخاب محصول
 

در بیشتر موارد، بسته به نوع محصول ترجیح می دهیم مجموعه ای از معیارها را انتخاب کنیم. 
سه مرحله یا مراحل اولیه در انتخاب محصولات یا خدمات وجود دارد:


ایجاد ایده - ایده ها نوعی سرمایه گذاری از منابع مختلف مانند روزنامه های تجاری یا اقتصادی، موسسات تحقیقاتی، منابع طبیعی، دانشگاه ها، رقبا و بسیاری دیگر از منابع مختلف است. ایجاد ایده

از بررسی ساده ی نقاط قوت و ضعف کسب و کار شروع می شود. ایده ها نیز از طریق طوفان مغزی، تحقیقات و انواع مختلف روش های مدیریت ایجاد می شوند.


ارزیابی - نمایش یا فیلتر کردن ایده ها مرحله اولیه ارزیابی است. ارزش بالقوه یک محصول را زمان، پول و ابزار مورد نیاز آن تعیین می کنند.هر محصول یا دارایی که شناسایی می شود، باید

کمی مورد بررسی قرار گیرد. پیش بینی امکان سنجی در این مرحله به منظور دستیابی به یک تصویر واضح برای جنبه های مرتبط با آن، مانند هزینه و مزایای بازار محصول، جنبه های فنی و

مالی و غیره است.


انتخاب - محصولی که از لحاظ تجاری قابل قبول است، از لحاظ فنی واز لحاظ اقتصادی به صورت مطلوب می باشند.


مالکیت
 

داشتن یک طرح کسب و کار اولین تصمیم در ساخت یک کسب و کار است.
مالکیت تنها به این معنی است که تمام تصمیمات باید توسط خود انجام شود و سود حاصله باید شخصی  باشد.
ایجاد مشارکت می تواند حجم کار را کاهش دهد، اما سودی که باید به اشتراک گذاشته شود و ممکن است باعث درگیری های بین شرکا شود. ایجاد یک شرکت خصوصی باعث می شود با فروش

سهام به سرمایه اضافی برای کسب و کار افزوده شود. در مقابل، ساختن یک شرکت نیاز به زمان و کار دارد. سهامداران بخشی از سود را دریافت می کنند. هنگامی که کسب و کار در سراسر

کشور گسترش یافت ، آن را به عنوان یک شرکت عمومی اعلام و سهام آن در بورس اوراق بهادار معامله می شود.


سرمایه
 

از لحاظ کارآفرینی، سرمایه می تواند به عنوان یک منبع مالی افراد کار آفرین شناخته شود و تاثیر مثبتی بر خروجی اقتصادی داشته باشد.
انتظار می رود که کارآفرینان سه نوع سرمایه برای دستیابی به موفقیت در شروع یک سرمایه گذاری جدید داشته باشند.


سرمایه اجتماعی - این کیفیتی است که از ساختار روابط شخصی به دست می آید. این یک ویژگی ذاتی در فرد می باشد. سرمایه اجتماعی، روابطی را که کارآفرین فرصت های خود را برای

استفاده از سرمایه انسانی و مالی به دست می آورد، تضمین می کند.


سرمايه انسانی - اين نشانگر خصيصه هايی است که افراد از قبيل شخصيت، آموزش، هوش و تجربه شغلی دارند. ایجاد ارزش با به دست آوردن سرمایه انسانی، به ویژه ایجاد یک تیم مدیریت،

بیشترین چالش را برای بنیانگذاران مرحله پایه و سرمایه گذاران سرمایه گذاری های جدید دارد. راه اندازی یک تیم مدیریت با تجربه، سرمایه گذاران بیشتری خواهد داشت.


سرمایه مالی - هر گونه منابع اقتصادی با توجه به سرمایه ای که توسط کارآفرینان در زمینه کسب و کارمورد استفاده قرار می گیرد تا کالاهای مورد نیاز را برای تولید محصولات و یا خدمات

خود بدست آورند نوعی

سرمایه مالی می باشد.
 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید