فیلتر کردن و تجزیه و تحلیل داده های اکسل

 

 

فیلتر کردن به شما این امکان را می دهد که داده هایی را که با توجه به یک سری معیارها تعریف شده اند را از یک محدوده یا جدول مشخص شده ، استخراج کنید. این یک روش سریع برای نمایش

اطلاعاتی است که مورد نیاز شما است.

شما می توانید داده ها را در محدوده، جدول یا PivotTable فیلتر کنید.

داده ها را می توان در موارد زیر فیلتر کرد  :

  • مقادیر انتخاب شده.
  • فیلتر متن ،اگر ستون انتخاب شده شما حاوی متن باشد.
  • اگر ستون انتخابی شما حاوی تاریخ باشد، فیلتر تاریخ را انتخاب کنید.
  • اگر ستون انتخابی شما حاوی اعداد باشد، فیلتر Number را انتخاب می کند.
  • فیلتر رنگ فونت اگر ستون انتخاب شده شما حاوی فونت با رنگ باشد.
  • فیلتر آیکون سلول اگر ستون انتخاب شده شما حاوی آیکون های سلولی باشد.
  • فیلتر پیشرفته
  • با استفاده از برش.

در یک جدول، هدرهای ستون به طور خودکار به فیلترها، به نام AutoFilters شناخته می شوند. AutoFilter با فلش کنار ستون هدر نمایش داده می شود. هر AutoFilter دارای گزینه های

فیلتر بر اساس نوع داده ای که در آن ستون وجود دارد می باشد. برای مثال، اگر ستون حاوی اعداد باشد، هنگامی که روی فلش کنار ستون هدر کلیک می کنید، تعداد گزینه های فیلتر ظاهر می

شوند.

هنگامی که شما بر روی گزینه فیلتر کلیک کنید یا هنگامی که بر روی Custom Filter کلیک کنید که در انتهای گزینه فیلتر ظاهر می شود، کادر Custom AutoFilter ظاهر می شود که

در آن شما می توانید گزینه های فیلتر خود را انتخاب کنید.

در مورد دامنه، می توانید سرصفحه های ستون را در ردیف اول محدوده قرار دهید و روی تب  Home ویرایش در صفحه اصلی کلیک کنید. این AutoFilter را برای Range می سازد. شما

می توانید فیلترهایی را که در اطلاعات خود دارید، حذف کنید. همچنین می توانید فیلترها را هنگام تغییر داده ها دوباره اعمال کنید.

 

 

فیلتر بر اساس ارزش های انتخاب شده

با کلیک کردن بر روی پیکان در کنار سرصفحه ستون و انتخاب مقادیر در ستون، می توانید انتخاب کنید چه اطلاعاتی باید نمایش داده شود.

داده های زیر را در نظر بگیرید:

 

اگر می خواهید داده ها را فقط به موقعیت   High ببرید، روی فلش کنار موقعیت کلیک کنید. یک جعبه کشویی با تمام مقادیر ستون موقعیت ظاهر می شود. به صورت پیش فرض، تمام مقادیر

انتخاب می شوند.

 

روی Select All کلیک کنید. تمام جعبه ها پاک شده اند.

 High را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است؛

 

 

روی OK کلیک کنید فقط آن ردیف ها که دارای مقدار بالا به عنوان موقعیت هستند نمایش داده خواهند شد.

 

 

فیلتر بر اساس متن

داده های زیر را در نظر بگیرید:

 

شما می توانید این داده ها را فیلتر کنید به طوری که تنها آن ردیف هایی که عنوان " Manager " را دارد نمایش داده می شود.

روی پیکان کنار عنوان header ستون کلیک کنید. از لیست کشویی، روی Filter Text کلیک کنید. گزینه های فیلتر متن ظاهر می شوند.

 

 

انتخاب Contains از گزینه های موجود است. Custom AutoFilter  باز می شود. نوع مدیریت در جعبه بعدی Custom  نمایش داده می شود.

 

 

روی OK کلیک کنید فقط ردیف هایی که عنوان  contains Manager  را دارد نمایش داده می شود.

 

 

فیلتر بر اساس تاریخ

شما می تونید داده هایتان را بیشتراز این فیلترکمنید به طوری که فقط آن سطرها که عنوان " Manager " است و استخدام های قبل از سال 2011 را می تواند نمایش دهد این بدان معنی است که

شما اطلاعات کارمند را برای همه مدیرانی که قبل از سال 2011 با این سازمان بوده اند نمایش می دهید.

روی فلش کنار هدر ستون استخدام کلیک کنید. از لیست کشویی، روی Date Filters کلیک کنید. گزینه های فیلتر تاریخ ظاهر می شوند.

 

 

Custom AutoFilter  باز می شود. نوع 1/1/2011 در جعبه is before. است. شما می توانید تاریخ را از تاریخ کنار جعبه انتخاب کنید.

 

 

روی OK کلیک کنید فقط ردیف هایی که عنوان مدیر و استخدام است قبل از 2011/1/2011 نمایش داده خواهد شد.

 

 

فیلتر بر اساس اعداد

داده های زیر را در نظر بگیرید:

 

شما می توانید این داده ها را فیلتر کنید به طوری که فقط آن سطر هایی که مجموع نشانها> 850 می تواند نمایش داده شود.

روی فلش کنار سربرگ ستون Total Marks کلیک کنید. از لیست کشویی، روی شماره فیلتر کلیک کنید. گزینه تعداد فیلتر ظاهر می شود.

 

 

روی Greater Than کلیک کنید Custom AutoFilter باز می شود. 850 را در جعبه کنار Greater Than قرار دهید.

 

 

روی OK کلیک کنید فقط ردیف هایی که کل علامت بیشتر از 850 باشد نمایش داده خواهد شد.

 

 

فیلتر توسط سلول رنگ

اگر داده ها دارای رنگ های سلولی مختلف باشد یا به صورت شرطی قالب بندی شوند، می توانید با رنگ هایی که در جدول شما نمایش داده می شوند فیلتر شوند.

داده های زیر را در نظر بگیرید. ستون کل علامت ها قالب بندی شرطی را با رنگ های مختلف سلولی نشان داده است.

 

 

روی فلش در کل علامت هدر کلیک کنید. از لیست کشویی، روی Filter by Color کلیک کنید. گزینه Filter by Cell Color ظاهر می شود.

 

 

رنگ سبز را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید. فقط ردیف هایی که در آن ستون ،علامت کل سلول ها با رنگ سبز نمایش داده می شود.

 

 

فیلتر بر اساس رنگ فونت

اگر داده ها دارای رنگ فونت های مختلف باشد یا به صورت شرطی قالب بندی شوند، شما می توانید با رنگ هایی که در جدول شما نمایش داده می شوند آنها را فیلتر کنید.

داده های زیر را در نظر بگیرید. کل علامت های ستون شامل قالب بندی شرطی با رنگ فونت است.

 

 

روی فلش در کل علامت هدر کلیک کنید. از فهرست کشویی پایین، روی Filter by Color کلیک کنید. گزینه های Filter by Font Color ظاهر می شود.

 

رنگ سبز را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید. فقط ردیف هایی که Total Marks دارای فونت رنگ سبز است نمایش داده می شود.

 

فیلتر توسط آیکون سلول

اگر داده های شما با آیکون های مختلف یا فرمت مشروط باشد، می توانید آنها را با استفاده از آیکون هایی که در جدول شما نمایش داده می شوند، فیلترکنید.

داده های زیر را در نظر بگیرید. کل علامت ها در ستون قالب بندی شرطی با استفاده از آیکون ها است.

 

 

روی فلش در کل علامت هدر کلیک کنید. از لیست کشویی Filter by Color را انتخاب کنید. گزینه Filter by Cell Cell ظاهر می شود.

 

 

نماد Select Green Arrow Icon را انتخاب کنید آیکون Green Arrow را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

فقط ردیف هایی که ستون Total Marks دارای آیکون Select Green Arrow Icon نمایش داده می شوند

 

 

پاک کردن فیلتر

حذف فیلترها به عنوان Clear Filter در Excel نامیده می شود.

شما می توانید  یک فیلتر از یک ستون خاص، یاهمه فیلترها در صفحه کار در یک زمان را حذف کنید.

برای حذف فیلتر از یک ستون خاص، روی فلش در سربرگ جدول آن ستون کلیک کنید. از منوی drop-drown  منوی Clear Filter را کلیک کنید specific Column Name>”.“>

 

فیلتر در ستون حذف می شود برای حذف فیلتر کردن از کل برگه، Clear Clear را انتخاب کنید

هنگامی که تغییرات در داده های شما اتفاق می افتد، روی Reapply در گروه Sort & Filter در برگه داده کلیک کنید. فیلتر تعریف شده دوباره بر روی داده های اصلاح شده اعمال خواهد شد.

 

فیلتر پیشرفته

اگر میخواهید داده های بیش از یک ستون را فیلتر کنید، می توانید از فیلتر پیشرفته استفاده کنید. شما باید معیارهای فیلتر کردن خود را به عنوان محدوده تعریف کنید. فرض کنید شما می خواهید

اطلاعات مربوط به آن دسته از کارکنانی را که متخصص هستند و یا EmployeeID 2 است نمایش دهید، معیارها را به صورت زیر تعریف کنید:

 

 

بعد، در گروه Sort & Filter در برگه داده، روی پیشرفته کلیک کنید. کادر فیلتر پیشرفته ظاهر می شود.

محدوده لیست و محدوده معیار را مشخص کنید؛ شما می توانید لیست را فیلتر کنید و یا به مکان دیگری کپی کنید.

 

 

اطلاعات کارمند که در آن   ManagerID = 2 OR Title = "* Specialist"  نمایش داده می شود.

 

 

فرض کنید شما می خواهید اطلاعات مربوط به متخصصان و معاونان رئیس جمهور را نمایش دهید. شما می توانید معیارها را تعریف کرده و به صورت زیر فیلتر کنید .

 

 

معیارهای اعمال شده عبارتند از Title = "* Specialist" OR Title = "Vice President"   اطلاعات كاركنان متخصصان و معاونان رئيس جمهور نمايش داده خواهد شد.

 

 

شما می توانید داده های فیلتر شده را به مکان دیگری کپی کنی دو همچنین می توانید تنها چند ستون را در عملیات کپی کنید.

Copy EmployeedID، Title و SalariedFlag به Cells Q2، R2،S2. این اولین ردیف داده های فیلتر شده شما خواهد بود.

بر روی پیشرفته کلیک کنید و در کادر فیلتر پیشرفته، بر روی کپی به مکان دیگر کلیک کنید. در کپی به جعبه، مرجع را به سرصفحه هایی که در مکان دیگری کپی کرده اید تعیین کنید، به عنوان

مثال Q2: S2.

 

پس از مشخص شدن محدوده لیست و محدوده معیارها، OK را کلیک کنید. ستون های انتخاب شده در داده های فیلتر شده به مکان مشخص شده شما کپی می شوند.

 

فیلتر کردن با استفاده از برش

ابزارهایی برای فیلتر کردن داده ها در PivotTables در اکسل 2010  معرفی شده اند. در اکسل 2013، می توانید Slicers را برای فیلتر کردن داده ها در جداول نیز استفاده کنید.

داده های جدول زیر را در نظر بگیرید.

 

روی جدول کلیک کنید.

بر روی Table Toolsthat کلیک کنید نوار نشان داده می شود.نوار طراحی ظاهر می شود.روی Insert Slicer کلیک کنید.

 

 

کادر Insert Slicers به صورت زیر نشان داده شده است.

در کادر Insert Slicers، همه هدرهای ستون از جمله ستون هایی که پنهان هستند پیدا خواهید کرد.

جعبه عنوان و استخدام را چک کنید روی OK کلیک کنید.

 

 

یک Slicer برای هر یک از هدرهای جدول که در جعبه Insert Slicers ثبت نام کرده اید ظاهر می شود. در هر Slicer، تمام مقادیر آن ستون برجسته خواهد شد.

 

 

در عنوان Slicer، روی اولین مقدار کلیک کنید. فقط این ارزش برجسته خواهد شد و بقیه ارزش ها انتخاب نشده اند. علاوه بر این، مقادیر موجود در HireDate Slicer را پیدا خواهید کرد که

مربوط به مقدار در Title Slicer نیز هستند.

در جدول تنها مقادیر انتخاب شده نمایش داده می شوند.

 

شما می توانید مقادیر موجود در Slicers را انتخاب کنید و ببینید که دائما داده ها به صورت خودکار در جدول به روز می شوند. برای انتخاب بیش از یک مقدار، کلید Ctrl را نگه دارید و مقادیری

را که می خواهید نمایش دهید را انتخاب کنید.

 

 

شما می توانید هر Slicer را با کلیک بر گزینه پاک کردن فیلتر در گوشه سمت راست سربرگ انتخاب کنید .

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید