کار با ارزش های زمان

داده هایی که از منابع مختلف به دست می آورید ممکن است حاوی مقادیر زمان باشد. در این فصل، شما یاد خواهید گرفت :

 • فرمت های زمان
 • زمان در قالب سریال
 • زمان در قالب دقیقه
 • تبدیل زمان از فرمت دقیقه به فرمت سریالی
 • دریافت زمان کنونی
 • دریافت زمان
 • استخراج ساعت
 • تعداد ساعات بین زمان شروع و پایان

 

فرمت های زمان

اکسل ارزش های زمان را به دو روش ایجاد می کند:

 • فرمت سریال
 • فرمت های مختلف ساعت یک دقیقه ای

شما می توانید تبدیل کنید :

زمان از فرمت سری به زمان درساعت - دو دقیقه ای

فرمت زمان در ساعت- دو دقیقه ای،در قالب فرمت سریال

 

زمان در قالب سریال

 

AM  تایم 24 شب تا 12 ظهر را نشان می دهد وPm   تایم 12 ظهر تا 24 شب را نشان می دهد.


شما همچنین می توانید تاریخ و زمان را در همان سلول ترکیب کنید. شماره سریال تعداد روزهای پس از 1 ژانویه 1900 وزمان کنونی داده شده است. 

 

زمان درفرمت ساعت-دقیقه-دومین فرمت

اکسل به شما امکان می دهد تا زمان را به صورت دقیقه ،Hour-Minute-Second با یک کولون (:) پس از ساعت و ثانیه مشخص کنید. به عنوان مثال، ساعت 8:50 صبح،

8:50 بعد از ظهر در قالب 24 ساعته به صورت 8:50 دقیقه صبح و 20:50بعد از ظهر نشان داده می شود.

شما همچنین می توانید تاریخ و زمان را با هم مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر شما در 17 ژانویه 2016 7:25 را در یک سلول تایپ کنید، آن را به عنوان 5/17/2016 7:25

نمایش داده می شود و آن را نشان می دهد. 05/17/2016

7:25:00 Am

اکسل فرمت های مختلف را براساس زبان (موقعیت) انتخاب می کند. از این رو، ابتدا باید سازگاری فرمت های زمان خود و تجزیه و تحلیل داده ها را یکسان در نظر بگیرید.

برای درک هدف، شما می توانید ایالات متحده را به عنوان زمان محلی فرض کنید. فرمت های زیر را برای تاریخ و زمان انتخاب کنید - 17 مه، 2016 4 PM -

 • 4:00:00PM
 • 16:00
 • 16:00
 • 16:00:00
 • 5/17/16 16:00
 • 5/17/16 16:00

 

تبدیل زمان ها در قالب سریال به فرمت دقیقه

برای تبدیل فرمت زمان سریالی به فرمت ساعت-دقیقه-ثانیه، مراحل زیر را طی کنید .

روی تب number، در کادر محاوره ای  Format Cells  کلیک کنید .

CATEGORY درزیر روی تایم کلیک کنید.

 نوع فرمت های موجود زمان به عنوان یک لیست نمایش داده می شود. Locate را انتخاب کنید.

بر روی نوع فرمت کلیک کنید تا پیش نمایش را در کادر مشاهده کنید .

 

 

Converting Times

 

پس از انتخاب فرمت، روی اوکی کلیک کنید.

پس از انتخاب فرمت، روی اوکی کلیک کنید.

 

تبدیل زمان  در فرمت دقیقه به فرمت سریال

شما می توانید دو مرتبه تبدیل فرمت داشته باشید. Time-Hour-Minute-Second

 •   با استفاده از Format Cells dialog box
 •  اکسل با استفاده از تابعTIMEVALUE​​​​

 

 • استفاده ازFormat Cells dialog box

بر روی Format Cells dialog box روی تبnumberکلیک کنید.
رویGeneral در زیر کلیک کنید.

Format Cells Dialog Box

 

 

TIMEVALUE اکسل با استفاده از تاب

    استفاده کنید.Serial Number به  Time  برای تبدیل فرمت TIMEVALUE شما با استفاده از تابع اکسل 

شما باید زمان را در این علامت "" قرار دهید.

در نتیجهTIMEVALUE ("16:55:15")  0.7053472

 

 

دریافت زمان کنونی

اگر شما نیاز به انجام محاسبات بر اساس زمان فعلی دارید، به سادگی از تابع ()استفاده کنید.

Obtaining Current Time

 

 

دریافت زمان از ساعت و دقیقه
اطلاعات شما ممکن است مربوط به ساعت، دقیقه و ثانیه به طور جداگانه باشد. فرض کنید شما نیاز به زمان و وترکیب این 3 ارزش برای انجام هر محاسبه دارید. شما می توانید از عملکرد زمان در اکسل برای به دست به برای به دست آوردن مقادیر زمان استفاده کنید.

 

Obtaining Time

 

 

استخراج ساعت و دقیقه از زمان
شما می توانید با عملکرد ساعت و دقیقه و ثانیه در اکسل ، ساعت و دقیقه و ثانیه یک تایم معین را مشخص کنید.
 

Extract Time

 

 

تعداد ساعات بین زمان شروع و زمان پایان
هنگام انجام محاسبات در مقادیر زمان، نتیجه نمایش داده شده بستگی به فرمت مورد استفاده در سلول دارد. به عنوان مثال، شما می توانید تعداد ساعت را از ساعت 9:30 صبح تا 6 بعد از ظهر محاسبه کنید.

 

Number of Hours

C4 به صورت زمان فرمت شده است

C5 و C6 به صورت شماره فرمت می شوند

شما تفاوت زمانی را به عنوان روز دریافت می کنید. برای تبدیل به ساعت شما نیاز به ضرب با 24دارید.

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید