نحوه مرتب سازی اطلاعات حاوی مقادیر تاریخ

 

داده هایی که از منابع مختلف به دست می آورید ممکن است شامل اعداد ،تاریخ باشند.
در این فصل شما در مورد موارد زیر اطلاعات بدست خواهید آورد:

 • فرمت های تاریخ
 • تاریخ در فرمت سریال
 • تاریخ در قالب های مختلف ماه و روز                                                                                                                  
 • تبدیل تاریخها به فرمت نوبتی یا سریالی سال وماه و روز
 • تبدیل تاریخ در قالب یک ماه یا سال به فرمت سریال
 • گرفتن تاریخ امروز
 • پیدا کردن یک روز کاری بعد از روز مشخص شده
 • تعریف آخر هفته
 • تعداد روزهای کاری بین دو تاریخ داده شده
 • استخراج سال، ماه، روز از تاریخ
 • استخراج روز هفته از تاریخ
 • دریافت تاریخ از سال، ماه و روز
 • محاسبه تعداد سالها، ماهها و روزهای بین دو تاریخ

 

فرمت های تاریخ
اکسل مقادیر تاریخ را از دو روش محاسبه می کند :

 • فرمت سریالی
 • در قالب های مختلف سال-ماه-روز

شما می توانید تاریخ در فرمت سریالی را به تاریخ در قالب سال-ماه-روز تبدیل کنید 

 

تاریخ در فرمت سریالی
تاریخ در فرمت سریال یک عدد صحیح مثبت است که نشان دهنده تعداد روزهای بین تاریخ کنونی و مثلا 1 ژانویه 1900 است. هر دو تاریخ فعلی و 1 ژانویه 1900 در شمارش هستند. به عنوان مثال، 42354 روز بین تاریخ 1 ژانویه 1900 با تاریخی که نشان داده شده16/12/2014 است.
تاریخ در قالب های ماه-روز سال
اکسل متون تاریخی مختلف را بر اساس محلی (مکان) که انتخاب می کنید پشتیبانی می کند. از این رو، ابتدا باید سازگاری فرمت های تاریخ خود و تجزیه و تحلیل داده ها را در دست بگیرید. توجه داشته باشید که فرمت های تاریخ خاصی با علامت * (ستاره) پیشوند دار می شوند.
فرمت های تاریخی که با * (ستاره) آغاز می شوند، به تغییرات در تنظیمات تاریخ و ساعت منطقه ای که برای سیستم عامل تعیین شده است، پاسخ می دهند.
فرمت های تاریخ بدون یک * (ستاره) تحت تاثیر تنظیمات سیستم عامل نیستند.
* 6/8/2016 (تحت تاثیر تنظیمات سیستم عامل)
* چهارشنبه، 8 ژوئن 2016 (تحت تاثیر تنظیمات سیستم عامل)

 • 6/8
 • 6/8/16
 • 06/08/16
 • 8-Jun
 • 8-Jun-16
 • 08-Jun-16
 • Jun-16
 • June-16
 • J
 • J-16
 • 6/8/2016
 • 8-Jun-2016

اگر فقط دو رقم را برای نشان دادن یک سال وارد کنید 

 • اگر ارقام 30 یا بالاتر هستند، اکسل تصور می کند که ارقام نشان دهنده سال ها در قرن بیستم است.
 •  اگر ارقام کمتر از 30 هستند، اکسل تصور می کند که ارقام نشان دهنده سال ها در قرن بیست و یکم است.

به عنوان مثال، 1/1/29 به عنوان 1 ژانویه 2029 و 1/1/30 به عنوان 1 ژانویه 1930 تلقی می شود.

 


تبدیل تاریخها ازفرمت سریال به فرمت ماه و روز
برای تبدیل تاریخها از فرمت سریال به فرمت سال ، ماه و روزمراحل زیر را دنبال کنید :

 • روی تب شماره در کادر محاوره ای Format Cells کلیک کنید.
 • روی تاریخ در زیر Category کلیک کنید.
 • فرمت تاریخ Dataموجود در لیست زیر نمایش داده می شوند.

پس از انتخاب فرمت، روی OK کلیک کنید.

 

 

تبدیل تاریخ در قالب یک ماه-سال به فرمت سریال

شما می توانید تاریخ در قالب ماه-روز-سال را به فرمت سریال به دو روش تبدیل کنید :

 • با استفاده از کادر محاوره ای Format Cells
 • با استفاده از عملکرد اکسل DATEVALUE

با استفاده از کادر محاوره ای Format Cells

 • روی تب شماره در کادر محاوره ای Format Cells کلیک کنید.
 • روی General در زیرCategory کلیک کنید.

 

 

استفاده از عملکرد اکسل DATEVALUE

شما می توانید از تابع Excel DATEVALUE برای تبدیل یک تاریخ به فرمت شماره سریال استفاده کنید. شما باید تاریخ را در "" وارد کنید. مثلا،

42529 DATEVALUE ("6/8/2016") =

 

پیدا کردن تاریخ امروز

اگر شما نیاز به انجام محاسبات بر اساس تاریخ امروزدارید، به سادگی از عملکردهای اکسل TODAY () استفاده کنید.

ممکن است مجبور باشید محاسبات خاصی را بر اساس روز کاری خود انجام دهید.

روزهای کاری آخر هفته و هر تعطیلات را حذف می کند. این به این معنی است که اگر تعطیلات آخر هفته و تعطیلاتتان را تعریف کنید، هر محاسباتی که انجام می دهید بر اساس روزهای کاری است. به عنوان مثال، شما می توانید محاسبه تاریخ فاکتور، زمان تحویل پیش بینی شده، تاریخ جلسه بعدی و غیره را محاسبه کنید.

شما می توانید توابع اکسل WORKDAY و WORKDAY.INTL را برای چنین عملیاتی استفاده کنید.

ردیف

تابع و شرح  

1

WORKDAY روز کاری

1-شما میتوانید شماره سریال تاریخ قبل یا بعد از یک روز را مشخص کنید.

 

2

WORKDAY.INTL

2-شماره سریال تاریخ قبل یا بعد از روز کاری مشخص را با استفاده از پارامترها نشان می دهند تا مشخص شود کدام روز و چند روز آخر هفته تعطیلات می باشد

 

به عنوان مثال، می توانید 15 روز کاری را از امروز مشخص کنی

فرض کنید 25th می 2016 و 1 ژوئن 2016 تعطیلات هستند. سپس محاسبه شما به شرح زیر است

 

Calculation

 

 

 

 

 

 

تعریف آخر هفته

به طور پیش فرض، آخر هفته شنبه و یکشنبه، یعنی دو روز است. شما همچنین می توانید آخر هفته خود را با کارکرد WORKDAY.INTL تعریف کنید. شما می توانید تعطیلات آخر هفته خود را که مربوط به روزهای آخر هفته است ودر جدول زیر نشان داده شده است را تعریف کنید. شما لازم نیست که این اعداد را به یاد داشته باشید، زیرا وقتی شروع به تایپ کردن تابع میکنید، لیستی از اعداد و روزهای آخر هفته را در لیست کشویی دریافت میکنید.

روز آخر هفته

شماره آخر هفته

شنبه، یکشنبه

1 یا حذف شده

 

یکشنبه دوشنبه

 

2

دوشنبه، سه شنبه

 

3

سه شنبه، چهارشنبه

 

4

چهارشنبه، پنج شنبه

 

5

پنجشنبه، جمعه

 

6

جمعه، شنبه

 

7

فقط یکشنبه

 

11

فقط دوشنبه

 

12

فقط سه شنبه

 

13

فقط چهارشنبه

 

14

فقط پنج شنبه

 

15

فقط جمعه

 

16

فقط شنبه

 

17

فرض کنید، اگر آخر هفته فقط جمعه باشد، شما باید از شماره 16 در عملکرد WORKDAY.INTL استفاده کنید.

 

 

تعداد روزهای کاری بین دو تاریخ داده شده

ممکن است نیاز به محاسبه تعداد روز کاری بین دو تاریخ باشد، برای مثال، محاسبه پرداخت حقوق به یک کارمند قراردادی که به صورت روزانه حقوق دریافت می کند.

شما می توانید تعداد روز کاری بین دو تاریخ را با توابع Excel NETWORKDAYS و NETWORKDAYS.INTL پیدا کنید. همانطور که در مورد WORKDAYS و WORKDAYS.INTL، NETWORKDAYS و NETWORKDAYS.INTL به شما اجازه می دهد تعطیلات را مشخص کنید با.NETWORKDAYS.INTL شما همچنین می توانید تعطیلات آخر هفته را مشخص کنید.

ردیف

تابع و شرح

1

NETWORKDAYS

تعداد کل کارهای روز بین دو تاریخ رانشان می دهد.

2

NETWORKDAYS.INTL

تعداد کل روز های کاری بین دو تاریخ با استفاده از پارامترها را نشان می دهد تا مشخص شود کدام روز و چند روز فاصله بین روزها می باشد

شما می توانید تعداد روزهای کاری بین کنونی و تاریخ دیگر را با کارکردهای TODAY و NETWORKDAYS محاسبه کنید.

Calculate Workdays

باز هم تعطیلات آخر هفته روز شنبه و یکشنبه است. شما می توانید تعریف خود را برای آخر هفته و محاسبه تعداد روز کاری بین دو تاریخ با عملکرد NETWORKDAYS.INTL.  نشان دهید. در تصویر زیر، تنها جمعه به عنوان آخر هفته تعریف می شود.

 

 

استخراج سال، ماه، روز از تاریخ

شما می توانید از هر تاریخ در لیست تاریخ، روز، ماه و سال مربوطه با استفاده از عملکردهای اکسل DAY، MONTH و YEAR استخراج کنید.

به عنوان مثال، تاریخ های زیر را در نظر بگیرید :

Dates

از هر یک از این تاریخها، می توانید روز، ماه و سال را به صورت زیر استخراج کنید .

Extracting Year, Month, Day from Date

 

 

استخراج روز هفته از تاریخ

شما می توانید هر تاریخی که مد نظرتان می باشد را در یک لیست از تاریخ، با عملکرد WEEKDAY اکسل استخراج کنید.

 

Extracting Day of the Week from Date

 

 

دریافت تاریخ از سال، ماه و روز

اطلاعات شما ممکن است مربوط به سال، ماه و روز به صورت جداگانه باشد. برای انجام هر گونه محاسبه، باید تاریخ ترکیب این سه ارزش را بدست آورید. شما می توانید از تابع DATE برای گرفتن مقادیر تاریخ استفاده کنید.

داده های زیر را در نظر بگیرید:

Obtaining Date from Year, Month and Day

از تابع DATE برای به دست آوردن مقادیر DATE استفاده کنید.

DATE function

 

 

محاسبه سالها، ماهها و روزهای بین دو تاریخ

شما ممکن است مجبور به محاسبه زمان از تاریخ داده شده باشید. شما ممکن است به این اطلاعات در قالب سالها، ماهها و روزها نیاز داشته باشید. یک مثال ساده محاسبه سن کنونی یک فرد است. که به طور موثر تفاوت بین تاریخ تولد و امروز است. برای این منظور می توانید از توابع Excel DATEDIF، TODAY و CONCATENATE استفاده کنید.

Calculate Time Lapsed

که حاصل آن به صورت زیر است : 

Calculate Time Lapsed Output

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید