کار با نام دامنه

در حین انجام تجزیه و تحلیل داده ها، اگر مرجع مشخص باشد اشاره به داده های مختلف، معنی دارتر و آسان تر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما محاسبه ارزش فعلی خالص را بر اساس نرخ تخفیف و یک سری جریان های نقدی انجام دهید، فرمول به صورت زیر خواهد بود. 
(Net_Present_Value = NPV (Discount_Rate, Cash_Flows
بیشتر از فرمول بالا فرمول زیر معنی دار است:
(C10 = NPV (C2, C6:C8
با اکسل، می توانید نام های معنی دار را در قسمت های مختلف داده های خود ایجاد کنید و استفاده کنید. مزایای استفاده از نام دامنه عبارتند از:

 • یک نام دامنه با معنی را بسیار ساده تر از ادرس یک دامنه می توان به یاد داشته باشید.
 • ورود یک نام، خطای کمتری نسبت به وارد کردن آدرس سلولی در دامنه دارد.
 • اگرشما یک نام در یک فرمول را در اکسل اشتباه تایپ کنید، اکسل شما خطا می دهد.
 • شما با استفاده از نام های تعریف شده می توانید به سرعت به شیت های خود که نام گذاری کرده اید حرکت کنید.
 • با نام، فرمول های شما قابل درک تر و راحت تر است. 
 • ایجاد فرمول با نام دامنه آسان تر از آدرس های سلولی یا محدوده است. شما می توانید یک سلول یا دامنه را به فرمول در اکسل تبدیل کنید.

در این فصل، یاد خواهید گرفت: 

 • قوانین ترکیب نام ها
 • ایجاد نام برای منابع سلولی
 • ایجاد نام های ثابت
 • مدیریت نام ها
 • محدوده نامهای تعریف شده شما
 • ویرایش نام
 • فیلتر کردن نام ها
 • حذف نام ها
 • اعمال نام ها
 • مزایای استفاده از نام در یک فرمول
 • مشاهده اسامی در یک شیت کاری
 • مزایای گذاشتن نام و لیست
 • مزایای استفاده  از نام برای تقاطع محدوده
 • کپی کردن فرمول ها با نام.

 

کپی کردن نام با استفاده از فرمول خودکار

اولین حرف نام در فرمول را تایپ کنید. یک جعبه کشویی با نام های عملکرد و نام دامنه ظاهر می شود. نام مورد نظر را انتخاب کنید. این در فرمول شما کپی می شود.


 

 

قانون های ترکیب نام دامنه

اکسل قوانین خاصی برای اسامی دارد.

 • شما می توانید از ترکیبی از حروف، اعداد و نمادها استفاده کنید. نمادهای دیگر مانند تاکید ها، برش ها و دوره ها مجاز نیستند.
 • یک نام با حروف بزرگ و یا برجسته شروع می شود
 • یک نام نمی تواند با یک عدد شروع شود یا مشابه آدرس سلولی باشد. 
 • نام ها نمیتوانند فاصله داشته باشند. اگر می خواهید دو کلمه را با یک نام یکسان از هم متفاوت کنید، می توانید از خط فاصله استفاده کنید.
 • نامهای تعریف شده شما نباید با نامهای تعریف شده اکسل، مانند Print_Area، Print_Titles، Consolidate_Area و Sheet_Title، یکسان باشند. اگر نامهای مشابه را تعریف می کنید، اکسل نامهای داخلی را لغو می کند و هیچ پیام خطایی دریافت نمی کنید. با این حال توصیه می شود این کار را نکنید.

 


ایجاد نام دامنه

شما می توانید نام دامنه را به دو روش ایجاد کنید: 

 • با استفاده از جعبه نام ها
 • با استفاده از کادر گفتگوی نام جدید
 • با استفاده از کادر محاوره انتخاب


نام محدوده را با استفاده از جعبه نام ایجاد کنید

شما نام دامنه را با استفاده از جعبه نام که در سمت چپ قسمت فرمول قرار می گیرد ایجاد می کنید که سریعترین راه می باشد مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله 1 - محدوده ای را انتخاب کنید که می خواهید نام آن را تعریف کنید.
مرحله 2 - روی کادر نام بر روی نام کلیک کنید.
مرحله 3 - نام را تایپ کرده و Enter را فشار دهید تا نام ایجاد شود.

 

نام محدوده را با استفاده از کادر محاورۀ نام جدید ایجاد کنید

شما همچنین می توانید نام محدوده را با استفاده ازکادر جدید نام و با استفاده از تب های فرمول ایجاد کنید.
مرحله 1 - محدوده ای را که میخواهید نام آن را تعریف کنید انتخاب کنید.
مرحله 2  -روی تب فرمول ها کلیک کنید.
مرحله 3 - در گروه نام های تعریف شده، بر روی تعریف نام کلیک کنید. کادر گفتگوی نام جدید ظاهر می شود.
مرحله 4 - نام را در کادر نام تایپ کنید.
مرحله 5 - بررسی کنید که محدوده انتخاب شده و نمایش داده شده در کادر مرجع درست باشد. روی OK کلیک کنید.

 

 

نام محدوده را با استفاده ازانتخاب کادر محاوره ی ایجاد کنید

شما همچنین می توانید نام محدوده را با استفاده از نامهای ایجاد شده در کادر محاوره ای و تب فرمول ها ایجاد کنید.
مرحله 1 –دامنه را برای زمانی که می خواهید طیف زیادی از نام ها را در یک ردیف یا ستون قرار دهید انتخاب کنید.
مرحله 2  -روی تب فرمول ها کلیک کنید.
مرحله 3 - درگروه نام های تعریف شده کلیک کنید. پنجره ایجاد نام ظاهر می شود.
مرحله 4 - ردیف بالا را انتخاب کنید، تا متن در ردیف بالا انتخاب و ظاهر شود. 
مرحله 5 - محدوده ای را که انتخاب کرده اید را در جعبه کنار نشانه ها بررسی کنید. روی OK کلیک کنید.

 

حالا شما می توانید بزرگترین مقدار را در محدوده  = Sum (نام دانشجو) پیدا کنید، همانطور که در زیر نشان داده شده است .

 

شما می توانید اسامی را با انتخاب چندگانه نیز ایجاد کنید. در مثال زیر، می توانید ردیف علامت هر دانش آموز را با نام دانش آموز نامگذاری کنید.

 

اکنون می توانید علامت های کل برای هر دانش آموز را با = مجموع (نام دانش آموز) پیدا کنید، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

 

ایجاد نام برای اسم های ثابت

فرض کنید شما یک اسم ثابت دارید که در تمام کتابچه های شما استفاده می شود. شما می توانید مستقیما نامی به آن ، بدون قرار دادن آن در یک سلول اختصاص دهید.
در مثال زیر، نرخ بهره بانکی در 5٪ تعیین می شود

 • بر روی جعبه نام جدیدکلیک کنید.
 • در کادر محاوره ای نام های جدید، در بخش نام تایپ کنید.  Savings  Bank _Interest_Rate  نام جعبه محتویات را پاک کنید و 5٪ را تایپ کنید.
 • روی OK کلیک کنید.

 

نام Savings_Bank_Interest_Rate به یک اسم ثابت 5٪ تنظیم شده است. شما می توانید این را در مدیریت نام تایید کنید. شما می توانید ببینید که مقدار به 0.05 تنظیم شده و در اشاره به = 0.05 قرار داده شده است.

 

نام مدیران

یک کتاب اکسل می تواند هر تعداد سلول و محدوده داشته باشد. شما می توانید این نام ها را مدیریت کنید.

 • روی تب فرمول ها کلیک کنید.
 • روی نام مدیر در گروه نامهای تعریف شده کلیک کنید.

کادر گفتگوی جعبه ظاهر می شود. تمام نام های تعریف شده در کتاب کار کنونی نمایش داده می شود.


لیست نام ها با ارزش های تعریف شده،در مرجع سلولی و دامنه نمایش داده می شوند.

 • نام جدید را در کادر جدید تعریف کنید
 • نام تعریف شده را ویرایش کنید
 • نام تعریف شده را حذف کنید
 • نامهای تعریف شده را بر اساس طبقه بندی فیلتر کنید
 • محدوده یک نام که به آن اشاره دارد را اصلاح کنید.
   

 

محدوده نام به صورت پیش فرض است. محدوده یک نام تعریف شده را از لیست نام ها در ستون انتخاب کنید. 
شما می توانید دامنه یک نام جدید را زمانی که نام را با استفاده از جعبه محاوره تعریف می کنید ایجاد کنید. به عنوان مثال، شما نام Interest_Rate را تعریف می کنید. سپس می توانید ببینید که محدوده نام جدید Interest_Rate  در کتاب کار شما است.
 

 

فرض کنید شما می خواهید نرخ بهره محدود به یک برگه تنها باشد.
مرحله 1 - بر روی دکمه پایین در قسمت Scope Box کلیک کنید. گزینه های Scope موجود در لیست کشویی ظاهر می شود.
 

 

گزینه های دامنه درصفحه کارعبارتند از:
مرحله 2 - در این مورد بر روی نام برگه فعلی کلیک کنید، 
روی OK کلیک کنید
مرحله3 - برای تایید محدوده صفحه، روی نام مدیر کلیک کنید. در ستون Scope، NPV را برای Interest_Rate پیدا خواهید کرد. این بدان معنی است که شما می توانید از نام Interest_Rate فقط در NPV  کتاب کار استفاده کنید، نه در تب های دیگر.
 

 

توجه - هنگامی که دامنه یک نام را تعریف می کنید، بعدا نمی توانید آن را تغییر دهید.

 


حذف نام با ارزش خطا

گاهی اوقات ممکن است این اتفاق بیافتد که تعریف نام به دلایل مختلف خطایی داشته باشد. شما می توانید این نام ها را به صورت زیر حذف کنید 
گام 1 - فیلتر را در کادر محاوره ی نام مدیر کلیک کنید
گزینه های فیلترینگ زیر ظاهر می شوند 

 • پاک کردن فیلتر
 • نام به کارنامه
 • نام ها به کارنامه محدود شده است
 • نام با خطا
 • نامها بدون خطا
 • نامهای تعریف شده
 • نام جدول

با انتخاب یک یا چند مورد از این گزینه می توانید فیلتر را به نام تعریف شده اعمال کنید.
مرحله 2 -خطاها را انتخاب کنید. نام هایی که حاوی مقادیر خطا هستند نمایش داده می شود.


 

مرحله 3 - از فهرست لیست نامها، آنچه که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و روی Delete کلیک کنید.
شما یک پیام دریافت خواهید کرد، حذف راتایید کنید. روی اوکی کلیک کنید.
 

 

ویرایش نام

شما می توانید از گزینه تغییر نام در کادر محاوره مدیریت نام،استفاده کنید  

 • نام را تغییر دهید
 • اصلاح معیارهای دامنه
 • یک نام را ویرایش کنید

مرحله 1 - روی سلول حاوی تابع بزرگ کلیک کنید.
شما می توانید ببینید که دو مقدار دیگر در آرایه اضافه می شوند، اما در عملکرد دخیل نیستند زیرا آنها بخشی از Array1 نیستند.
 

مرحله 2 - بر روی نامی که می خواهید در کادر محاوره Name Manager ویرایش کنید. بر، Array1 کلیک کنید.

 

مرحله 3 - ویرایش را کلیک کنید. جعبه محاوره ای Edit Name ظاهر می شود.

مرحله 4 – نام را در کادر نام جدید تایپ کنید و تغییر دهید. 
مرحله 5 - روی دکمه دامنه به سمت Refers to اشاره وکلیک کنید و مراجع سلولی جدید را وارد کنید
مرحله 6 - اضافه کردن نظر (اختیاری)
توجه داشته باشید که دامنه فعال است و از این رو نمی تواند تغییر کند.

روی OK کلیک کنید شما تغییرات را مشاهده خواهید کرد.

 

 

اعمال نام ها

 

مثال زیر را در نظر بگیرید 

 

اگر این تابع را در جایی دیگر بخواهید استفاده کنید باید مقادیر تابع را به یاد داشته باشید چون این مقادیر نباید تغییر کنند.
در این مورد، این تابع قبلا با مراجع سلولی که نام ندارند تعریف شده است. شما می توانید نام و اعمال آنها را تعریف کنید.
مرحله 1 - با استفاده فرمول نام را تعریف کنید.
مرحله 2 - سلول حاوی فرمول را انتخاب کنید. روی دکمه انتخاب در گروه نامهای تعریف شده در تب فرمول ها کلیک کنید. از لیست کشویی، روی Apply Names کلیک کنید.

مرحله 3 - جعبه محاوره ای ظاهر می شود. نامهایی را که میخواهید اعمال کنید را انتخاب کرده و OK را کلیک کنید.

نام انتخاب شده به سلول های انتخاب شده اعمال خواهد شد.

همچنین میتوانید با انتخاب شیت کاری و تکرار مراحل فوق، نامهای کلیدی را به کل شیت کاری برگردانید.

 


استفاده از نام در یک فرمول

شما می توانید از یک نام در یک فرمول به روش های زیر استفاده کنید.

 • نام را تایپ کنید اگرآن را بیاد داشته باشید. 
 • ابتدا یک یا دو نامه تایپ کنید و از فرمول اکسل استفاده کنید 
 • نام مورد نظر را از لیست کشویی نامهای تعریف شده انتخاب کنید
 • روی آن نام دوبار کلیک کنید

 • استفاده ازانتخاب  Paste Names در جعبه محاوره
 • انتخاب Paste Name از فهرست کشویی نامهای تعریف شده برای  بالا و پایین رفتن در لیست نامها برای جستجو کردن .
 • در جعبه گفتگوی نام در کادر محاوره ای نام  Paste Name را انتخاب کرده و آن را دوبار کلیک کنید.

مشاهده نام ها در یک شیت کاری

شما می توانید تمام نام ها را در کتابچه راهنمای خود همراه با منابع خود دریافت کنید و آنها را ذخیره و یا آنها را چاپ کنید.

 • هنگامی که می خواهید نام ها را در شیت کاری خود کپی کنید روی سلول کلیک کنید.
 • در گروه نامهای تعریف شده بر روی سلول فرمول کلیک کنید. 
 • روی لیست کشویی کلیک کنید.
 • روی لیست کشویی در کادر گفتگوی Paste Name که ظاهر می شود کلیک کنید.

فهرست اسامی و مراجع مربوطه آنها را در صفحه کار خود کپی کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است 

 

 

استفاده از نام برای تقاطع محدوده

تقاطع محدوده سلولهای فردی هستند که دارای دو دامنه مشترک هستند
به عنوان مثال، در داده های زیر، محدوده B6: F6 و محدوده C3: C8 دارای سلول C6 مشترک است، که در واقع نشان دهنده امتیازاتی است که دانش آموزان Kodeda، Adam در آزمون 1 به دست آورده اند.

شما می توانید با نام دامنه این را معنا دارتر کنید.

 •  نام ها را برای هر دو دانش آموزان و امتحانات ایجاد کنید.
 • اسامی شما به شرح زیر است .

 • تایپ = Kodeda_Adam Exam_1 در B11.

در اینجا، شما از عملیات تقاطع محدوده، برای فاصله بین دو محدوده استفاده می کنید.

این نشانه ها  Kodeda، Adam در مثال 1 نشان داده شده است، که در Cell C6 داده می شود.

 

 

کپی کردن فرمول ها با نام

شما می توانید یک فرمول را در همان صفحه کاریتان کپی کنید.
شما همچنین می توانید یک فرمول را با نام های مختلف در یک صفحه کپی کنید و با قرار دادن تمام نام های موجود در فرمول ،آنها را به عنوان دامنه کپی کنید. در غیر این صورت، یک خطای #VALUE دریافت خواهید کرد.
 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید