استفاده از ابزار پاور پیوت (Power Pivot) در اکسل

هنگامی که مجموعه داده های شما بزرگ هستند، می توانید از Excel Power Pivot استفاده کنید که بتواند صدها میلیون ردیف داده را مدیریت کند. داده ها می توانند از منابع داده خارجی باشند و Excel Power Pivot یک مدل داده ای را ایجاد می کند که در حالت بهینه سازی حافظه کار می کند. شما می توانید محاسبات را انجام دهید، داده ها را تجزیه و تحلیل کنید و به نتیجه گیری را گزارش دهید. این گزارش می تواند به صورت Power PivotTable و یا Power PivotChart و یا ترکیبی از هر دو باشد.
شما می توانید Pivot Power را به عنوان یک راه حل گزارش و تجزیه و تحلیل بکار ببرید. بنابراین، فردی که با تجربه اکسل قادر به انجام تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری در سطح بالاتری در عرض چند دقیقه می باشد، یک ابزار عالی در دست دارد.

استفاده از Power Pivot

شما می توانید Pivot Power را برای موارد زیر استفاده کنید :

 • برای انجام تجزیه و تحلیل داده های قدرتمند و ایجاد مدل های پیچیده داده
 • برای جمع کردن سریع حجم زیادی از داده ها از چندین منبع مختلف
 • برای انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • برای ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد
 • برای ایجاد Power PivotTables
 • برای ایجاد Power Pivot charts

تفاوت بین PivotTable و Power PivotTable

Power PivotTable شبیه PivotTable می باشد، با تفاوت های زیر:

 • PivotTable بر اساس یک جدول اکسل و یا محدوده داده است، در حالی که Power PivotTable می تواند بر اساس جداول داده های متعدد باشد.
 • PivotTable بر اساس یک جدول اکسل است در حالیکه Power PivotTable می تواند جداول چندگانه را مدیریت کند.
 • PivotTable از پنجره اکسل ایجاد شده است، در حالی که Power PivotTable از پنجره PowerPivot ایجاد شده است.

ایجاد یک Power PivotTable

فرض کنید شما دو جدول داده، Salesperson و Sales را دارید. برای ایجاد یک Power PivotTable در این دو جدول داده، به صورت زیر عمل کنید:

 • روی تب خانه روی نوار در پنجره PowerPivot کلیک کنید.
 • روی PivotTable کلیک کنید.
 • در لیست کشویی روی PivotTable کلیک کنید.

پاور پیوت

صفحه ی Create PivotTable باز می شود، روی New Worksheet کلیک کنید.

create pivot

روی دکمه OK کلیک کنید. شیت جدید در پنجره اکسل ایجاد می شود و Power PivotTable خالی ظاهر می شود.

active tab

همانطور که می بینید، طرح Power PivotTable شبیه PivotTable است.
لیست فیلد های PivotTable در سمت راست شیت اکسل ظاهر می شود. در اینجا، شما برخی از تفاوت های PivotTable را خواهید یافت. لیست فیلدPower PivotTable  دارای دو تب - ACTIVE و ALL است که در زیر عنوان و بالاتر از لیست فیلدها ظاهر می شود. تب ALL هایلایت شده است، تب All تمام جداول داده در Data Model را نشان می دهد و تب ACTIVE جداول داده که برای Power PivotTable انتخاب شده است را نمایش می دهد.

 • روی نام جدول در لیست فیلدهای PivotTable  در ALL کلیک کنید.

فیلدهای مربوطه با چک باکس ها ظاهر می شود.

 • هر نام جدول دارای نمادی در سمت چپ است.
 • اگر مکان نما را بر روی این نماد قرار دهید، منبع داده و نام جدول  مدل از جدول داده آن را نمایش خواهد داد.

data source

 • Salesperson را از Salesperson table به سمت ROWS area درگ کنید.
 • روی تب ACTIVE کلیک کنید.

 فیلد Salesperson در Power PivotTable ظاهر می شود و جدول Salesperson در زیر تب ACTIVE فعال می شود.

 • روی تب ALL کلیک کنید.
 • روی Month و Order Amount در جدول فروش کلیک کنید.
 • روی تب ACTIVE کلیک کنید.

هر دو جدول Sales و Salesperson زیر تب ACTIVE ظاهر می شوند.

sales salesperson

 

 • Month را به سمت COLUMNS درگ گنید.
 • Region را به سمت FILTERS درگ کنید.

drag filter area

 • روی فلش کنار ALL در باکس Region filter کلیک کنید.
 • روی Select Multiple Items کلیک کنید.
 • روی North و South کلیک کنید.

region filter box

 • روی دکمه OK کلیک کنید. column labels را به ترتیب صعودی مرتب کنید.

explore data

Power PivotTable را می توان اصلاح کرد تا اطلاعات را جستجو و گزارش کند.

ایجاد Power PivotChart

Power PivotChart یک PivotChart است که بر اساس مدل داده ها ایجاد شده و از پنجره Power Pivot ایجاد شده است. اگرچه برخی از ویژگی های مشابه Excel PivotChart دارند، ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که آن را قدرتمندتر می کند.

table tools

فرض کنید شما می خواهید Power PivotChart بر اساس مدل داده های زیر ایجاد کنید.

 • روی تب Home در پنجره Power Pivot کلیک کنید.
 • روی PivotTable کلیک کنید
 • در لیست کشویی روی PivotChart کلیک کنید.

dropdown list

کادر محاوره ای PivotChart ظاهر می شود. روی New Worksheet کلیک کنید.

create pivot west

 • روی دکمه OK کلیک کنید. PivotChart خالی در یک صفحه جدید در پنجره اکسل ایجاد می شود. در این مقاله، هنگامی که می گوییم PivotChart، منظورمان Power PivotChart است.

pivot chart

همان طور که می بینید، تمام جداول در مدل داده در لیست فیلدهای PivotCharts نمایش داده می شوند.

 • روی جدول Salesperson در لیست فیلدهای PivotChart کلیک کنید.
 • فیلدها را درگ کنید، Salesperson و در Region را به AXIS درگ کنید.

دو دکمه دو فیلد انتخاب شده روی PivotChart ظاهر می شود. این ها دکمه های فیلد Axis هستند. استفاده از دکمه های فیلد برای فیلتر کردن داده هایی است که در PivotChart نمایش داده می شود.

axis field

 • TotalSalesAmount را از هر یک از 4 جدول درگ کنید، East_Sales، North_Sales، South_Sales و West_Sales را به سمت ∑ VALUES درگ کنید.

legend value

همانطور که می توانید مشاهده کنید، موارد زیر در شیت اکسل نمایش داده می شود:

 • در نمودار PivotChart، column chart به طور پیش فرض نمایش داده می شود.
 • به قسمت LEGEND ،∑ VALUESاضافه می شود.
 • مقادیر درLegend در PivotChart، با عنوان آن نمایش داده می شوند.
 • دکمه های فیلد در PivotChart ظاهر می شود.

شما می توانید Legend و دکمه های فیلد را از PivotChart حذف کنید.

 • روی دکمه به اضافه در گوشه بالا سمت راست PivotChart کلیک کنید.
 • Legend را از حالت انتخاب خارج کنید.

total sales amount

 • بر روی مقدار دکمه های فیلد راست کلیک کنید.
 • روی Hide Value Field Buttons on Chart کلیک کنید.

دکمه های فیلد در نمودار پنهان می شوند.

hidden value field

توجه داشته باشید که نمایش دکمه های فیلد و یا legend بستگی به PivotChart دارد. شما باید تصمیم بگیرید که چه چیزی نمایش داده شود.
همانند Power PivotTable، لیست فیلدهای Power PivotChart نیز حاوی دو تب  ACTIVE و ALL است. علاوه بر این، 4 قسمت وجود دارد :

 • AXIS
 • LEGEND  
 • ∑ VALUES
 • FILTERS

دکمه های فیلد درPivotChart برای سهولت فیلتر کردن داده هایی که نمایش داده می شوند اضافه می شوند. شما می توانید بر روی دکمه فلش در یک دکمه فیلد کلیک کنید و مقادیری را که در Power PivotChart نمایش داده می شوند را حذف کنید.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید