چگونه تغییرات سازمانی را مدیریت و برنامه ریزی کنیم؟

هنگامی که سازمان ها برای بهبود عملکرد، استفاده از فرصت ها یا مقابله با مسائل کلیدی دست به ابتکار عمل می زنند، اغلب نیاز به تغییرات دارند، تغییرات می تواند در فرآیندها، نقش های کاری، ساختار سازمانی و استفاده از انواع تکنولوژی وجود داشته باشد.

مدیریت تغییر

  • رشته مدیریت تغییر رشته ای است که سازمان ها را هدایت، آماده و تأمین می کند تا تغییرات را به طور در جهت موفقیت سازمانی انجام دهند.
  • این روش، رویکرد ساختاری را برای حمایت از کارمندان برای حرکت از حالت فعلی خود به حالت پیشرفته  آینده فراهم می کند.

برنامه ریزی تغییرات سازمانی

تغییرات سازمانی اغلب نشان دهنده مشکلات بالقوه یا مسائل مربوط به سازمان است. با این حال، در بعضی موارد، تغییرات به صورت داوطلبانه در سازمان هایی رخ می دهد که فرصت های بالقوه را تشخیص می دهند. به هر حال، تغییر، حرکت سازمان از وضعیت فعلی است و نیاز به برنامه ریزی خوبی دارد تا عدم تعادل وضعیت فعلی را در نظر بگیرد.  گام های کلیدی در فرآیند تغییر سازمانی برنامه ریزی شده در شکل آمده است.
سازمانها باید تحقیق کامل انجام دهند تا فرآیندها و رویکردهای موجود را درک و موانع را شناسایی کنند. مشکلات در هر زمینه ای، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و تغییرات لازم برای بهبود بررسی شود.

برنامه ریزی تغییرات سازمانی

گام بعدی تعیین وضعیت آینده ای است که مدیریت بخواهد سازمان را در آن موقعیت قرار گیرد. برنامه ریزی باید انجام شود و منابع اختصاص داده شود. مسئولیت باید به یک شخص کلیدی در سازمان اختصاص داده شود تا مسئولیت روند تغییر را به عهده بگیرد. همچنین مدیریت ارشد در تمام مراحل درگیر شود تا روند را هدایت و مدیریت کند.

مقاومت به تغییرات

تغییرات سازمانی گاهی اجتناب ناپذیر است. این یک فرآیند پیچیده است که در سراسر سازمان تاثیر می گذارد.  همه کارمندان و بخش ها، تغییرات را در محیط و فرآیندهای موجود خود نمی پذیرند. هر فردی اگر در موقعیت تهدید شونده قرار گیرد برای دفاع از وضعیت موجود، واکنش نشان می دهد.
در واقع، تغییر سازمانی می تواند شک و تردید در کارمندان ایجاد کند، و گاهی اوقات شرایط بهبود سازمان را دشوار یا غیرممکن می سازد که باعث می شود که نقش مدیریت، حیاتی تر شود، تلاش برای حمایت از کارمندان در طول و حتی پس از روند تحول بسیار مهم است.
مدیریت مقاومت در برابر تغییرات چالش برانگیز است. برخی از دلایلی که از تغییرات در سازمان ها جلوگیری می کنند در ادامه بیان شده است:

تاثیر تغییر

کارمندان در برابر تغییراتی که مطلوب نباشد مقاومت می کنند. آنها نسبت به تغییرات مطلوب، تمایل بیشتری نشان می دهند و از این نوع تغییرات استقبال می کنند. مقاومت در مقابل این تغییرات زمانی اتفاق می افتد که این تغییر به افراد ضربه بزند بدون اینکه به آنها هشدار کافی داده شده باشد.

خصوصیت شخصیتی

برخی از افراد به لحاظ ذاتی نسبت به سایر تغییرات بیشتر مقاومت نشان می دهند. کارمندانی که یک رویکرد مثبت و خوش بینانه دارند نسبت به کارمندان با رویکرد منفی، تمایل بیشتری به پذیرش تغییرات دارند.

عدم قطعیت

تغییر معمولا احساس عدم اطمینان را به ارمغان می آورد، زیرا نتیجه نهایی معمولا ناشناخته است. وضعیت پس از تغییر می تواند بهتر یا گاهی اوقات بدتر از قبل شود. این عدم وضوح باعث ایجاد ناامنی در کارمندان می شود، زیرا این موضوع منجر به ایجاد حس از دست دادن کنترل می شود.

ترس از شکست

تغییرات در فرآیندهای کاری می تواند عدم قطعیت در مورد توانایی های کارمندان ایجاد کند، زیرا آنها ترس از این دارند که قادر به سازگاری با الزامات جدید نباشند. به این ترتیب کارمندانی که به توانایی و عملکرد خود اعتماد دارند نسبت به افرادبا اعتماد به نفس پایین به تغییرات علاقه بیشتری نشان می دهند.

ترس از دست دادن شغل

یکی دیگر از عوامل مهم که کارمندان را مجبور به مقاومت در برابر تغییر می کند، ترس این است که آنها ممکن است پس از تغییرات شغل خود را از دست بدهند. این معمولا در سازمان هایی اتفاق می افتد که تغییر و تحولات را به عنوان یک عامل اصلی در کار ایجاد می کنند.

غلبه بر مقاومت به تغییر

پیاده سازی تغییر همیشه برای سازمان ها دشوار است. اما پس از تجزیه و تحلیل کامل، برنامه ریزی و استراتژی، تغییر می تواند به درستی انجام شود. مدیریت ارشد باید به طور کامل درک کند که چگونه روی تغییرات کار کند تا منجر به موفقیت سازمان در آینده شود. معرفی و مدیریت تغییر به عنوان دو عامل از مهم ترین عوامل رهبری آینده است.

ارتباط موثر

یک رهبر خوب باعث ایجاد یک ارتباط موثر است. رهبر به عنوان یک عامل تغییر، با برقراری ارتباط با کارمندان، می تواند مقاومت آن ها در مقابل تغییر کاهش دهد.

ایجاد فضای اعتماد

تمرین هایی مانند تیم سازی، ایجاد اعتماد و ارتباط باز و صادقانه با کارمندان قبل از معرفی تغییر به ایجاد فضای اعتماد کمک می کند. اگر کارمندان در روند تغيير و دريافت منابع مورد نياز شرکت کنند، به آنها کمک خواهد کرد تا تغييرات اعمال شده را بدون ترس بپذيرند.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید