عوامل موثر بر تغییر سازمانی چیست؟

تغییرات سازمانی، یک ابتکار استراتژیک است که تقریبا بر عملیات و عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. عواملی وجود دارد که موجب تغییرات می شوند و تقریبا همیشه نیاز است که مورد توجه قرار گیرند. عوامل اصلی که باعث تغییرات در کسب و کار می شوند، محیط داخلی و خارجی هستند.

عوامل موثر بر تغییر سازمانی

محیط داخلی

محیط داخلی یک سازمان شامل عوامل درون سازمانی می شود. برخی از عوامل داخلی  عبارتند از:

  • کارمندان: کارمندان، سرمایه انسانی سازمان هستند. یک سازمان بدون نیروی متعهد قادر نخواهد بود با وجود داشتن بهترین محصولات و سرمایه، کار خود را انجام دهد. کارمندان باید ابتکار عمل خود را برای تغییر محل کار خود و یا تغییر در وظایف کاری برای کارایی بیشتر انجام دهند.
  • ساختار سازمانی: ساختار سازمانی چیزی است که به مدیریت و هدایت عملیات شرکت کمک می کند. با این حال، در طول زمان، ساختار سازمانی نیاز به سازماندهی مجدد دارد تا به نیازهای یک نهاد در حال رشد پاسخ دهد و به یک منبع داخلی تغییر سازمانی تبدیل شود.
  • فرآیند سازمان: فرآیندهای سازمانی، مجموعه فعالیتهایی هستند که باید برای تولید خروجی انجام شوند و برای مصرف کنندگان با ارزش می باشد. فرآیندهای مختلفی در سازمان وجود دارد که باید برای ارائه خدمت در بازار به طور مداوم به روز شود مانند تولید، توزیع، لجستیک، فناوری اطلاعات و غیره ادامه یابد.

به غیر عوامل فوق، عواملی مانند مأموریت و اهداف شرکت، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری، که مرتبط با محیط داخلی سازمان هستند، می توانند تاثیر قابل توجهی در سازمان داشته باشند.

محیط خارجی

محیط خارجی یک سازمان، مجموعه ای از عواملی است که سازمان نمی تواند آن را کنترل کند. اگرچه این عوامل خارج از سازمان هستند، اما تأثیر قابل توجهی بر عملیات، رشد و پایداری آنها دارند.

  • عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی کلان مانند محیط سیاسی و حقوقی، نرخ تورم و بیکاری، سیاست های پولی و مالی دولت و غیره، باعث تاثیر زیاد در شرکت ها و ایجاد تغییرات در سازمان می شود. مدیران باید به دقت از این شاخص ها برای تصمیم گیری درست برای تغییر استفاده کنند.
  • عوامل اجتماعی و فرهنگی: شرایط محلی و منطقه ای به شدت بر ارزش ها، عادت ها، هنجارها، نگرش ها و ویژگی های جمعیت شناختی جامعه تأثیر می گذارد.
  • محیط جهانی: افزایش جهانی سازی بازارها باعث شده است، سازمانها نسبت به تغییرات حساس باشند. هر گونه تغییر یا بحران در بازار جهانی، هر کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. اقدامات اصلاحی اغلب آسان و بلافاصله انجام نمی شود.
  • فناوری: فناوری به یک بخش حساسی از عملیات کسب و کار تبدیل شده است. فناوری، فرآیندها را در تمامی جنبه های نظیر تولید، توزیع، لجستیک، مالی و غیره تنظیم می کند. سازمان ها باید منظور بهبود کارایی و باقی ماندن در رقابت، نسبت به پیشرفت های تکنولوژیکی در حال تغییر به روز باشند.

 

نظرات کاربران

توسط ...

لطفاً منبع مطالب رو هم درج کنید.

توسط خلیل

سلام بر شما و همه مدیر سازان آینده

نظر خودتان را بنویسید