چرا سازمان ها نیاز به تغییر دارند؟

یکی از بزرگترین چالش هایی که سازمان ها امروز با آن مواجه هستند، نوسانات بازارهای جهانی است. جهانی شدن تا حد زیادی بر بازار تاثیر می گذارد و بنابراین فرصت های بیشتری برای رشد و درآمد دارد. با این حال، برای خدمت به چنین بازار متنوعی، سازمان ها باید به نیازها و انتظارات بازار پاسخ دهند و آنها را درک کنند.
سازمانها به طور مداوم نیاز به نوآوری و به روز رسانی فرآیندهای خود و بهره وری عملیاتی برای همکاری با بازارهای در حال گسترش دارند. سازمان هایی که از تغییر و یا حرکت به جلو جلوگیری می کنند، مجبور به خروج از بازار می شوند. این حرکت یا تغییر در یک سازمان برای بهبود عملکرد کل یا بخشی از سازمان است که به عنوان تغییر سازمانی نامیده می شود.

تغییر سازمانی

تغییر سازمانی یک فرآیند است که در آن یک شرکت بزرگ یا یک سازمان، شیوه های کاری یا اهداف خود را، به منظور توسعه و پاسخ دادن به شرایط یا بازارهای جدید تغییر می دهند.

چرا سازمانها نیاز به تغییر دارند؟

تغییرات سازمانی بطور معمول زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها نیاز به تغییرات استراتژی کلی، در جهت موفقیت دارند.
این امر زمانی اتفاق می افتد که یک سازمان از طریق چرخه عمر خود، تکامل یافته و باید خود را برای رشد بازسازی کند. تغییر سازمانی اغلب پاسخ به تغییرات محیط است. برخی از دلایل ایجاد تغییرات در ادامه بیان شده است:

پویایی بازار

شرایط بازاری که در حال تغییر است باعث تغییرات غیر منتظره ای می شود که سازمان ها به سختی می توانند خود را با آن تنظیم کنند. برای حفظ کسب و کار و مشتریان، سازمان باید خود را با این تغییرات هماهنگ کند.

جهانی شدن

جهانی شدن، فرصت های زیادی را به همراه چالش های جهانی برای سازمان ها ایجاد کرده است. بنابراین بازار در سراسر جهان جغرافیایی گسترش یافته است و سازمان ها برای موفقیت باید به مشتریان در این مناطق خدمت کنند. سازمان ها در حالی که این کار را انجام می دهند، در مقایسه با دیگران، محصولات مقرون به صرفه تر و منطقی تر را تولید می کنند و خدمات را به کشورهای خاص ارائه می دهند. در دسترس بودن منابع محلی، محیط زیست کشورهایی که در آنها خدمت می کنند، بومی سازی کالاها و خدمات و غیره، دلایلی برای این امر است. سازمانها باید با درک محیط جهانی، رفتار بازار، سازمانها را با این شرایط جدید هماهنگ کنند.

توسعه سازمانی

همانطور که سازمان ها رشد می کنند و توسعه می یابند، سیاست ها، رویکردها و ساختارهایی که هسته آن را تشکیل می دهند نیز نیاز به تکامل دارد. تغییرات سازمانی ممکن است شامل تغییری در ماموریت و اهداف، استراتژی و جهت، ساختار سازمان و سلسله مراتب و غیره باشد. تنظیم جهت و محیط داخلی سازمان، مستلزم تعهد قابل توجه و مدیریت دقیق است.

واکنش به محیط خارجی

سازمانها به شدت تحت تاثیر محیط هایی پیرامون قرار دارند. فشارهای خارجی شامل مشتریان، رقابت، تغییر مقررات دولتی، سهامداران، بازارهای مالی و سایر عوامل در محیط خارجی سازمان است.

شکاف عملکرد

سازمانهایی که به نتایج اهمیت می دهند، اغلب تغییرات را در نظر می گیرند. شکاف های عملکردی را می توان در زمینه های مختلف مانند تولید، فروش و بازاریابی، خدمات و غیره شناسایی کرد. چنین شرکت هایی باید تحقیق جدی انجام دهند و عواملی را که باعث ایجاد شکاف می شود شناسایی کنند و برای دستیابی به موفقیت تغییر ایجاد کنند.

ادغام و خرید

ادغام سازمانی دربعضی از مناطق ایجاد می شود. وقتی دو سازمان ادغام می شوند، تغییرات قابل توجهی انتظار می رود.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید