عوامل موثر بر مدیریت چیست؟

عوامل متعددی وجود دارد که بر سازمان یا مدیریت تأثیر می گذارد. مدیران می توانند این عوامل و محیط را از طریق محدوده مرزی کنترل کنند. فرآیند جمع آوری اطلاعات در مورد تحولاتی است که می تواند بر آینده سازمان تأثیر بگذارد.

عوامل موثر بر مدیریت

انواع مختلف فاکتور محیطی که بر مدیریت تاثیر می گذارد :

  • عوامل اقتصاد خرد
  • عوامل اقتصاد کلان

برای سازماندهی موثر، هر سازمان باید بداند که تاثیرات داخلی و خارجی آن کدامند.

عوامل اقتصاد خرد

تأثیرات خاص شرکت که اثر مستقیم بر عملیات کسب و کار و موفقیت آنها دارد. اجزاء تحت کنترل سازمان می توانند مدیریت کنند و تغییر دهند. برای مثال، درآمد و حاشیه شرکت.
کارکنان، سهامداران، حجم تولید محصولات و کمپین های تبلیغاتی نیز می تواند به عنوان ریز فاکتورها نامیده شوند.

عوامل اقتصاد کلان

نیروهای اقتصادی گسترده و رویدادهای جهانی، خارج از کنترل هر کسب و کار یا شرکت است.
نیروها به طور غیر مستقیم بر اهداف شرکت تاثیر می گذارد.
عوامل اقتصادی کلان، ناچیز و خطرناک است و یک مدیر باهوش باید برای جلوگیری از بحران اقتصاد کلان به صورت یکپارچه حرکت کند تا شرکت ناکارآمد نباشد. به عنوان مثال، خروجی اقتصادی کشور، تورم، محیط سیاسی، بیکاری و غیره.

محیط کلان (محیط بیرونی)

عواملي كه به طور غير مستقيم بر سازمان، عملكرد و شرايط كار آنها تأثير مي گذارد، به عنوان محيط بيروني يا محيط كلان شناخته مي شود. این عوامل خارجی نمی تواند توسط سازمان کنترل شود.

محیط کلان

در ادامه برخی عوامل محیطی کلان آمده است:

محیط سیاسی و حقوقی:

سیاست های منحصر به فرد و چشم انداز قانونی کشور که سازمان ها در آن فعالیت می کنند. اثرات این محیط، کاملا قابل مشاهده است. به عنوان مثال: اثر تغییر مالیات و یا افزایش نرخ بهره.

فن آوری:

شرکت ها باید به ارزیابی پیشرفت های تکنولوژیکی که مایل به پذیرش آن هستند دقت کنند، زیرا این عامل، فاکتور هزینه ای است.

محیط اجتماعی-فرهنگی:

ابزار ارتباطی، زیرساخت کشور، سیستم آموزش و پرورش، قدرت خرید شهروندان، ارزش های خانوادگی، اخلاق کاری و اولویت ها و غیره است

محیط خرد (محیط داخلی)

این عوامل درون یک سازمان هستند که می توانند کنترل شوند و بر روی فضای عملیاتی سازمان تاثیر بگذارند.
اگر چه تمام عوامل را نمی توان به طور موثر کنترل کرد، اما نسبت به عوامل محیط کلان، کنترل قابل مشاهده می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

محیط خرد

در ادامه برخی از عوامل محیطی میکرو اشاره شده است.

کارمندان:

کارمندان تأثیر زیادی بر سازمان دارند. ضروری است افرادی مناسب برای هر کار پیدا کنند. سازمان ها باید به کارکنان انگیزه مثبت دهند و حفظ استعداد تخصصی را حفظ کنند.

صاحبان و مدیریت:

سرمایه گذاران تأثیر عمده ای بر درآمد و عملیات شرکت دارند.
مهم است که صاحبان این شرکت راضی باشند. این کار مدیر برای حفظ تعادل اهداف شرکت و صاحبان آن است.

مصرف کنندگان:

مسابقه مصرف گرایی گزینه های متعددی برای یک محصول در مارک های مختلف ارائه می دهد. سازمان ها بر این باورند که این امر به نفع آنها است تا مصرف کنندگان را هوشیار نگه دارد.

تامین کنندگان:

تامین کنندگان یا پیمانکاران ورودی سازمان ها را مدیریت می کنند و محصولات یا خدماتی را فراهم می آورد که یک شرکت مستقیما نیاز دارد، یا نیاز به افزودن ارزش به محصولات و خدمات را دارد.
مهم است که تامین کنندگان راضی باشند تا یک سیستم عرضه ورودی درست را تضمین کنند.

رقابت:

رقبا با تلاش در هدایت کسب و کار، سود می کنند. یک مدیر توانمند اگر بخواهد موقعیت خود را در بازار حفظ کند، نیاز به مطالعه دائمی و تجزیه و تحلیل رقبای شرکت خود را دارد.

 

نظرات کاربران

توسط محمودی

البته شلید بتوان گفت مدیریت میتواند از رسیدن به بحران جلوگیری کند

توسط

مدیرت چیزی نیست جز حل فصل بحران ها

نظر خودتان را بنویسید