محیط مدیریتی چیست و اجزای آن کدامند؟

یک محیط مدیریتی در سازمان، شامل عناصری نظیر کارمندان، مدیریت و به ویژه فرهنگ سازمانی است که رفتار کارمندان را تعریف می کند. اگر چه بعضی از عناصر بر کل سازمان تأثیر می گذارند، اما برخی دیگر نیز، بر روی مدیر تاثیر می گذارند.
یک مدیر فلسفی یا سبک رهبری، به طور مستقیم کارمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیران سنتی به کارمندان دستورالعمل های صریح می دهند، در حالی که مدیران پیشرفته، کارمندان را قادر می سازند که تصمیمات را خود بگیرند. تغییرات در فلسفه و یا سبک رهبری تحت کنترل مدیران است. اجازه دهید به برخی از اجزای مهم یک محیط مدیریتی نگاه کنیم.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز، هر دو پایه ای از هدف سازمان هستند. اینها در واقع اهداف سازمانی هستند، که نوشته شده اند. مأموریت و چشم انداز، بیانیه های سازمان است که نشان دهنده اهداف، ارزش های سازمان می باشند و همچنین آینده سازمان را نیز مشخص می کند.
بیانیه ماموریت، اهداف شرکت، اخلاق، فرهنگ و هنجارهای تصمیم گیری را تعریف می کند. آنها اغلب طولانی تر از بیانیه چشم انداز هستند. گاهی اوقات بیانیه چشم اندازها شامل جمع بندی ارزش های شرکت می شود. ارزش ها اعتقادات یک فرد یا گروه در یک سازمان است.

سیاست های شرکت

سیاست های شرکت، دستورالعمل ها و رویکردهای رسمی است که به نحوه رسیدگی به موقعیت های خاص سازمان اشاره می کند. شرکت ها، سیاست هایی را برای ارائه راهنمایی به کارمندان به کار می گیرند، بطوریکه مطابق شرایط خاصی که در سازمان خود به طور مرتب رخ می دهد، عمل کنند. سیاست های شرکت، نشان دهنده شخصیت سازمان است و باید با بیانیه چشم انداز هماهنگ باشد.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی، اعتقادات و ارزش های سازمان است که خصوصیات آن را نشان می دهد. همانطور که هر شخص دارای شخصیت متمایز است، هر سازمان نیز چنین است. فرهنگ یک سازمان، آن را از دیگر سازمان ها متمایز می کند و عملکرد اعضای آن را شکل می دهد.

ارزش ها

ارزش ها، باورهای اساسی هستند که موفقیت های کارمندان را در سازمان تعریف می کنند. یک قهرمان، فردی نمونه است که تصویر، نگرش ها، یا ارزش های سازمان را منعکس می کند و به عنوان یک الگو به کارمندان دیگر خدمت می کند. گاهی اوقات، یک قهرمان بنیانگذار سازمان است. بیل گیتس از مایکروسافت این چنین است.

ریاست و آداب و رسوم

ریاست و آداب و رسوم، مراسم هایی است که شرکت برای شناسایی کارمندان با کارایی بالا استفاده می کند. جشنواره ها، جلسات شرکت و جلسات سه ماهه، می تواند از کارمندان برای خدمات برجسته، قدردانی کند. افتخارات، نمونه و الهام بخش همه کارمندان شرکت در طول سال است.

منابع

منابع عبارتند از افراد، اطلاعات، امکانات، زیرساخت ها، ماشین آلات، تجهیزات، تدارکات و منابع مالی در اختیار سازمان است. افراد، مهمترین منبع سازمان هستند. اطلاعات، امکانات، تجهیزات ماشین آلات، مواد، تدارکات و منابع مالی، منابع غیر انسانی را پشتیبانی می کنند و کارمندان را به تلاش برای انجام مأموریت سازمان وادار می کنند. در دسترس بودن منابع و نحوه ارزش گذاری منابع انسانی و غیر انسانی بر محیط سازمان تاثیر می گذارد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید