ایجاد دفترچه بهره وری

همیشه ایده ای خوب است که  هماهنگ با مسیری باشد که باعث صرف هزینه و زمان برای رسیدن به هدف شما شده است و این به شما کمک خواهد کرد تا تجزیه و تحلیل کنید که چه میزان نوآوری دارید. همچنین به شما کمک خواهد کرد تا اولویت های خود را بررسی و تنظیم کنید و چشم اندازی روشن به سوی اهداف خود داشته باشید.
داشتن یک دفترچه بهره وری، درست مثل داشتن یک زمان ورود به سیستم است، شما می توانید یک اکسل، برای فعالیت خود استفاده کنید. فایل شما باید شامل سه چیز باشد:

  • فعالیت ها
  • زمان صرف شده برای هر فعالیت،
  • پیشرفت یا نتیجه فعالیت

شما باید تمام سه بخش را صادقانه ذکر کنید.

ایجاد ماتریس فوری و مهم

گاهی اوقات ما مشغول انجام کارهایی می شویم که در واقع مهم نیستند. این وظایف ممکن است برای افرادی که در اطراف شما هستند مهم باشند، اما آنها به شما در دستیابی به اهداف تان کمک نمی کنند.

  • فوری و مهم: همانطور که از نام آن مشخص است وظایف در این بخش به توجه فوری نیاز دارد، این امر شامل برخورد با مسائل مهم می شود، البته به شرطی که در اولویت باشند.
  • مهم، اما غیرفوری: این بخش شامل وظایف موفقیت آمیز است که برای رسیدن به اهداف شما اهمیت دارد، اما آنها نیاز به توجه فوری ندارند.
  • فوری، اما غیر مهم: این بخش شامل وظایفی است که باید به صورت فوری انجام شود، اما مهم نیست. این وظایف به شما کمک نمی کند تا اهداف خود را به جلو ببرید. شما می توانید آنها را در مدت زمان کوتاهی به تأخیر بیاندازید یا حتی در اوقات فراغت آنها را انجام دهید.
  • نه فوری و نه مهم: وظایفی که نه فوری و نه مهم هستند و حتی با اهداف شما مرتبط نیستند، در این بخش ذکر می شود. هیچکدام از دوستان و خانواده شما شامل این دسته نمی شوند. مواردی که مهم نیست مانند بازی کردن برای ساعت ها در این بخش برچسب گذاری شده اند.

قانون 80/20

قانون 80/20 بیان می کند که 80 درصد موفقیت ما تنها از 20 درصد از اقدامات ما بدست می آید. به عبارت ساده، مهم است که بیشتر به 20 درصدی تمرکز کنید که موفقیت 80 درصدی دارد. برنامه ریزی، اولویت بندی و شروع به کار بر روی 20٪ می باشد.

روش ظرف شیشه ای (سنگ ها، سنگ ریزه ها، شن و آب)

این روش مانند روش های مدیریت زمان است که برای نشان دادن اهمیت داشتن تمام اولویت های شما مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، یک ظرف شیشه ای ابتدا سنگ های بزرگ و سپس با سنگ ریزه پر می شود.

ایجاد دفترچه بهره وری

بعد از سنگریزه، شیشه با ماسه و آب پر می شود. هدف اصلی این تمرین این است که به شرکت کنندگان آموزش دهیم که آنها ابتدا سنگ های بزرگ را قرار داده اند. سنگهای بزرگ اهداف مختلفی را نشان می دهند که ما برای رسیدن به آن باید اولویت بندی کنیم.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید