انگیزه های کارآفرینی چیست؟

انگیزه، نیروی محرکه ای در افراد است که آنها را به نحوی پیش می راند که بتوانند عمل کنند. انگیزه های کارآفرینی گام های لازم برای تبدیل شدن افراد به کارآفرین است. محققان تحقیقات مختلفی در مورد انگیزه های کارآفرینی انجام داده اند و با عوامل متعددی مواجه شده اند که باعث ایجاد انگیزه برای کارآفرینی می شوند.
بسیاری از محققان بر تمام ویژگی های خاصی که کارآفرینان باید در اختیار داشته باشند موافق نیستند. در حقیقت، مواردی ذکر شده است که در آن کارآفرینان موفق، همه ی ویژگی هایی را که از طرف کارشناسان به عنوان کارآفرین موفق شناخته شوند، نداشتند.
از این رو، محققان انگیزه هایی را که بر روند کارآفرینی تأثیر می گذارند شناسایی می کنند و به این نتیجه رسیده اند که این روحیه کارآفرینی، تنها نتیجه عمل انسانی نیست، عوامل خارجی مانند اقتصاد، در دسترس بودن سرمایه کسب و کار، رقبا و مقررات دولتی نیز عوامل مهمی در کارآفرینی هستند.

عوامل غیر انگیزشی که کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می دهند

بسیاری از عوامل غیر انگیزشی وجود دارد که بر کارآفرینی تأثیر می گذارد. برخی از برجسته ترین آنها عبارتند از:

 • محیط کاری نامناسب
 • تغییر ناخواسته شغلی
 • تأثیرات کششی مثبت

به غیر از عواملی که ذکر شد، بسیاری از ویژگی های دیگر مانند:

 • کسب و کار خانوادگی ایجاد شده
 • دوران کودکی
 • محیط خانوادگی
 • تحصیلات
 • سن
 • تاریخچه کاری

برخی از مهمترین عوامل کارآفرینی عبارتند از:

 • تمایل به استفاده از افکار نوآورانه
 • تمایل به عملکرد مستقل
 • تمایل به استقلال مالی
 • تمایل به دستیابی به اهداف شخصی

نیاز به دستیابی به موفقیت

کارآفرینان می دانند که باید در فعالیت ها یا وظایفی شرکت کنند که در آن سطح بالایی از مسئولیت فردی را به دست آورند. از این رو، آنها برای طراحی برنامه هایی که ریسک متوسط به پایین دارند، نیاز به تلاش و مهارت فردی دارند.
به طور خلاصه، این افراد می دانندکه چگونه می توانند شرایطی ایجاد کنند که در تلاش های خود به نتیجه  مطلوب برسند. آنها همچنین می دانند که استفاده مؤثر از منابع موجود به آنها کمک می کند تا از طریق بازخورد به موقع و شفاف به اهداف دشوار دست یابند.

انگیزه های کارآفرینی

تمایل به ریسک پذیری

تمایل به ریسک پذیری یکی از برجسته ترین ویژگی های جهان کارآفرینی است. این به عنوان تمایل به گرفتن ریسک های متوسط تعریف شده است.
این تأثیر انگیزشی در کارآفرینی نتیجه نیاز به دستیابی به دستاوردها است. زیرا افرادی که نیاز دستیابی به اهداف بالا را دارند همیشه تمایل به قبول ریسک های متوسط را دارند.
فعالیت هایی که با ریسک متوسط روبرو هستند می توانند در همان زمان به چالش کشیده و قابل دستیابی باشد. همین امر باعث ایجاد علاقه در افراد به سودآوری در سرمایه گذاری می شود، در حالی که انگیزه آنها را برای ریسک محاسبه می کند.

تحمل در حل ابهامات

یک کارآفرین کسی است که چشم انداز خود را به دنیایی که چنین ایده ای وجود نداشته است، به ارمغان می آورد. او باید درک کند که در ایده اش، نقاط ضعف زیادی وجود دارد و در حالی که تفکرش را به دیگران توضیح می دهد، نقاط ضعفش را متوجه بشود.
یک کارآفرین باید کاملا آماده باشد که سوالات پیچیده ای را در مورد ایده هایش مطرح کند، زیرا افراد قبل از اینکه در آن سرمایه گذاری کنند، باید احساس خوبی داشته باشند و اطمینان داشته باشند که ایده ی او خوب است. بنابراین یک کارآفرین نیاز به تحمل حل ابهامات دارد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید