تصمیم ساخت یا خرید در زنجیره تامین

واحدهای تولیدی عمدتا با تصمیم خود برای ساخت یا خرید شناخته می شوند. به عبارت دیگر، آیا آنها مایلند محصول مورد نظر خود را تولید کنند یا می خواهند آن را از بازارهای خارجی خریداری کنند.
این تصمیم بسیار مهم است، زیرا تامین کنندگان شخص ثالث، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی، چین و دیگر بخش های کم هزینه در جهان، وعده دریافت مزایای ضروری را می دهند که کشورهای توسعه یافته آن را ارائه نمی دهند.

تصمیم ساخت یا خرید

با این حال، کشورهای توسعه یافته می توانند به راحتی از طریق فعالیت هایی مانند منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، نگهداری و روابط با مشتریان بر هزینه های وارداتی غلبه کنند.
اگر این فعالیت ها به درستی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است به سود منجر شود. تمام هزینه های برون سپاری را می توان از طریق این فعالیت ها به دست آورد .
تصمیم ساخت یا خرید به سه عامل بستگی دارد.

  • استراتژی کسب و کار
  • ریسک ها
  • عوامل اقتصادی

استراتژی کسب و کار

ستون اول در تصمیم گیری در ساخت یا خرید، استراتژی کسب و کار است. استراتژی کسب و کار، بستگی به اهمیت شرکتی که محصول یا خدمت را برای برون سپاری در نظر می گیرد، دارد. علاوه بر این، به فن آوری ها یا مهارت های مورد نیاز برای طراحی محصول یا تحویل آن نیز بستگی دارد.

استراتژی کسب و کار

این عوامل باید نه تنها بر اساس محیط رقابتی فعلی، بلکه برای پیش بینی محیط رقابتی متغیر در آینده نیز در نظر گرفته شوند.
شاید، اگر ما یک محصول حساس به زمان را در نظر بگیریم که تحت تاثیر تغییرات طراحی است، استفاده از تولید کننده شخص ثالث یک اشتباه است. شرکت ها باید برون سپاری را با توجه به سناریوهای زیر انتخاب کنند:

  • حذف فرآیندهایی همچون سرمایه و نیروی کار
  • کاهش هزینه ها
  • انعطاف پذیری برای تنظیم خروجی با توجه به بازخورد به تغییر تقاضا.
  • مدیریت فاکتورها، مدارک و یا آموزش
  • نظارت بر تعداد کمی از کارگران
  • دسترسی به فرآیندهای جدید یا ابزار و فن آوری های شبکه
  • قدرت نفوذ تخصص خارجی

ریسک ها

ستون دوم استراتژی ساخت یا خرید، ریسک های مربوط به هر تصمیم است. فاکتورهای ریسک در تولید یک محصول در کشور یا خرید آن از کشورهای خارجی شامل کیفیت، قابلیت اطمینان و قابل پیش بینی بودن خدمات و برون سپاری است. در کنار این، ریسک هایی در فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب و ایجاد یک روابط مداوم کارآمد نیز وجود دارد.
زمانی که تامین کنندگان بخشی از آیتم یک جنس را می سازند، خطاهایی در تولید وجود دارد. این خطاها باید قبل از مونتاژ محصولات شناسایی شوند.

ریسک ها

عوامل اقتصادی

ستون سوم در استراتژی خرید، عوامل اقتصادی کشور است که مشخص می کند یه محصول خریداری یا تولید شود. عوامل مختلف اقتصادی عبارتند از تأثیر برون سپاری بر هزینه های سرمایه، بازده سرمایه ای که  سرمایه گذاری شده و بازده دارایی، همراه با صرفه جویی که از طریق برون سپاری به دست می آید.
به عنوان مثال، سفارش دادن  برخی از نرم افزار ها در یک شبکه فن آوری اطلاعات خارجی می تواند هزینه ای بزرگ از طریق برون سپاری ایجاد کند. ولی با تنظیم و سفارش در داخل کشور، یعنی بخش فناوری اطلاعات می تواند از نزدیک روی نرم افزار مربوطه کار کند و همچنین به راحتی بر کار خود نظارت کند و این می تواند مقرون به صرفه باشد.

توسط

نگهداری و تعمیرات

هزینه‏ های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‏ای از هزینه ‏های تولید را در برمی‏گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه م ...

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید