تصمیم ساخت یا خرید در زنجیره تامین

واحدهای تولیدی عمدتا با تصمیم خود برای ساخت یا خرید شناخته می شوند. به عبارت دیگر، آیا آنها مایلند محصول مورد نظر خود را تولید کنند یا می خواهند آن را از بازارهای خارجی خریداری کنند.
این تصمیم بسیار مهم است، زیرا تامین کنندگان شخص ثالث، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی، چین و دیگر بخش های کم هزینه در جهان، وعده دریافت مزایای ضروری را می دهند که کشورهای توسعه یافته آن را ارائه نمی دهند.

تصمیم ساخت یا خرید

با این حال، کشورهای توسعه یافته می توانند به راحتی از طریق فعالیت هایی مانند منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، نگهداری و روابط با مشتریان بر هزینه های وارداتی غلبه کنند.
اگر این فعالیت ها به درستی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است به سود منجر شود. تمام هزینه های برون سپاری را می توان از طریق این فعالیت ها به دست آورد .
تصمیم ساخت یا خرید به سه عامل بستگی دارد.

 • استراتژی کسب و کار
 • ریسک ها
 • عوامل اقتصادی

استراتژی کسب و کار

ستون اول در تصمیم گیری در ساخت یا خرید، استراتژی کسب و کار است. استراتژی کسب و کار، بستگی به اهمیت شرکتی که محصول یا خدمت را برای برون سپاری در نظر می گیرد، دارد. علاوه بر این، به فن آوری ها یا مهارت های مورد نیاز برای طراحی محصول یا تحویل آن نیز بستگی دارد.

استراتژی کسب و کار

این عوامل باید نه تنها بر اساس محیط رقابتی فعلی، بلکه برای پیش بینی محیط رقابتی متغیر در آینده نیز در نظر گرفته شوند.
شاید، اگر ما یک محصول حساس به زمان را در نظر بگیریم که تحت تاثیر تغییرات طراحی است، استفاده از تولید کننده شخص ثالث یک اشتباه است. شرکت ها باید برون سپاری را با توجه به سناریوهای زیر انتخاب کنند:

 • حذف فرآیندهایی همچون سرمایه و نیروی کار
 • کاهش هزینه ها
 • انعطاف پذیری برای تنظیم خروجی با توجه به بازخورد به تغییر تقاضا.
 • مدیریت فاکتورها، مدارک و یا آموزش
 • نظارت بر تعداد کمی از کارگران
 • دسترسی به فرآیندهای جدید یا ابزار و فن آوری های شبکه
 • قدرت نفوذ تخصص خارجی

بدیهی است که در بعضی موارد برون سپاری، ارزش توجه دارد. برون سپاری راه حل کاملی خواهد بود. اگر محصولی شامل فاکتورهایی همچون منحصر به فرد بودن باشد و انتقال مدیریت آن به شخص ثالث، خطر قابل توجهی برای استراتژی شرکت ایجاد نکند، برون سپاری پاسخ کاملی است.

ریسک ها

ستون دوم استراتژی ساخت یا خرید، ریسک های مربوط به هر تصمیم است. فاکتورهای ریسک در تولید یک محصول در کشور یا خرید آن از کشورهای خارجی شامل کیفیت، قابلیت اطمینان و قابل پیش بینی بودن خدمات و برون سپاری است. در کنار این، ریسک هایی در فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب و ایجاد یک روابط مداوم کارآمد نیز وجود دارد.
زمانی که تامین کنندگان بخشی از آیتم یک جنس را می سازند، خطاهایی در تولید وجود دارد. این خطاها باید قبل از مونتاژ محصولات شناسایی شوند.

ریسک ها

ما می دانیم برون سپاری باعث ایجاد ریسک های جدید می شود. ما باید توجه داشته باشیم که هر گونه مشکلات احتمالی با تولید کنندگان و شرکای برون سپاری بر اساس اهمیتی است که آنها به شرکت می دهند.
بعضی مواقع عملیات برون سپاری منجر به شکست در ارائه خدمات می شود، به عنوان مثال، ریسک های یک شبکه فناوری اطلاعات و یک سیستم پردازش حقوق و دستمزد، در مقایسه با ریسک ها یا مشکلاتی مانند اشکال در یک برنامه آموزشی یا یک برنامه توسعه بلند مدت محصول، بسیار کمتر است.
بسیار مهم است که ریسک های مربوط به محل تامین کننده خارجی را مشخص کنید. به غیر از قضاوت در مورد ثبات سیاسی کشور، شرکت ها نیاز به بررسی زمان های ایمنی و لیدتایم های برنامه حمل و نقل دارند. در کنار این، آنها باید مسیرها را جستجو کنند و یا سایر تولید کنندگان را در مناطق دیگر مورد بررسی قرار دهند.
هنگامی که ما برون سپاری تولید محصولات و برون سپاری فرآیندهایی که نیاز به مهارت و یا دارایی های متمایز دارند، با یکدیگر ادغام می کنیم، سبب می شود که دستیابی به منابع، دشوار یا گران قیمت شوند و مدیریت زنجیره تامین به یک کار بسیار پیچیده تبدیل شود. در حقیقت ریسک هایی که از طریق آن تولید کننده می تواند از طریق ارتباط با مشتری با افزایش قیمت ها و یا شارژ کردن شرایط بهتر مورد استفاده قرار دهید، می تواند به راحتی با برخی از راه حل های خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
این یک تصمیم بسیار مهم برای ساختن است. باید تمام گزینه های موجود را بررسی کنید و قبل از هر گونه تعهد به تامین کننده، بهترین آنها را انتخاب کنید، زیرا توافقنامه های برون سپاری را به سختی می توان اصلاح یا فسخ کرد.

عوامل اقتصادی

ستون سوم در استراتژی خرید، عوامل اقتصادی کشور است که مشخص می کند یه محصول خریداری یا تولید شود. عوامل مختلف اقتصادی عبارتند از تأثیر برون سپاری بر هزینه های سرمایه، بازده سرمایه ای که  سرمایه گذاری شده و بازده دارایی، همراه با صرفه جویی که از طریق برون سپاری به دست می آید.
به عنوان مثال، سفارش دادن  برخی از نرم افزار ها در یک شبکه فن آوری اطلاعات خارجی می تواند هزینه ای بزرگ از طریق برون سپاری ایجاد کند. ولی با تنظیم و سفارش در داخل کشور، یعنی بخش فناوری اطلاعات می تواند از نزدیک روی نرم افزار مربوطه کار کند و همچنین به راحتی بر کار خود نظارت کند و این می تواند مقرون به صرفه باشد.

در کنار این، کشور نیز باید بسیار مراقب باشد که شرکای برون سپاری را درست انتخاب کند. درصورتیکه شرکای برون سپاری به درستی انتخاب نشده باشند، شرکت ها اغلب دچار شکست و یا تاخیر می شوند. این امر منجر به قیمت های چندگانه برای یک پروژه می شود و از هزینه های بالقوه که اغلب هنگام قرارداد برون سپاری ایجاد می شود نادیده گرفته می شود.
هزینه هایی که اغلب در عملیات تولید برون سپارینادیه گرفته می شوند، به شرح زیر است:

 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه انبساط موجودی
 • صورت حساب های اداری مانند مدیریت تامین کنندگان و نرخ کنترل کیفیت
 • پیچیدگی ایجاد شده و تاثیر آن بر جریان lean
 • حداقل بازده سرمایه گذاری
 • قابلیت اطمینان تولید و کنترل کیفیت

با در نظر گرفتن تمام این هزینه ها، به این نتیجه می رسیم که اندازه گیری میزان رقابت یک تولید کننده خارجی، کافی نیست. شرکت ها می توانند از این اشتباه با توجه به معادله برون سپاری، تأثیرات اقتصادی قیمت های نسبی حقوق و دستمزد، بهره وری نیروی کار، ابزار و بهره وری کارکنان، و فرآیندهای عملکردی، پتانسیل روند نوآوری محصول و قدرت خرید نسبی تجربه کسب کنند.
در نهایت، می توانیم بگوییم که برای یک برون سپاری موفق باید به اشتراک گذاشتن تجربیات پیشرفت بهره وری، کاری کند که هر دو طرف برای ادغام با یکدیگر دارای انگیزه باشند.

 

توسط

نگهداری و تعمیرات

هزینه‏ های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‏ای از هزینه ‏های تولید را در برمی‏گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه م ...

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید