تامین منابع استراتژیک در زنجیره تامین چیست؟

تامین منابع استراتژیک را می توان به عنوان یک رویکرد جمعی و سازماندهی شده برای مدیریت زنجیره تامین تعریف کرد که نحوه گردآوری و استفاده از اطلاعات را تعریف می کند تا سازمان بتواند توان خرید متقابل خود را برای یافتن بهترین ارزش های ممکن در بازار، ایجاد کند.
ما نمی توانیم اهمیت این شیوه همکاری را انکار کنیم. چندین دهه شاهد یک تغییر عمده در حرفه زنجیره تامین بوده ایم. از درک عامل خرید، تا ظهور مدیریت زنجیره تامین در اطراف، که در آن برای دستیابی به موفقیت کار با تیم های عملکرد متقابل مهم است.

تامین منابع استراتژیک

تامین منابع استراتژیک به دلیل ضرورت برخی از روش ها یا فرآیندها سازماندهی شده است. این یک فعالیت جمعی است و به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای هر استراتژی موفق، دریافت اجزای عملیاتی، به جز تدارکات، درگیرشدن در روند تصمیم گیری و ارزیابی است.
فرآیند پردازش یک استراتژیک، گام به گام است. هفت مرحله مجزا در فرآیند پردازش استراتژیک وجود دارد. این مراحل در زیر مختصر توضیح داده شده است.

درک گروه بندی

سه مرحله اولی که در منابع استراتژیک درگیر هستند توسط تیم منابع انسانی انجام می شود. در این مرحله اول، تیم باید یک بررسی کامل در کل هزینه ها انجام دهد. تیم تضمین می کند که هر جنبه ای را در رابطه با نوع دسته بندی خود تصدیق می کند.
پنج ناحیه اصلی که در مرحله اول تجزیه و تحلیل می شوند، به شرح زیر است:

 • کامل کردن حجم و ثبت هزینه های گذشته.
 • هزینه های تقسیم شده توسط آیتم ها و زیر آیتم ها.
 • هزینه های بخش یا کاربر.
 • هزینه های تامین کننده
 • پیش بینی تقاضای آینده یا بودجه.

سهامداران در تمام واحدهای عملکردی و مکان های فیزیکی باید تعیین شوند. به عنوان مثال، لجستیک نیاز به یک گزارش آپدیت شده در مورد مشخصات حمل و نقل و الزامات بازاریابی برای تایید برخی از ویژگی های کیفیت و یا محیط زیست مناسب دارد.

ارزیابی بازار تامین کننده

گام دوم شامل ارزیابی مکرر بازار تامین کننده، برای پیگیری تامین کنندگان جایگزین برای حضور در بازار است. در اینصورت، یک مطالعه کامل از پویایی بازار تامین کننده و روند فعلی انجام می شود. عنصر اصلی طراحی محصولات کلیدی، هزینه است. در کنار آن، تجزیه و تحلیل بازار خرده فروشی تامین کنندگان و بررسی هر گونه خطرات یا فرصت های جدید نیز مهم است.

بررسی بازار تامین کننده

در حال حاضر توصیه نمی شود که هزینه مورد نیاز برای هر مورد را تجزیه و تحلیل کنید. موارد متعددی وجود دارد که تکنیک های منابع استراتژیک محافظه کارانه، بهتر عمل می کنند. اما در مواردی که کاربرد منابع استراتژیک قابل استفاده نیست، تجزیه و تحلیل هزینه باید یک ابزار ارزشمند ارائه دهد که باعث کاهش هزینه ها و پیشرفت های منظم تامین کننده شود.

بررسی تامین کننده

گام سوم توسعه ی تجزیه و تحلیل تامین کنندگان موجود و با پتانسیل برای جایگزینی است. تجزیه و تحلیل در بررسی مهارت ها و توانایی های تامین کننده بسیار موثر است. در عین حال، اطلاعات جمع آوری شده از تامین کنندگان موجود، برای بررسی اطلاعاتی که تامین کنندگان از سیستم های فروش خود دارند، استفاده می شود.

بررسی تامین کننده

تیم تحقیقاتی، زمینه های ذکر شده برای جمع آوری اطلاعات را در نظر می گیرد. زمینه ها به شرح زیر است:

 • امکان پذیری
 • توانایی
 • بلوغ
 • ظرفیت

تجزیه و تحلیل انجام شده برای بررسی پتانسیل و مهارت های بازار برای برآوردن تقاضای مشتریان است. این تجزیه و تحلیل ها در بررسی انجام شده در مرحله اولیه کمک می کند تا دریابید که آیا پروژه پیشنهادی امکان پذیر است و می تواند توسط منبع تامین شناسایی شده، تحویل داده شود.
این تجزیه و تحلیل همچنین احتیاط اولیه از تقاضاهای مشتریان در بازار را تامین می کند و تأمین کنندگان را قادر می سازد تا در مورد چگونگی واکنش به تامین تقاضای آنها فکر کنند. در اینجا باید تأمین کنندگان مناسب را با چیدمانی مناسب برای پاسخگویی به تقاضاها انگیزه دهیم.

ایجاد استراتژی

گام چهارم شامل ایجاد استراتژی منابع است. ادغام سه مرحله اول، عناصر ضروری استراتژی تامین منابع را پشتیبانی می کند. برای هر ناحیه یا گروه، استراتژی بستگی به پاسخ به سوالاتی که در زیر ارائه شده است دارد.

 • بازار چگونه مخالف تامین کننده است؟
 • مشتریان یک شرکت برای تست روابط تامین کننده چه حمایتی می کنند؟
 • جایگزین ارزیابی رقابتی چیست؟

به طور کلی، این جایگزین ها زمانی انتخاب می شوند که یک شرکت دارای اهرم مالی کمتری نسبت به مبنای عرضه است.  این امر بستگی به اعتقاد تامین کنندگان برای تقسیم سود در یک استراتژی جدید دارد.

 

توسط

نگهداری و تعمیرات

هزینه‏ های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‏ای از هزینه ‏های تولید را در برمی‏گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه م ...

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید