تصمیمات ترویجی (promotion decision) در مدیریت بازاریابی

برای رسیدن به یک روش مناسب و موثر در ترویج یک محصول خاص و افزایش فروش از تصمیمات ترویجی (Promotion decision) استفاده می شود.

ارتباطات بازاریابی یکپارچه

یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی ( Integrated marketing communication ) یک تلاش مستمر برای طراحی، اجرا و ارزیابی تکنیک های فروش یا تبلیغات محصول با استفاده از روش های تبلیغاتی سنتی و غیر سنتی است.
ویژگی های اصلی تصمیمات ترویجی عبارتند از:

 • آگاهی از مصرف کننده هدف و اولویت آنها در رسانه ها
 • شناخت باور مصرف کنندگان که می تواند مرتبط با محصول باشد
 • تنظیم ابزارهای ترویجی مختلف، هر ابزار برای هدفی خاص، اما همه برای به دست آوردن یک هدف مشترک
 • هماهنگی تبلیغات، فروش، ترویج و روابط عمومی
 • پخش مداوم اطلاعات مربوط به محصول در صدا و سیما

تصمیمات ترویجی براساس مشخصات محصول گرفته می شود. چنین تصمیماتی در بازاریابی محصول هدف کمک می کند و هزینه های تبلیغات را کاهش می دهد.

فرآیند ارتباطات بازاریابی

فرآیند ارتباطات بازاریابی شامل هفت مرحله زیر می شود:

 • مرحله اول - منبع
 • مرحله دوم - رمزگذاری
 • مرحله سوم- انتقال
 • مرحله چهارم - رمزگشایی
 • مرحله پنجم- دریافت
 • مرحله ششم – پاسخ
 • مرحله هفتم – بازخورد

منبع اصلی اطلاعاتی است که برای ترویج معرفی می شود تا بازخورد توسط مشتری بوجود آید.

تصمیمات ترویجی

استراتژی قیمت ویژه، اغلب برای ترویج محصول استفاده می شود. در این استراتژی، قیمت گذاری در یک فاصله کوتاه از زمان تغییر می کند.
تصمیم ترویجی را می توان با پیاده سازی مراحل زیر اجرا کرد:

 • مرحله 1 - تنظیم اهداف
 • مرحله 2 - تعیین بودجه ترویج
 • مرحله 3 - بازار هدف
 • مرحله 4 - درخواست
 • مرحله 5 – آمیخته ترویجی (Promotion Mix)

آمیخته ترویجی (Promotion Mix)

آمیخته ترویجی، ترکیبی از تکنیک های بازاریابی گوناگون است که برای رسیدن به یک هدف مشترک به کار می رود. در این صورت ساختاری برای تخصیص بودجه برای عناصر مختلفی از آمیخته ترویجی فراهم می شود.
برخی از عناصر آمیخته ترویجی به شرح زیر می باشند:

 • تبلیغات
 • ترویج فروش
 • روابط عمومی و تبلیغات
 • فروش شخصی
 • بازاریابی مستقیم
 • انواع محصولات در بازار
 • استراتژی بازاریابی
 • مرحله آمادگی خریدار
 • مرحله چرخه عمر محصول

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم یک نوع بازاریابی است که در آن فقط با یک مشتری برای تبلیغ محصول در تماس می باشند. این تلاش برای خرید و حفظ مشتریان و تماس با آنها، بدون استفاده از واسطه است. هدف بازاریابی مستقیم، پاسخ مستقیم است که ممکن است به صورت یکی از اشکال زیر باشد:

 • خرید از طریق تلفن یا پست
 • درخواست یک کاتالوگ
 • توافق برای بازدید از محل، رویداد (به عنوان مثال، نمایشگاه)
 • درخواست برای نشان دادن محصول
 • درخواست برای بازدید فروش شخصی

اشکال بازاریابی مستقیم

اشکال مختلف بازاریابی مستقیم زیر است:

 • بازاریابی کاتالوگ
 • بازاریابی ایمیلی مستقیم
 • بازاریابی تلفنی
 • بازاریابی دیتابیس
 • بازاریابی کیوسک

در این روش، محصول را برای مشتری به طور مستقیم تبلیغ می کنیم تا آنها به مشتریان بالقوه تبدیل شوند.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید