برنامه ریزی در مدیریت بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی فرآیند ایجاد یک طرح بازاریابی است که شامل اهداف کلی بازاریابی و طراحی استراتژی ها و برنامه های عملیاتی برای دستیابی به این اهداف است. برنامه ریزی بازاریابی شامل تعیین اهداف و تخصیص این اهداف به افراد مسئول برای دستیابی به آنها است. همچنین شامل بررسی دقیق تمام مسائل استراتژیک، از جمله محیط کسب و کار، بازار، بیانیه ماموریت شرکت، رقبا و قابلیت های سازمانی است.
برنامه ریزی بازاریابی یک دنباله از مراحل بازاریابی است. شرکت ها می توانند طرح بازاریابی را با توجه به شرایط والزامات آنها بپذیرند. فرایند برنامه ریزی بازاریابی شامل توسعه اهداف و مشخصات چگونگی دستیابی به این اهداف می باشد.
 در اینجا  ما در مورد اجزای یک طرح بازاریابی بحث می کنیم.

ماموریت

ماموریت نشان دهنده آن است که یک شرکت وجود دارد. بیانیه ماموریت نشان می دهد که چرا شرکت در کسب و کار است و دستورالعمل های اساسی برای برنامه ریزی بیشتر را فراهم می کند، همچنین پارامترهای گسترده ای را برای آینده سازماندهی می کند.
بیانیه ماموریت خوب، باعث تشویق کارکنان و مشتریان می شود.

اهداف شرکت

اهداف شرکت مجموعه اهدافی است که می توان آن را در یک زمان مشخص بدست آورد . اهداف شرکت اهداف اساسی است که شرکت به طور کلی می خواهد طی یک دوره زمانی معین مانند یک یا پنج ساله به آنها دست یابد.

ممیزی بازاریابی

ممیزی بازاریابی در بررسی و ارزیابی استراتژی های بازاریابی، فعالیت ها، مشکلات، اهداف و نتایج، کمک می کند. تمام جنبه های کسب و کار به طور مستقیم با بخش بازاریابی مرتبط شود. این نه تنها در مرحله اول فرآیند برنامه ریزی بازاریابی بلکه در جریان اجرای طرح انجام می شود.

تجزیه و تحلیل SWOT

اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرآیند ممیزی بازاریابی برای توسعه تحلیل SWOT مورد استفاده قرار می گیرد. این روش یک تحلیل از تلاش های بازاریابی شرکت و نقاط قوت، نقاط ضعف، گزینه ها و اعلام خطرات مرتبط به وظایف بازاریابی است.

فرضیه های بازاریابی

طرح بازاریابی خوب به درک عمیق و دانش مشتری بستگی دارد. با این حال، نمی توان همه چیز را درباره مشتری فهمید، به عنوان مثال، فرضیه هایی همچون خریداران هدف چه کسانی می توانند باشند.

اهداف و استراتژی های بازاریابی

بعد از شناسایی گزینه ها و چالش ها، قدم بعدی توسعه اهداف بازاریابی است که نشان دهنده وضعیت نهایی برای رسیدن به آن است. استراتژی های بازاریابی برای رسیدن به اهداف بازاریابی شکل می گیرد. آنها برای تعیین نحوه دستیابی به اهداف تشکیل می شوند.

پیش بینی نتایج مورد انتظار

مدیران بازاریابی باید نتایج مورد انتظار را پیش بینی کنند. آنها باید تعداد، ویژگی ها و روند های آینده در بازار هدف را پیش بینی کنند. بدون پیش بینی درست، طرح بازاریابی می تواند اهداف غیر عملی داشته باشد و یا نتواند به تعهداتش در ارسال به مشتری پایبند باشد.

بودجه بازاریابی

بودجه بازاریابی فرآیند مستند سازی هزینه های مورد نظر طرح بازاریابی پیشنهادی است. یکی از روشهای رایج، اختصاص بودجه بازاریابی به صورت درصدی از درآمد است. روشهای دیگر روش مقایسه ای هستند.

پیاده سازی و ارزیابی

در این مرحله، تیم بازاریابی تمام تلاش خود را می کند تا برنامه های خود را به کار گیرند. این ممکن است شامل صرف پول در تبلیغات، راه اندازی محصولات جدید، تعامل با مشتریان بالقوه جدید، باز کردن فروشگاه های جدید خرده فروشی و غیره باشد.
یک فرآیند برنامه ریزی بازاریابی نیاز به تایید آپدیت منظم دارد.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید