زنجیره ارزش (value chain)

مفهوم زنجیره ارزش بر اساس فرآیندهای سازمان تعریف می شود. ایده ای است که یک سازمان تولیدی (یا خدماتی) را به عنوان یک سیستم پویا در نظر می گیرد که شامل زیر سیستم های مختلف است و هر یک از این زیرسیستم ها داری ورودی ها، فرآیندها و خروجی هاست.
ورودی ها، فرآیندها و خروجی ها نیاز به مصرف منابع شرکتی مانند پول، تجهیزات، مواد، کار، ساختمان ها، زمین، اداره و مدیریت دارد. فرآیند مدیریت، انجام فعالیت های زنجیره ارزش هزینه ها را تعیین می کند و سودآوری سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
بیشتر سازمان ها در دنیای واقعی در صد ها و حتی هزاران فعالیت شرکت می کنند. این فعالیت ها به عنوان فعالیت اصلی یا کمکی طبقه بندی می شوند.

زنجیره ارزش

به گفته مایکل پورتر (1985)، فعالیت های اولیه شامل:

  • لجستیک ورودی: لجستیک ورودی به شرایط تامین کنندگان اشاره دارد و شامل همه فعالیت های مورد نیاز برای دریافت، ذخیره و انتشار منابع است.
  • عملیات: عملیات به تمام فعالیت های مورد نیاز برای تبدیل ورودی های مختلف به خروجی (محصولات و خدمات) اشاره دارد.
  • لجستیک خروجی: لجستیک خروجی شامل تمام مجموعه ای از فعالیت های مورد نیاز برای جمع آوری، ذخیره و توزیع خروجی است.
  • بازاریابی و فروش: بازاریابی و فروش شامل فعالیت هایی که برای اطلاع رسانی خریداران در مورد محصولات و خدمات می باشد و باعث می شود خریداران به آن محصول تمایل بیشتری برای خرید داشته باشند.
  • خدمات: خدمات اشاره به فعالیت هایی دارد که لازم است پس از فروش و تحویل کالا، خدمات را به طور موثر حفظ کند.

فعالیت های ثانویه عبارتند از:

  • تدارکات: فراهم کردن ورودی ها و منابع مختلف برای شرکت.
  • مدیریت منابع انسانی: فعالیت های مربوط به استخدام، آموزش، بهبود، جبران و همچنین اخراج پرسنل.
  • توسعه فن آوری: تجهیزات، سخت افزار و نرم افزار، فرآیندها و دانش فنی مربوط به تبدیل ورودی به خروجی.
  • زیرساخت: دپارتمان هایی مانند حساب های قانونی، امور مالی، برنامه ریزی و اجرا، امور عمومی و روابط عمومی، روابط دولتی، مدیریت کیفیت و مدیریت عمومی.

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید