تکنیک PERT برای برآورد زمان تکمیل پروژه

می دانیم که قبل از هر فعالیتی، هر پروژه نیاز به برآورد زمانی دقیق دارد. بدون برآورد دقیق، هیچ پروژه ای نمی تواند با بودجه و تاریخ اتمام برنامه ریزی شده تکمیل شود. برآورد معمولا یک کار پیچیده است. اگر پروژه بزرگ باشد و ذینفعان زیادی داشته باشد، همه چیز می تواند پیچیده تر باشد. بنابراین، تکنیک های مختلفی برای فاز برآورد دقیق پروژه ارائه شده است.تکنیک  PERT، یکی از روش های موفق و اثبات شده در میان بسیاری از تکنیک های دیگر مانند روش مسیر بحرانی (CPM)، برآورد بالا به پایین، WAVE و غیره است.
PERT در ابتدا توسط نیروی دریایی ایالات متحده در اواخر دهه 1950 ساخته شد. پروژه آزمایشی برای توسعه موشک بالستیک بود و هزاران نفر ازافراد با بستن قرارداد درگیر آن پروژه شده بودند. بعد از اینکه متدودولوژی PERT برای این پروژه استفاده شده، دقیقا دو سال بعد از برنامه زمانبندی اولیه پروژه به پایان رسید.

مبانی PERT

در اصل روشPERT یک ابزار آماری در مدیریت پروژه است. گاهی اوقات افراد روش PERT و روش مسیر بحرانی (CPM) را در یک دسته بندی قرار می دهند. اگر چه روش CPM، دارای برخی از ویژگی های مشترک با روش PERT است، ولی روشPERT دارای اهداف متفاوتی است. روش PERT زمانی به کار می رود که نمی توانیم به طور دقیق مدت زمان فعالیت ها را تخمین بزنیم، همچنین این روش در پروژه هایی که زمان نسبت به هزینه فاکتور مهم تری است استفاده می شود.
همانند سایر تکنیک های برآورد، روش PERT وظایف را به فعالیت های ریز تقسیم می کند.  سپس از یک نمودار گانت برای نشان دادن وابستگی متقابل میان فعالیت ها استفاده می شود. در نهایت، یک شبکه از فعالیت ها و وابستگی های متقابل آنها نشان داده می شود.
در این شبکه، گره نشان دهنده هر رویداد است و فعالیت ها به صورت فلش نشان داده می شوند و از یک رویداد به رویداد دیگر بر اساس توالی آن ها رسم می شوند.
سپس، زودترین زمان (TE) درترین زمان TL و همچنین زمان لقی (slack) برای هر فعالیت مشخص می شود.
در زیر نمونه ای از نمودار PERT نشان داده شده است:

تکنیک PERT

 

سه نوع تخمین

سه نوع تخمینی در PERT وجود دارد؛ برآورد زمان خوش بینانه (TOPT) ، احتمال برآورد زمان محتمل (TLIKELY)، و برآورد زمان بدبینانه (TPESS).
در روش PERT، این سه نوع برآورد برای هر فعالیت بدست می آید. به این ترتیب، برای هر فعالیت یک بازه ی زمانی در نظر گرفته می شود که زمان محتمل هم در آن بازه وجود دارد.
در ادامه جزئیات بیشتر در مورد هر پیش بینی وجود دارد:

1. برآورد زمان خوش بینانه (TOPT)

سریع ترین زمانی که فعالیت می تواند تکمیل شود به عنوان برآورد زمان خوش بینانه  در نظر گرفته می شود، البته با فرض این که تمام منابع لازم در دسترس هستند و تمام فعالیت های قبلی تکمیل شده اند.

2. زمان محتمل (TLIKELY)

اکثر مواقع باید به مدیران پروژه فقط این برآورد ارسال می شود.

3. برآورد زمانی بدبینانه (TPESS)

حداکثر زمان لازم برای تکمیل فعالیت، برآورد زمانی بدبینانه است. در این مورد، فرض بر این است، کارها زیاد است و عدم دسترسی به منابع در نظر گرفته می شود.

تکنیک PERT

توزیع احتمال BETA برای برآورد PERT در نظر گرفته می شود.  زمان مورد انتظار E زمان مورد نیاز برای تکمیل  فعالیت به صورت زیر محاسبه می شود:

E = (TOPT + 4 x TLIEKLY + TPESS) / 6

واریانس احتمالی V  به صورت زیر محاسبه می شود:

V = (TPESS - TOPT)^2 / 6^2

حال، فرآیند را با دو مقدار زیر دنبال می کنیم:

  • برای هر فعالیت در مسیر بحرانی، E و V محاسبه می شوند.
  • سپس، مجموع همه E ها محاسبه می شود. این زمان مورد انتظار برای اتمام کل پروژه است.
  • حال، مجموع V  های مربوط به هر فعالیت در مسیر بحرانی محاسبه می شود. این واریانس کل پروژه است. که تنها برای فعالیت ها در مسیر بحرانی انجام می شود، زیرا فعالیت های مسیر بحرانی می تواند مدت زمان پروژه را تسریع کند یا تاخیر دهد.
  • سپس انحراف استاندارد پروژه محاسبه می شود. این مساوی با ریشه مربع واریانس V است.
  • حال، توزیع احتمالی نرمال برای محاسبه زمان تکمیل پروژه با احتمال دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه

روش PERT برای تخمین زمان پذوژه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از فرضیات بسیاری استفاده می کند که می تواند پیشرفت پروژه را تسریع یا به تاخیر اندازد. با استفاده از روش PERT، مدیران پروژه می توانند ایده هایی از تغییرات زمان ممکن را برای تحویل و ارائه زمان های تحویل به مشتری ارائه دهند.

 

 

 

نظرات کاربران

توسط

برای آموزش محاسبه در روش pert عالی بود

توسط Hamed

سلام..
میخواستم یک مسابقه ورزشی رو نمودار پرت انجام بدم اما نمیدونم چجوری لطفا جواب بدید؟

نظر خودتان را بنویسید