نمودار فعالیت پروژه چیست؟

هنگامی که صحبت از پروژه به میان می آید، کل پروژه به تعدادی از وظایف (task) تقسیم می شود. از طرفی توالی وظایف در پروژه بسیار مهم است. اگر این توالی اشتباه تعریف شده باشد، نتیجه نهایی پروژه مطابق انتظار مدیریت نیست. برخی از وظایف در پروژه ها می توانند به صورت موازی با سایر وظایف انجام شوند. در یک نمودار فعالیت پروژه، توالی وظایف به سادگی نشان داده شده است.
ابزارهای زیادی برای طراحی نمودار فعالیت پروژه وجود دارد. مایکروسافت پراجکت یکی از محبوب ترین نرم افزارها در این زمینه است.

نمودار فعالیت پروژه

آیا نمودار جریان یک پروژه را دیده اید؟ نمودارهای فعالیت مشابه نمودار جریان می باشد. نمودار فعالیت از باکس و فلش تشکیل شده است. باکس ها در نمودار فعالیت نشان دهنده فعالیت ها (وظایف) و فلش ها روابط را نشان می دهد. معمولا روابط به صورت توالی هستند که در فعالیت ها اتفاق می افتند.
در زیر یک مثال از نمودار فعالیت وجود دارد که در آن وظایف به صورت باکس و روابط به صورت فلش نشان داده شده است.

نمودار فعالیت پروژه
 

این نوع نمودار فعالیت همچنین به عنوان نمودار فعالیت بر روی گره شناخته می شود. این به خاطر این واقعیت است که تمام فعالیت ها (وظایف) در گره ها (باکس ها) نشان داده شده است.

راه دیگری برای نمایش یک نمودار فعالیت وجود دارد. نمودار فعالیت روی گره، نوع دیگری از این نمایش است. در این نمودار، فعالیت ها (وظایف) توسط فلش نمایش داده شده است. در مقایسه با نمودارهای فعالیت بر روی گره، نمودارهای فعالیت بر روی فلش کمی گیج کننده هستند. بنابراین، در اغلب موارد، مردم از نمودار فعالیت بر روی گره استفاده می کنند. در زیر یک نمودار فعالیت بر روی فلش وجود دارد.

نمودار فعالیت

نحوه رسم نمودار فعالیت

ایجاد نمودار فعالیت آسان است. شما می توانید از یک نرم افزار برای این منظور استفاده کنید.
مراحل اصلی ایجاد یک نمودار فعالیت در ادامه بیان شده است:

مرحله 1

اول از همه، شناسایی وظایف پروژه. شما می توانید از WBS برای این منظور استفاده کنید. اگر از نرم افزار برای ایجاد نمودار فعالیت استفاده می کنید، یک باکس برای هر فعالیت ایجاد کنید.

مرحله 2

شما می توانید اطلاعات بیشتری را به باکس های فعالیت اضافه کنید، به عنوان مثال شما می توانید نشان دهید چه کسی هر فعالیت را انجام می دهد. شما می توانید این اطلاعات را داخل باکس و یا در جایی در کنار باکس اضافه کنید.

مرحله 3

حال، فعالیت ها را بر اساس ترتیب و توالی مرتب کنید. فعالیت های اولیه را در سمت چپ قرار دهید و فعالیت های بعدی را به ترتیب توالی از چپ به راست قرار دهید. فعالیت هایی که می تواند به صورت موازی انجام شود، به صورت موازی قرار دهید.
برای مرتب کردن توالی فعالیت ها شاید لازم باشد چندین مرتبه آن ها را بازبینی کنید. به همین دلیل نرم افزار یک ابزار آسان برای ایجاد نمودار فعالیت است.

مرحله 4

حالا، برای اتصال باکس های فعالیت، از فلش استفاده کنید. فلش، توالی فعالیت ها را نشان می دهد. در ابتدا و انتهای فعالیت ها از باکس های شروع و پایان استفاده کنید.
برای درک بهتر آنچه در چهار مرحله فوق بیان کردیم، لطفا به نمودار فعالیت زیر مراجعه کنید:
 

نتیجه

نمودارهای فعالیت را می توان برای نشان دادن توالی فعالیت های پروژه استفاده کرد. این نمودارها را می توان به راحتی ایجاد کرد و به شما درک درستی از فعالیت های با روابط متقابل می دهد. علاوه بر این، نمودار فعالیت ورودی روش مسیر بحرانی است.
 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید