فرهنگ سازمانی و رابطه آن با مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی یک نقش چالشی در فرهنگ سازمانی دارند، زیرا کارمندانی هستند که برای سازمان کار می کنند، فرهنگ خاصی را در سازمان بهبود می بخشند. هرگونه تغییری دلخواه در فرهنگ سازمان باید از طریق کارمندان انجام شود.

فرهنگ سازمانی و اقدامات منابع انسانی

فعالیت های مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، گزینش و آموزش بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. این فعالیت ها توانایی تاثیر گذاری بر رفتار کارمندان و ایجاد ارزش هایی را دارند که فرهنگ سازمانی را توسعه می دهند.

فرهنگ سازمانی

اگر تمرینات منابع انسانی بتوانند تاثیر مثبتی روی رفتار و بهبود تفکر مثبت در کارمندان بگذارد، منجر به نتایج مثبت برای کسب و کار خواهد شد. ارزش های فرهنگی بخشی از عوامل خارجی است که بر فعالیت های منابع انسانی تاثیر می گذارد. در سازمانی که کارمندان مشارکت بیشتری دارند، احتمال این وجود دارد که رضایت و تشویق کارمندان برای سازمان اهمیت بیشتری دارد. در هر صورت ممکن است بنا به دلایل مختلفی کارمندان تمایل به مشارکت نداشته باشند. بعضی از کارمندان ممکن است این امر را غیر ضروری ببینند و برخی دیگر ممکن است به دلایل شخصی مانند اینکه خجالتی اند ویا از مدیریت رضایت کافی ندارند، از این امر سر باز زنند.

سبک های مدیریت

یک سازمان سبک های مدیریتی مختلفی را تجربه می کند که ممکن است با گذشت زمان تغییر کند یا ثابت باقی بماند. سبک های مدیریتی مختلفی وجود دارد، در حقیقت ما در شرکت های دولتی و خصوصی با الگوهای مدیریتی مختلفی روبرو هستیم.
اجازه دهید نگاهی به سبک های مديريت زير کنیم:

سبک همکاری

در سبک همکاری، منابع و پاداش ها به صورت یکنواخت توزیع می شوند. کنترل مدیریت بر کارمندان محدود شده است و منجر به توانمند سازی کارمندان می شود، از طرفی وظیفه فردی، اساس عملکرد سازمانی است. موفقیت سازمانی بستگی به تعهدی که یک کارمند نسبت به کسب و کارخود داشته، دارد. این عنصر کلیدی به ایجاد وحدت سازمانی کمک می کند.

سبک شایستگی

سبک شایستگی، به بهره وری و انسجام کارمندان تمرکز دارد. به طور خلاصه، این سبک مدیریت به این واقعیت اعتقاد دارد که قدرت باید بر اساس شایستگی توزیع شود. وظایف به افراد بر اساس "شایستگی ها"، یعنی اطلاعات افراد، مدارک تحصیلی وارزیابی ها تعیین می شود.

سبک نخبگان

در سبک مدیریت نخبگان، قدرت، منابع و پاداش ها در سطوح بالا متمرکز شده است. کارمندان هیچ تصمیمی در تصمیم گیری های مدیریت ارشد ندارند.

سبک رهبری

سبک رهبری مدیریت باسبک مدیریت نخبگان بسیار مشابه است، اما به جای جناح رهبران در سطح بالا، رهبران آن در سطوح مختلف هستند. مانند سبک رهبری در ارتش

توسط

اصول سرپرستی

مسئول و مدیری که در اولین لایه ی مدیریت و بالادست کارکنان جزء قراردارد سرپرست گفته می‌شود. مدیران باید مهارت های فنی، مهارت های روابط انسانی، مهارت های ادراکی و م ...

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید