همسو سازی استراتژی منابع انسانی و کسب و کار

مدیریت منابع انسانی فرایندی است که در آن افراد و سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود با هم همکاری می کنند. در ادامه در مورد عملکرد استراتژی منابع انسانی و اینکه چقدر با استراتژی کلی کسب و کار در یک سازمان سازگار است، بحث خواهیم کرد.

همسو سازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی کسب و کار

امروزه دپارتمان های منابع انسانی نقش مهمی در شرکت ها ایفا می کنند و استراتژی های منابع انسانی بر آن ها تاثیر می گذارد. بگذارید به عنوان بخشی از استراتژی کسب و کار، به منابع انسانی نگاه کنیم.

استراتژی منابع انسانی به عنوان استراتژی کسب و کار

در دنیای واقعی، بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی کسب و کار هیچ فاصله ای وجود ندارد. یک صاحب کسب و کار موفق ارتباط قوی بین این دو را درک می کند. پیشرفت سرمایه انسانی برای طول عمر و موفقیت یک کسب و کار ضروری است. امروزه استراتژی منابع انسانی، شامل تیم های اجرایی است که با متخصصین منابع انسانی متعهد می شوند تا اهداف منابع انسانی و کسب و کار را در نظر بگیرند.

استراتژی منابع انسانی و بهره وری کسب و کار

روند استخدام و گزینش در بخش منابع انسانی در انتخاب یک نیروی کاری اثر بخش برای سازمان ضروری است. نگهداری نیروی کار و بالابردن رضایت و امنیت شغلی کارکنان باعث می شود آن ها کمک زیادی در دستیابی به اهداف کسب و کار بکنند.

روند تاثیر بر استراتژی منابع انسانی و کسب و کار

در حال حاضر می توانیم بگوییم که فن آوری های منابع انسانی به عنوان یک موتور محرک در پیشبرد اهداف کسب و کار در آینده تبدیل شده اند. سیستم اطلاعاتی منابع انسانی Human resources information system (HRIS)، بر پیشرفت مدیریت عملکرد، استخدام، گزینش تمرکز می کند.

تعامل میان رهبری اجرایی

بهترین راه برای ایجاد ارتباط بین مدیران منابع انسانی و کسب و کار، نشان دادن نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در فعالیت ها و عملکرد منابع انسانی است. این مورد را می توان با رابطه بین کاهش در گردش مالی کارکنان و بهبود رضایت شغلی توضیح داد که باعث بهبود در خط مشی کسب و کار خواهد شد.

مثال

تا کنون، ما در مورد یکپارچه سازی استراتژی HR با استراتژی کسب و کار، بهره وری کسب و کار، وابستگی متقابل آن ها و تاثیر روابط بین آن ها در سازمان بحث کرده ایم .
حالا ما یک مثال برای درک مفاهیم بهتر برای شما تعریف می کنیم .
فرض کنید شرکت X در منطقه ای از شهر قرار دارد. با توجه به محدودیت های حاکم در منطقه ای که واقع است، شرکت باید کارمندان خود را از جمعیت محلی استخدام کند که حرفه ای نیستند. با این حال، شرکت دارای یک مدیر عامل با تجربه است که مسئولیت مدیریت سازمان مرکزی را دارد.
مدیرعامل تقریبا با تمام کارکنان تعامل دارد و برای آن ها آموزش شغلی ترتیب می دهد. کارکنان خیلی حرفه ای نیستند بنابراین ترس کمی وجود دارد که پس از آموزش، شغل خود را تغییر دهند.
در این مثال، کمبود رقابت محلی به سود شرکت است، با این وجود، شرکت اطمینان می دهد که کارکنان سخت کوش، متمرکز و متعهد را استخدام می کند. سیاست حقوق و مزایای شرکت چنین است که هر شخصی که استخدام شود قادر است با حقوقی که کسب می کند نیازهای اولیه خود را تامین کند.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید