انواع سیستم های اطلاعاتی از سیستم های MIS تا سیستم های BI

window.location.href =

نظرات کاربران

توسط ساناز شهبازی

با سپاس از جمع بندی
در بخش فرآیندهای مدیریت تامین کنندگان بخشهایی بجای تامین کننده مشتری نوشته شده است.

نظر خودتان را بنویسید