توصیف کلی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) عملیاتی است که برای به حداکثر رساندن کارائی کارکنان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت ها طراحی شده است. HRM بر مدیریت افراد در شرکت ها تمرکز دارد. به طور خلاصه HRM فرآیند استخدام، انتخاب کارکنان، هدایت آن ها، آموزش مناسب و مهارت های در حال توسعه است.

امروزه برکسی پوشیده نیست که سرمایه اصلی سازمانها دارایی ها و منابع مالی آنها نیست بلکه نیروهای انسانی آنها است. چرا که این پرسنل توانمند و خلاق و وفادار هستند که می توانند یک سازمان را به اوج رسانیده یا با شکست روبرو سازند حتی اگرآن سازمان دارای بهترین سیستم ها و نرم افزارها و سخت افزارها باشد. لذا جذب بهترین نیروها بهمراه توسعه و شکوفا و وفادار ساختن نیروهای موجود دغدغه اکثر سازمان ها است.

برنامه ریزی منابع انسانی

HRM همچنین شامل ارزیابی کارکنان، مانند ارزیابی عملکرد آن ها، جبران خسارت و مزایای مناسب، تشویق، حفظ روابط مناسب با کارکنان و اتحادیه های کارگری و مراقبت از ایمنی، رفاه و سلامت کارکنان با پیروی از قوانین کار مربوط به یک کشور است.

دامنه HRM

دامنه HRM بسیار گسترده است،که شامل وظایف مختلفی است که در ادامه آمده است.

برنامه ریزی منابع انسانی

فرآیندی است که مشخص کننده تعداد موقعیت های شغلی خالی در آن شرکت می باشد و همچنین مشخص می کند آیا شرکت دارای کمبود و یا زیادی کارکنان است .

طراحی تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل می تواند به صورت فرآیند تعیین وظایف و الزامات شغلی و اهمیت آن ها برای یک کار مشخص تعریف شود. در طراحی تحلیل شغل، داده های جمع آوری شده در مورد یک شغل مورد ارزیابی قرار می گیرد و یک توضیح دقیق درباره ی وظیفه ی هر فرد در شرکت می دهد.

استخدام و گزینش

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از قسمت تحلیل شغلی، این شرکت آگهی ها را آماده می کند و آنها را در رسانه های اجتماعی منتشر می کند. این فرایند به عنوان استخدام شناخته شده است. تعدادی از برنامه ها پس از تبلیغ ارائه می شود، مصاحبه ها انجام می شود و کارمندان شایسته انتخاب می شوند. بنابراین، استخدام و گزینش یکی دیگر از زمینه های مهم HRM است.

جهت گیری

پس از انتخاب کارکنان، جهت گیری آن ها مشخص می شود. کارکنان در مورد فرهنگ، ارزش ها و اخلاق کاری در شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرند و همچنین به سایر کارکنان معرفی می شوند.

آموزش و توسعه

کارکنان باید یک برنامه آموزشی داشته باشند که به آنها کمک کند تا کارایی بهتری را در شغل خود داشته باشند. گاهی اوقات، آموزش تخصصی برای کارکنان انجام می شود تا به آنها کمک کند تا مهارت های خود را بیشتر کنند. این به عنوان refresher training شناخته می شود.

ارزیابی عملکرد

پس از آنکه کارکنان در حدود یک سال خدمت کردند،  عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد بر اساس این ارزیابی ها، ترفیع ها، مشوق ها و افزایش حقوق در آینده تعیین می شود.

برنامه ریزی جبران خسارت

تحت برنامه ریزی جبران خسارت، قوانین و مقررات مختلف در مورد جبران خسارت و جنبه های مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده می شود. این وظیفه دپارتمان منابع انسانی است که به برنامه ریزی برای جبران بپردازد.

ویژگی های مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رشته شامل ویژگی های زیر است:
 • یک ویژگی فراگیر است، همانطور که در همه صنایع وجود دارد.
 • به جای قوانین به نتایج تمرکز دارد.
 • کمک می کند تا کارکنان خود را به طور کامل توسعه و پرورش دهند.
 • به کارکنان انگیزه می دهد تا بهترین کارایی را داشته باشند.
 • همه مواردی که به کارکنان مربوط می شود پوشش می دهد چه در کار فردی و چه در کار گروهی.
 • به افراد برای انجام وظایف تعیین شده به منظور تولید یا نتایج خوب کمک می کند.
 • به یک شرکت در دستیابی به اهداف خود در آینده با تسهیل کار برای کارکنان کمک می کند.
 • برای ایجاد و حفظ روابط صمیمانه میان افرادی که در سطوح مختلف شرکت مشغول به کار هستند، رویکرد دارد.

اساسا می توان گفت که مدیریت منابع انسانی یک فعالیت چند جانبه است که از دانش و اطلاعات روانشناسی، اقتصاد و غیره استفاده می کند.

از اینرو گروه مدیرسان با تجربه ای طولانی در زمینه جذب و توسعه و ارتقا منابع انسانی شرکتهای مختلف خدمات خود را در زمینه های زیر ارایه می دهد. هر چند جهت آشنایی بیشتر با رویکردها و نوع نگاه مدیرسان به مبحث سرمایه های انسانی می توانید مقالات موجود در همین دسته با سرفصل های نظام جذب و نظام انگیزش و نظام بهسازی و توسعه منابع انسانی را مطالعه نمایید.

فرایند ارایه خدمات منابع انسانی:

مراحل زیر با توجه به دو رویکرد کلی مدیرسان جهت استقرار سیستمهای اینچنین در سازمانها و شرکتهای ایرانی پیاده می شود که شامل تعامل کامل با کلیه اعضای سازمان و پیگیری و استمرار است چرا که بدون توجه به این دو رویکرد پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در ایران امکان پذیر نمی باشد. همچنین استفاده از تستها و تکنیکهای روانشناسی مدیریتی از جمله دیسک جهت تیپ شناختی شخصیتی پرسنل جهت برنامه ریزی چیدمان بهینه و آموزش پرسنل از دیگر موارد و رویکردهای مد نظر مدیرسان جهت ارایه خدمات مربوطه خواهد بود.

 • مطالعه و بررسی وضعیت موجود سرمایه های انسانی
 • مطالعه و بررسی اهداف و استراتژی های سازمان

    برنامه ریزی نیروی انسانی شامل:

 • تدوین سیاستها و دستورالعملهای جذب با توجه به اهداف و استراتژیهای سازمان
 • تدوین نظام و برنامه انگیزش سرمایه انسانی
 • تدوین نظام و برنامه بهسازی سرمایه انسانی
 • تدوین نظام و برنامه نگهداری سرمایه انسانی
 • پیاده سازی برنامه های طراحی شده

در ادامه می توانید با هر کدام از این مراحل از جنبه دانشی آن به بخشهای مربوطه مراجعه نمایید.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید