توصیف کلی مدیریت منابع انسانی

امروزه برکسی پوشیده نیست که سرمایه اصلی سازمانها دارایی ها و منابع مالی آنها نیست بلکه نیروهای انسانی آنها است. چرا که این پرسنل توانمند و خلاق و وفادار هستند که می توانند یک سازمان را به اوج رسانیده یا با شکست روبرو سازند حتی اگرآن سازمان دارای بهترین سیستم ها و نرم افزارها و سخت افزارها باشد. لذا جذب بهترین نیروها بهمراه توسعه و شکوفا و وفادار ساختن نیروهای موجود دغدغه اکثر سازمان ها است.

از اینرو گروه مدیرسان با تجربه ای طولانی در زمینه جذب و توسعه و ارتقا منابع انسانی شرکتهای مختلف خدمات خود را در زمینه های زیر ارایه می دهد. هر چند جهت آشنایی بیشتر با رویکردها و نوع نگاه مدیرسان به مبحث سرمایه های انسانی می توانید مقالات موجود در همین دسته با سرفصل های نظام جذب و نظام انگیزش و نظام بهسازی و توسعه منابع انسانی را مطالعه نمایید.


فرایند ارایه خدمات منابع انسانی:


مراحل زیر با توجه به دو رویکرد کلی مدیرسان جهت استقرار سیستمهای اینچنین در سازمانها و شرکتهای ایرانی پیاده می شود که شامل تعامل کامل با کلیه اعضای سازمان و پیگیری و استمرار است چرا که بدون توجه به این دو رویکرد پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در ایران امکان پذیر نمی باشد. همچنین استفاده از تستها و تکنیکهای روانشناسی مدیریتی از جمله دیسک جهت تیپ شناختی شخصیتی پرسنل جهت برنامه ریزی چیدمان بهینه و آموزش پرسنل از دیگر موارد و رویکردهای مد نظر مدیرسان جهت ارایه خدمات مربوطه خواهد بود


    مطالعه و بررسی وضعیت موجود سرمایه های انسانی
    مطالعه و بررسی اهداف و استراتژی های سازمان
    برنامه ریزی نیروی انسانی شامل:

    تدوین سیاستها و دستورالعملهای جذب با توجه به اهداف و استراتژیهای سازمان
    تدوین نظام و برنامه انگیزش سرمایه انسانی
    تدوین نظام و برنامه بهسازی سرمایه انسانی
    تدوین نظام و برنامه نگهداری سرمایه انسانی


    پیاده سازی برنامه های طراحی شده


در ادامه می توانید با هر کدام از این مراحل از جنبه دانشی آن به بخشهای مربوطه مراجعه نمایید.

سیستم های اطلاعاتی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیریت کیفیت و بهره وری

مدیریت عمومی و منابع انسانی

سایر مطالب مرتبط از بلاگ
سیستم مدیریت روابط با تامین کنندگان مدیرسان
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان، سازمان های امروزی را در افزایش هماهنگی در زنجیره تامین خود، کاهش هزینه های تامین و افزایش بهره وری و رقابت پذیری کمک می کند.
1396/12/17
انواع سیستم های اطلاعاتی از سیستم های MIS تا سیستم های BI
سیستم های اطلاعاتی با اهداف مختلفی توسعه داده می شوند که ا زمیان آنها سیستم های MIS، CRM، ERP، و BIS از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
1396/12/14
معرفی SAP ERP و امکانات آن
SAP به عنوان بهترین سیستم مدیریت منابع سازمانی یکپارچه شناخته شده و بر اساس رتبه بندی برترین شرکت های دنیا، این شرکت به عنوان سومین شرکت تولید کننده نرم افزار در جهان می باشد.
1396/11/23
خلاصه کتاب مدیریت نگرش
خلاصه کتاب مدیریت نگرش
1394/5/10
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
1394/5/10
خلاصه کتاب رقص تغییر
خلاصه کتاب رقص تغییر
1394/5/10
خلاصه کتاب "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم"
خلاصه کتاب "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم"
1394/5/10
خلاصه کتاب تحول
خلاصه کتاب تحول
1394/5/10
خلاصه کتاب پنجمین فرمان
خلاصه کتاب پنجمین فرمان
1394/5/10

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید