برنامه ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری ایران

برنامه ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری ایران

 

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری پروژه های ایران چاپ شده است،تمرکز مطالب ارائه شده در این کتاب بر پر کردن خلا ما بین علم آکادمیک با فضای واقعی کسب و کار است، همچنین خصوصیت متمایز دیگر این کتاب در شرح کامل نکات نرم افزاری در انطباق با فرایند واقعی و قراردادی پروژه در فازهای مختلف برنامه ریزی و کنترل است.

جهت تهیه این کتاب می توانید با شماره  09123862147 تماس بگیرید.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید