دسته بندی بازار به روش رفتاری

دسته بندی بازار به روش رفتاری

یکی از مهمترین مراحل برنامه بازاریابی انتخاب روش دسته بندی بازاریابی و عوامل مورد نیاز برای این مهم است. اغلب سازمانها در این بخش بسیار با مشکل مواجه هستند. از همین رو ساده ترین روش برای دسته بندی یعنی انتخاب روش دسته بندی جغرافیایی را انتخاب می کنند. 

یکی از این دلایل عدم دانش مناسب در مورد روشهای دیگر دسته بندی است. از همین رو یکسری عوامل که سازمانها بتوانند از آنها جهت دسته بندی استفاده نمایند.

دسته بندی بازار به روش رفتاری

 

مشتریان راحت پسند

روند ارائه خدمات و فرایند فروش بسیار راحت است مانند بسیار از بانکها و روستورانهای فست فود وتعداد زیادی از فروشگاهی بزرگ زنجیره ای

مشتریان بودجه محور

مشتریانی که به قیمت بسیار حساسند که بخش عمده ای از مشتریان همیشه در این دسته قرار می گیرند.

مشتریان کیفیت محور

مشتریانی که به جای قیمت بیشتر بر کیفیت تمرکز دارند

منطق محورها

این مشتریان معمولا در فرایند خرید بسیار درگیرند و اطلاعات فنی زیادی دارند.

برند بازها

آنها بیشتر بر نام تجاری کالا تمرکز دارند و کمتر بر وجوه فنی یک کالا تمرکز می نمایند.

محیط زیست دوست ها

این دسته نوظهور بوده و به تازگی به دسته های معمول اضافه شده اند و طرفدار کالاهایی می باشند که بیشتر طرفدار محیط زیست هستند

خانواده محورها

آنها بیشتر برای خود و بقیه اعضاء خانواده خرید می نمایند. این افراد اگر چه خرید انجام می دهند اما تصمیم گیری خرید را خود انجام نداده و صرفا بر اساس سلیقه اعضاء خانواده خرید می کنند.

رژیم غذایی محور

افرادی که به دلایل سلامتی از رژیم عذایی خاصی بهره می برند.

خدمات و ارتباطات محورها

آنها ابتدا بر نوع خدمات ارائه شده بسیار حساس بوده و به دنبال ارتباط گیری با افراد سازمان خواهند بود

.

انعطاف پذیری دوستها

آنها به دنبال محصولاتی می گردند که گزینه های متفاوتی برای خرید و نحوه پرداخت و انتخاب کالا داشته باشند در کل انعطاف پذیری شرکتها بالا باشد.

جایگاه اجتماعی

این افراد معمولا علاوه بر کیفیت بالا به دنبال محصولاتی خواهند رفت که برای آنها جایگاه اجتماعی ویژه ای را ایجاد نماید.

تنوع طلب ها

این افراد بیشتر به دنبال محصولاتی هستد که برای اولین بار از آنها استفاده نمایند

منفعت طلب ها

این دسته از مشتریان معمولا بیشتر به دنبال نوعی منفعت از کالا می باشند بیشترین نوع از دسته بندی را شامل می شوند مانند خمیر دندان سفید کننده

فقط برای من

آنها صرفا به دنبال محصولی هستند که نیاز آنها به صورت 100 درصدی و طبق سلیقه خود آنها باشد

مشتریان خارج شده

این دسته به ان دلیل ذکر شده است که اغلب بازاریابان به دنبال مشتریان جدید می روند در حالی که مشتریان قبلی که سودآور نیز بوده اند را فراموش می کنند

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید