10 تکنیک مذاکره پدر علم مدیریت

10 تکنیک مذاکره پدر علم مدیریت

پیتر  دراکر  Piter Draker از برجسته ترین نظریه پردازان عرصه مدیریت بر این باور است متقاعد کردن طرف مقابل در حین مذاکره یک هنر است و یکی از عوامل اصلی موفقیت افراد و شرکت های بزرگ تجاری می باشد. برای تکنیک مذاکره در بسیاری از شرکت های بزرگ تجاری برای انجام مذاکرات حساس و سرنوشت ساز از افراد متخصص و زبده این حرفه استفاده می نماید.

 

در این مقاله به توضیح ۱۰ تکنیک مذاکره برای انجام مذاکرات حرفه ای می پردازیم:

 

1-به هیچ عنوان شروع کننده پیشنهاد در مذاکرات نباشید.

 

سعی کنید در حین مذاکره اولین پیشنهاد دهنده نباشید و اجازه دهید تا اولین پیشنهادات را طرف مقابل مطرح نماید و اگر پیشنهاد اول طرف مقابل بسیار بزرگ بود،پیش بینی کنید که ممکن است این معامله صورت نپذیرد، زیرا از قدیم گفته اند که سنگ بزرگ علامت نزدن است. با دانستن این نکته می توانید از نیت احتمالی طرف مقابل مطلع باشید.

 

2-سعی کنید ۲ نفر از خریداران را در کنار هم داشته باشید.

 

اینکه دو نفر از خریداران در آن واحد خواستار معامله با شما باشند به شما قدرت بیشتری در هنگام معامله می دهد، بنابراین سعی کنید ۲ نفر از خریداران را در آن واحد برای یک موضوع معامله داشته باشید.

 

-3از ارزش واقعی کالا قیمت بیشتری پیشنهاد کنید.

 

سعی کنید همیشه از ارزش واقعی کالا قیمت بیشتری پیشنهاد کنید، البته توجه داشته باشید که این قیمت نباید آنقدر بالا باشد که کسی جرات نکند سمت کالا بیاید. در چنین شرایطی شما یک انسان طماع به چشم می آیید.

 

4-سعی کنید طرف مقابل معامله در شما اشتیاق نبیند.

 

سعی کنید در هنگام معامله چهره خود را خونسرد و آرام نشان دهید زیرا اگر طرف معامله در چهره شما شادی و اشتیاق را بیابد به درونتان نفوذ کرده است. این کار را حتی هنگامی که معاملع پرسود و عالی می باشد انجام ندهید.

 

-5 همیشه آماده رفتن از جلسه باشید.

 

مهم نیست که شما چقدر تمایل دارید که آن معامله خاص انجام شود، همیشه باید برای ترک مذاکره و انجام نشدن آن خود را حاضر کنید. البته این کار در پروسه انجام بستن مذاکره جزء سخترین قسمت ها می باشد، اما اصولا به نفع شما است.

 

6-همیشه فکر کنید طرف دوم معامله نیازمند شما است.

 

سعی کنید همیشه در ذهنتان داشته باشید که طرف دوم معامله به شما نیاز دارد تا اعتماد به نفستان بالا باشد، اگر چه این کار بسیار دشوار است اما راه موفقیت شما را برای انجام مذاکره همواره خواهد کرد.

 

7-همیشه در طول مذاکره ساکت باشید.

 

سعی کنید پس از اینکه طرف مقابل در مذاکره پیشنهاد خود را ارائه نمود حداقل ۳۰ دقیقه ساکت باشید و به او فرصت دهید در این فاصله توضیحات بیشتری در مورد پیشنهادش ارائه دهد. این سکوت باید بسیار ناراحت کننده باشد تا طرف مقابل مجبور به توضیح دادن در مورد جزئیات شود و در این میان شما ساکت باشید و فقط گوش کنید.

 

8-همه جوانب را در نظر بگیرید.

 

به تحقیق و بررسی همه جوانب مذاکره و خصوصیات فرد مذاکره کننده بپردازید. حتی می توانید در مورد گذشته فرد مذاکره کننده سوال کنید و یا در مورد کالای پیشنهادی و حتی اتفاقات پیش آمده در روند جریان مذاکره.

 

9-در وسط معامله هیچ وقت آن را کنسل نکنید.

 

همیشه در هنگام معاملات طرفین به یکدیگر تخفیف می دهند و از هم امتیاز می گیرند و اتفاق افتادن این نوع مسائل خیلی اهمیت ندارد، ولی مهم است که معامله کنسل نشود.

 

-10 درهنگام مذاکره مودبانه برخورد کنید.

 

اهمیت چندانی ندارد که در حین مذاکره طرف مذاکره کننده با لحن بدی با شما صحبت می کند و با کالایتان را مسخره می نماید اما شما باید برخوردی مودبانه و خونسردانه از خود نشان دهید

 

 

1-به هیچ عنوان شروع کننده پیشنهاد در مذاکرات نباشید.

 

سعی کنید در حین مذاکره اولین پیشنهاد دهنده نباشید و اجازه دهید تا اولین پیشنهادات را طرف مقابل مطرح نماید و اگر پیشنهاد اول طرف مقابل بسیار بزرگ بود،پیش بینی کنید که ممکن است این معامله صورت نپذیرد، زیرا از قدیم گفته اند که سنگ بزرگ علامت نزدن است. با دانستن این نکته می توانید از نیت احتمالی طرف مقابل مطلع باشید.

 

2-سعی کنید ۲ نفر از خریداران را در کنار هم داشته باشید.

 

اینکه دو نفر از خریداران در آن واحد خواستار معامله با شما باشند به شما قدرت بیشتری در هنگام معامله می دهد، بنابراین سعی کنید ۲ نفر از خریداران را در آن واحد برای یک موضوع معامله داشته باشید.

 

-3از ارزش واقعی کالا قیمت بیشتری پیشنهاد کنید.

 

سعی کنید همیشه از ارزش واقعی کالا قیمت بیشتری پیشنهاد کنید، البته توجه داشته باشید که این قیمت نباید آنقدر بالا باشد که کسی جرات نکند سمت کالا بیاید. در چنین شرایطی شما یک انسان طماع به چشم می آیید.

 

4-سعی کنید طرف مقابل معامله در شما اشتیاق نبیند.

 

سعی کنید در هنگام معامله چهره خود را خونسرد و آرام نشان دهید زیرا اگر طرف معامله در چهره شما شادی و اشتیاق را بیابد به درونتان نفوذ کرده است. این کار را حتی هنگامی که معاملع پرسود و عالی می باشد انجام ندهید.

 

-5 همیشه آماده رفتن از جلسه باشید.

 

مهم نیست که شما چقدر تمایل دارید که آن معامله خاص انجام شود، همیشه باید برای ترک مذاکره و انجام نشدن آن خود را حاضر کنید. البته این کار در پروسه انجام بستن مذاکره جزء سخترین قسمت ها می باشد، اما اصولا به نفع شما است.

 

6-همیشه فکر کنید طرف دوم معامله نیازمند شما است.

 

سعی کنید همیشه در ذهنتان داشته باشید که طرف دوم معامله به شما نیاز دارد تا اعتماد به نفستان بالا باشد، اگر چه این کار بسیار دشوار است اما راه موفقیت شما را برای انجام مذاکره همواره خواهد کرد.

 

7-همیشه در طول مذاکره ساکت باشید.

 

سعی کنید پس از اینکه طرف مقابل در مذاکره پیشنهاد خود را ارائه نمود حداقل ۳۰ دقیقه ساکت باشید و به او فرصت دهید در این فاصله توضیحات بیشتری در مورد پیشنهادش ارائه دهد. این سکوت باید بسیار ناراحت کننده باشد تا طرف مقابل مجبور به توضیح دادن در مورد جزئیات شود و در این میان شما ساکت باشید و فقط گوش کنید.

 

8-همه جوانب را در نظر بگیرید.

 

به تحقیق و بررسی همه جوانب مذاکره و خصوصیات فرد مذاکره کننده بپردازید. حتی می توانید در مورد گذشته فرد مذاکره کننده سوال کنید و یا در مورد کالای پیشنهادی و حتی اتفاقات پیش آمده در روند جریان مذاکره.

 

9-در وسط معامله هیچ وقت آن را کنسل نکنید.

 

همیشه در هنگام معاملات طرفین به یکدیگر تخفیف می دهند و از هم امتیاز می گیرند و اتفاق افتادن این نوع مسائل خیلی اهمیت ندارد، ولی مهم است که معامله کنسل نشود.

 

-10 درهنگام مذاکره مودبانه برخورد کنید.

 

اهمیت چندانی ندارد که در حین مذاکره طرف مذاکره کننده با لحن بدی با شما صحبت می کند و با کالایتان را مسخره می نماید اما شما باید برخوردی مودبانه و خونسردانه از خود نشان دهید

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید