تفاوت استراتژیهای آدمهای ثروتمند و فقیر

تفاوت استراتژیهای آدمهای ثروتمند و فقیر

بخشی از مطالب برگرفته از کتاب " اسرار ذهن ثروتمند " می باشد.

در این مبحث کلمه "ثروتمند" و "فقیر" تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند. هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات ونکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری هست.

 

 

 

تفاوت اول:

 

+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.

 

- آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

 

 

 

تفاوت دوم:

 

+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.

 

- آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

 

 

 

تفاوت سوم:

 

+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.

 

- افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

 

 

 

تفاوت چهارم:

 

+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.

 

- فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

 

 

 

تفاوت پنجم:

 

+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.

 

- فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

 

 

 

تفاوت ششم:

 

+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.

 

- آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

 

 

 

تفاوت هفتم:

 

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.

 

فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

 

 

 

تفاوت هشتم:

 

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.

 

فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

 

 

 

تفاوت نهم:

 

آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

 

آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

 

 

 

تفاوت دهم:

 

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.

 

فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

 

 

 

تفاوت یازدهم:

 

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.

 

فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

 

 

 

تفاوت دوازدهم:

 

ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.

 

فقیران به" این یا آن " می اندیشند.

 

 

 

تفاوت سیزدهم:

 

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.

 

فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

 

 

 

تفاوت چهاردهم:

 

آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.

 

آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

 

 

 

تفاوت پانزدهم:

 

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.

 

فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

 

 

 

تفاوت شانزدهم:

 

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.

 

فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

 

 

 

تفاوت هفدهم:

 

آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.

 

آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیزرا می دانن

 

نظرات کاربران

توسط محمد

خیلی عاااااالی بود ، سپاس از مطالب خوبتان

توسط

خیلی عالی و خوب

نظر خودتان را بنویسید