نظام نگهداری سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان

نگهداری سرمایه انسانی

اهم نكات پيامدها و برنامه هاي سلامتي، ايمني، رفاه و امنيت برای سازمان ها عبارتند از:

_ تشويق كارفرمايان و كاركنان براي برنامه ريزي به منظور تقليل حوادث و سوانح مربوط به محيط كار

_ تشويق كارفرمايان و كاركنان بمنظور فراهم نمودن بهترين برنامه هاي تندرستي و ايمني در محيط كار

_ ايجاد كميتۀ نمايندگي جهت بررسي مسائل و مشكلات مربوط به سلامتي، ايمني، رفاه و امنيت

_ انجام تحقيقات مربوط به سلامتي، ايمني، رفاه و تامين  اجتماعي كاركنان

_ و ....

سلامت

سلامت عبارت است از آسایش جسم و روح و مبتلا نبودن به بیماری های جسمی، روحی _ روانی.

عوامل استرس زا

1. عوامل استرس آفرین در سازمانی

_ کار بیش از حد

_ مبهم بودن وظایف

_ نظارت های بیجا و آزاردهنده

_ ارزیابی‌های ناعادلانه

مدیریت منابع انسانی

روش های غلبه بر استرس های سازمانی

1. غلبه بر تضاد در نقش

2. غلبه بر ابهام شغلی

3. حل مشکلات ناشی از سنگینی کار

4. حل مشکلات ناشی از کمی کار و فقر شغلی

5. استرس زدایی ناشی از کمبود وقت

6. غلبه بر استرس ناشی از انتظارات شغلی

2. عوامل استرس‌‌‌زای رویدادهای زندگی

عوامل بسیاری در زندگی کارکنان می‌تواند باعث بروز استرس و کاهش کارآیی افراد شود که به برخی از آن ها در جدول زیر اشاره شده است:

عوامل استرس زا

3. عوامل استرس آفرین فردی

تاثیرات منفی استرس روی افراد متفاوت است. ترکیب شدن استرس های زندگی شخصی و زندگی کاری باعث ناامیدی فرد و در نتیجه تحلیل روحیه و نهایتاً عملکرد ضعیف وی می‌شود. این مسأله سبب افول وضعیت روانی شخص شده و استرس را در روان فرد تثبیت می نماید، بنحوی که حتی در مواقعی که شخص به لحاظ کاری و در زندگی شخصی نیز در معرض استرس نباشد، عملاً اضطرابی درونی را تجربه نموده و به مرور دچار افسردگی وی شود.

ایمنی

برخی از اقداماتي که جهت ايمن سازي محيط كار می‌توان انجام داد:

1. جلب حمايت مديران ردۀ بالاي سازمان در تخصیص بودجه به منظور ایمن سازی محیط کار

2. تعيين مسؤل ايمني

3. ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سوانح

4. تجزيه و تحليل حوادث و سوانح

5. برگزاری مسابقات با محور رعایت مسائل ايمني

6. اجباري نمودن رعايت قوانين و مقررات ايمني

ایمنی

ارگونومي

ارگونومي در واقع، مطالعه كارآيي و فعاليت هاي فيزيكي انسان است كه ويژگي ها و توانايي هاي ارگانيسم را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد و از اين طريق شرايط كار را با انسان و انسان را با شرايط كار تطبيق مي دهد. درباره ارگونومی می‌توان گفت:

_ تركيبي است از دو كلمۀ ”ارگو“ بمعني كار و ”نوموس“ بمعني حقوق طبيعي است.

_ در اصطلاح آمريكاييان ”عوامل انساني“ يا ”مهندسي انساني“ خوانده مي شود.

_ ارگونومي عبارت است از مطالعه و بررسي روابط بيولوژيكي ميان فعاليت هاي فيزيكي انسان با شرايط محيط كار.

یکی از شروط تأمین آسایش و کاهش استرس کارکنان در جهت افزایش کارآیی و همچنین نگهداری آن ها برای سازمان توجه به مسائل ارگونومیک کار و شغل ایشان می باشد.

ارگونومی

رفاه، آسایش و امنیت خاطر

اهم اقداماتی که می‌توان برای ایجاد رفاه و افزایش اطمینان خاطر کارکنان تدارک دید عبارتند از:

1. ایجاد تعاونی‌های مسکن

2. بیمه و خدمات درمانی

3. شرکت‌های تعاونی مصرف

4. ایجاد مهدکودک در جوار محیط کار

5. پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی

6. برقراری سرویس های رفت و آمد

7. در نظر گرفتن مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی

8. ایجاد مراکز مشاوره

9. ایجاد اماکن و امکانات رفاهی_ورزشی برای کارکنان

رفاه و آسایش و امنیت خاطر

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید