پروژه های ما

نمونه هایی از پروژه های مدیرسان
همه

طراحی کسب و کار

مدیریت راه اندازی و پروژه

مدیریت راهبری

طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان شرکت افق کوروش

اطلاعات بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک بهمراه تهیه و کنترل برنامه زمان بندی و تهیه و کنترل بودجه برند کافه های زنجیره ای جیما اکسپرس

اطلاعات بیشتر

استقرار و راهبری سیستم مدیریت هزینه بر اساس تکنیک ارزش کسب شده (EVM) در شرکت پیمانکاری آسفالت طوس

اطلاعات بیشتر

تحلیل جامع نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات شرکت سیف بنا و تدوین چشم انداز و استراتژی ها و برنامه ها با استفاده از تکنیکهای مدیریت استراتژیک

اطلاعات بیشتر

امکانسنجی جامع فنی و اقتصادی احداث و راهبری یک هتل ۵ ستاره در منطقه آزاد کیش بهمراه خروجی های نرم افزار کامفار جهت ارایه به بانک برای دریافت وام

اطلاعات بیشتر

امکانسنجی جامع فنی و اقتصادی احداث و راهبری یک مجتمع خدمات بندری و بانکرینگ در منطقه آزاد قشم بهمراه خروجی های نرم افزار کامفار جهت ارایه به بانک برای دریافت وام

اطلاعات بیشتر

طراحی، پیاده سازی و استقرار گزارش بودجه نقدی در بستر SAP BW

اطلاعات بیشتر