کتاب نظریه ها و مدل توسعه محلی صنایع کوچک و متوسط

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ سه شنبه 12 اسفند 1393

 عنوان فایل نظریه ها و مدل توسعه محلی صنایع کوچک و متوسط میباشد که در 85 صفحه تنظیم شده و در قالب PDF ارائه گردیده است.  3 فصل دارد. در این کتاب صرفا موارد گردآوری و اصلاح شده و در نهایت مبتنی بر این اطلاعات، یک رویکرد توسعه ای را در چارچوب مفهومی تشریح می کند.

فصل اول مدلهاي توسعه صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر صنایع بزرگ

فصل دوم توسعه صنایع کوچک و متوسط بر اساس همکاریهاي جمعی

فصل سوم برنامه توسعه خوشه هاي صنعتی بر اساس چارچوب مفهومی

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
کتاب توسعه صنایع کوچک و متوسط MB 1 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید